Aktuální článek
Britští odborníci tvrdí, že konopí nezpůsobuje psychózu a schizofrenii

Britští odborníci tvrdí, že konopí nezpůsobuje psychózu a schizofrenii

  • Názor, že užívání konopí má přímou spojitost se schizofrenií, svět vědy ve světle studií z posledních let pomalu opouští. Mnoho odborníků ovšem stále předpokládá, že užívání této drogy může být u určitých jedinců zodpovědné za vznik dočasné psychózy. Vědci z londýnské Imperial College nyní přicházejí se závěry výzkumu, který tento předpoklad zpochybňuje.

Nedávno publikovaná studie v žurnálu Farmakologie porovnávala účinky pěti psychoaktivních substancí, přičemž u žádné z nich – včetně konopí – se nepodařilo prokázat příčinnou souvislost s rozvojem psychózy. Ukázalo se, že i po užití „nejnebezpečnějších“ lysohlávek se pravděpodobnost rozvinutí příznaků psychózy zvyšuje maximálně o 13 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o psychedelickou substanci způsobující při vyšších dávkách silné halucinace a změny vnímání, a vzhledem k tomu, co bylo veřejnosti podsouváno posledních padesát let, je toto číslo až překvapivě nízké. U marihuany se jednalo o relativně zanedbatelných 6 %. Jak se mohla věda celé ty roky tak mýlit?

Alkohol zvyšuje o 46 % pravděpodobnost rozvinutí příznaku maniodepresivní psychózy – více než jakákoli jiná testovaná substance a téměř 8x více než konopí.

Jedním z možných důvodů může být definice pojmu psychóza, jež se odvíjí od sociokulturního prostředí a v posledních desetiletí se různě měnila v závislosti na vědeckých objevech. Britští výzkumníci se ještě před vypracováním studie zeptali šedesáti specialistů na duševní zdraví, jaké jsou podle nich nejčastější projevy této poruchy. Z tohoto průzkumu poté vycházeli při analýze možných vlivů jednotlivých substancí na člověka.

Studie se také zabývala pravidelnými uživateli těchto substancí, čímž se výrazně liší od předchozích prací v této oblasti. Podle autorů mohly dřívější výzkumy nahodile vybraných jedinců v laboratořích vést ke zkresleným závěrům, protože při nich bylo často nezkušeným osobám podáváno mnohem větší množství účinné látky, než jaké je běžně k sehnání.

Pravidelní uživatelé v této studii tedy zastupují i jedince, jejichž tělo a mysl reaguje na substance měnící vědomí pozitivně a užívání jim ani z dlouhodobého hlediska nezpůsobuje problémy v životě.

Jak je to ve skutečnosti s prokázanou kauzální spojitostí mezi konopím a rozvojem psychózy, jsme se zeptali i české psycholožky Ivy Žížalové:„U predisponovaných jedinců může užití marihuany souviset s psychotickou atakou. Avšak studie potvrzující, že konopí vyvolává psychózu, jsou metodologicky slabé. Příčinnou souvislost se nepodařilo prokázat. Pro komplexnost problému současný psychologický výzkum na otázku kauzality rezignoval a hledá spíše vztahy v kontextech.“ 

Nejnebezpečnější droga? Překvapivě alkohol

Zajímavým zjištěním mimo jiné bylo, že alkohol zvyšuje o 46 % pravděpodobnost rozvinutí příznaku maniodepresivní psychózy – více než jakákoli jiná testovaná substance a téměř 8x více než konopí. I tyto výsledky poukazují na to, jak současný systém klasifikace legálních a ilegálních drog neodpovídá realitě. Jeden z autorů studie k tomu poznamenává: „Zatímco amfetaminy a příbuzné metamfetaminy jsou obecně uznávané jako spouštěče maniodepresivní psychózy, o alkoholu se v této souvislosti nikdy nemluvilo, ačkoli se ukázal být nejrizikovější drogou z hlediska všech námi zkoumaných symptomů této poruchy.“

U predisponovaných jedinců může užití marihuany souviset s psychotickou atakou, avšak studie potvrzující, že konopí vyvolává psychózu, jsou metodologicky slabé. Příčinnou souvislost se nepodařilo prokázat.

Bez ohledu na legálnost či nelegálnost dotyčných substancí výzkumníci věří, že závěry jejich studie pomohou iniciovat další výzkum a v budoucnu povedou „ke změně paradigmatu v posuzování drog a souvisejících rizik rozvoje psychózy a dalších poruch.“

Tématu konopí a schizofrenie se detailně věnujeme v obsáhlém rozhovoru s předním českým psychiatrem a pracovníkem Národního ústavu duševního zdraví Tomášem Páleníčkem v magazínu Legalizace číslo 19, které je na stáncích k dostání od 5. 9. 2013. 

Zdroje: 
jop.sagepub.com
truthonpot.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!