Aktuální článek
Psychedelický kongres

Psychedelický kongres

  • V dubnu proběhlo na předměstí San Franciska setkání téměř dvou tisíc vědců, lékařů, mystiků i nadšenců z komunit i subkultur, kteří sdílí společnou fascinaci fenoménem „psychedelika“.

Organizaci konference zaštiťovaly přední světové organizace zabývající se výzkumem změněných stavů vědomí (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, Heffter Research Institute, Beckley Foundation, Council on Spiritual Practices) a byla určena „odvážným vědcům a léčitelům, kteří používají striktně vědecké metody k pochopení potenciálu psychedelických drog“.

Podle mého názoru u některých výzkumů metodologická „striktnost“ sice trochu pokulhávala, nicméně to lze očekávat, když uvážíme jak složitým výzkumným materiálem psychedelika jsou. Charakterem byla celá akce povedeným skloubením vědeckého přístupu a uvolněné neformální atmosféry. pTo se promítalo i do vzhledu účastníků: bosí dredaři s batohem a kočkou za krkem na jednom konci spektra, opačným extrémem zde byl potom oblek a kravata. Originalita konference spočívala především v množství různých přístupů – od neurobiologických přes psychoterapeutické postupy až po témata spirituální a filosofická. Po 3 dny od rána do večera paralelně probíhaly přednášky ve 3 sálech (klinický blok, interdisciplinární blok a blok o ayahuasce), před konferencí i po ní byla možnost se aktivně účastnit workshopů. Osobně pro mě byla nejužitečnější neurobiologicky orientovaná sdělení (workshop „Neurosience of Psychedelics“ vedený F. X. Vollenwiederem a D. Nicholsem, prezentace R. Carhart-Harrise na téma nových studií s psychedeliky za užití zobrazovací techniky funkční magnetické rezonance).

Větší množství klinických přednášek se věnovalo diskuzím o „návodech“ (guidelines) psychedelického výzkumu, což snad brzy bude aktuální problematika i pro český výzkum. Součástí sdělení byly i výpovědi dobrovolníků, kteří se zúčastnili pilotní studie s psychedeliky v USA a ve Švýcarsku. Tyto výpovědi byly uvedené přímo psychoterapeuty, kteří asistovali při psychedelických sezeních (mezi nimi například M. Cosimano – studie R. Griffithse). V neposlední řadě tu bylo spoustu zajímavých sdělení s mezioborovým charakterem jako třeba přednáška o kreativitě a psychedelikách v podání designera A. Shawa, či přednášek psycho-spirituálně zaměřených pod vedením R. Meltznera, A. Shulgina neboJ. Fadimana.

k

Přestože všechna témata přednášek byla opravdu zajímavá, nebylo možné slyšet úplně všechno. Ocenil jsem nejen pluralitu přístupů k psychedelikům, ale i možnost osobního setkání s hlavními představiteli současného psychedelického výzkumu ve světě. Naštěstí pro mě a snad i pro čtenáře Legalizace v brzké době všechny přednášky budou digitalizovány a volně přístupné online maps.org/conference

Sama konferenční pozvánka instruovala účastníky „poslouchat s otevřenou myslí a srdcem a směle se ptát, aby získali hlubší porozumění“, což bylo přesně to, co se po celou konferenci taky dělo. Cíl akce, díky „sdílení společné moudrosti celé komunity udělat svět lepším místem“ je během na dlouhou trať. Nicméně z mého pohledu bylo toto setkání klíčovým momentem v takovém procesu – potvrzením, že úsilí napřené „psychedelickým směrem“ má hluboký smysl a bude pro něj v současném světě dost prostoru.

Psychedelic Science 2013

18.–23. dubna, 2013
Oakland, California, USA

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!