Aktuální článek
Tip na knihu: Mandragora, morfin, kokain

Tip na knihu: Mandragora, morfin, kokain

  • Zajímavý historický exkurz aneb drogová problematika za císaře pána.

Publikace je zaměřena na počátky moderního zneužívání drog v českých zemích a na psychoaktivní látky, které významně ovlivňují i současnou drogovou scénu – tedy na kanabinoidy, opiáty a kokain.

Obšírné pojednání o drogovém problému v českých zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu.

Užívání drog tvoří nedílnou součást středoevropské kultůry již od pravěku, avšak konzumace haluciogenních látek obsažených v různých rostlinách ( především máku a konopí) zůstávala po celý středověk a ranný novověk okrajovým jevem. Požitkové užívání se soustředilo na alkoholové drogy, s nimiž souvisí rozvoj tradiční pijácké kultůry. Na tyto širší historické souvislosti a impulsy (lidové léčitelství, černá magie a čarodějnictví, alchymie, herbáře a počátky moderní botaniky) upozorňuje úvodní část monografie – I. Počátky drogového problému v českých zemích.

Knihu Mandragora, morfin, kokain objednávejte v e-shopu edice Legalizace. 

“Moderní” formy abúzu drog jsou sledovány od druhé poloviny 19. století, kdy byly na českém území poprvé zaznamenány případy opiofagismu (pití opiové tinktury) a závislosti na morfinu. Až do rozpadu Rakouska-Uherska nebylo zneužívání drog považováno za vážnou společenskou hrozbu. Tyto názory mnohdy přetrvávaly i po roce 1918. kdy se československo v souvislosti s prudkým nárůstem kokainismu stalo mejen zavedeným drogovým odbytištěm, ale i důležitou tranzitní zemí při nelegálním mezinárodním obchodu s drogami.

Snahou autorů bylo na základě často dosud nepublikovaných materiálů poskládat složitou mozaiku českého světa drog před druhou světovou válkou a postihnout hlavní trendy a fenomény, které nezřídka ovlivňují vývoj drogové scény v České republice i v současnosti.

Jednotlivé kapitoly, do nichž je tato část práce rozdělena (II. Plody průmyslové revoluce, III. Drogy v nezávislém Československu), vždy obsahují rozbor mezinárodní situace, která drogové prostředí v českých zemích významně ovlivňovala, popis a analýzu české drogové scény v daném období, rozbor legislativních a administratifních opatření ze strany státních orgánů a přehled nejduležitějších drogových případů a záchytů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!