Aktuální článek
IACM Zpravodaj

IACM Zpravodaj

  • Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím.

USA: New Hampshire se stal devatenáctým státem USA legalizujícím léčebné konopí

Guvernérka amerického státu New Hampshire Maggie Hassanová podepsala 18. července 2013 zákon, na základě kterého se stal New Hampshire devatenáctým státem USA umožňujícím těžce nemocným rezidentům legální léčbu konopím. „Umožnit lékařům poskytovat svým pacientům úlevu od utrpení prostřednictvím vhodně regulované a distribuované léčebné marihuany je milosrdnou a správnou politikou pro stát New Hampshire. Legislativa zajistí, že se k této politické otázce postavíme správným způsobem, jenž zahrnuje i stanovení mechanismů proti jejímu zneužití,“ uvedla v prohlášení Hassanová.

Nový zákon umožňuje pacientům s rakovinou a dalšími nemocemi držet až 57 gramů konopí, které si mohou pořídit v neziskových výdejnách. K tomu, aby byla pacientům léčba konopím schválena, musí být u předepisujícího lékaře zaregistrováni alespoň 90 dní a musí předtím vyzkoušet jiné možnosti léčby. Zákon vstoupil v platnost dnem podpisu guvernérkou státu, avšak uvedení celého programu do praxe může trvat až dva roky. Předpis vyžaduje co možná nejrychlejší ustanovení komise, která by měla řídit implementaci nového systému. Aby mohli pacienti konopí ve výdejnách získat a přechovávat, bude jim muset být vydán zvláštní identifikační průkaz.

Zdroj: Press Herald, 23. července 2013

Věda: Podle dlouhodobé kohortní analýzy užívání konopí neurychluje progresi poškození jater u HIV pozitivních osob s hepatitidou C

aPodle nové studie na 690 HIV pozitivních pacientech s virovou žloutenkou typu C nezpůsobuje užívání konopí urychlení poškození jater vedoucí k jaterní fibróze. Studii provedli vědci z McGillovy univerzity v kanadském Montrealu. Výzkumníci posuzovali souvislost mezi průměrným týdenním počtem vykouřených marihuanových cigaret a progresí směrem k pokročilé jaterní fibróze, cirhóze nebo fatálnímu poškození jater. Na začátku studie kouřilo konopí během posledních šesti měsíců 53 % pacientů při průměrné spotřebě 7 jointů týdně (rozmezí 1–21 jointů), přičemž 40 % jich kouřilo denně.

Vědcům se nepodařilo prokázat žádnou souvislost mezi kouřením konopí a rychlejší progresí jaterní fibrózy u pacientů s kombinovanou infekcí HIV – hepatitida C. Každých dodatečných 10 vykouřených jointů týdně mírně zvýšilo riziko progrese směrem ke klinické diagnóze typu cirhóza nebo fatální poškození jater (intenzita rizika 1,13). Nicméně pokud byla takováto množství kouřena 6–12 měsíců před diagnózou, konopí již s progresí choroby spojeno nebylo. To naznačuje, že „předchozí výsledky by se daly vysvětlit tím, že samoléčba konopím může kompenzovat negativní dopady jeho užívání“ napsali autoři. Menší studie z dřívějška totiž shledaly souvislost mezi užíváním konopí a progresí k jaterní fibróze u pacientů s hepatitidou C.

Zdroj: Brunet, L., Moodie, E. E., Rollet, K., Cooper, C., Walmsley, S., Potter, M., Klein, M.B.: Marijuana Smoking Does Not Accelerate Progression of Liver Disease in HIV-Hepatitis C Coinfection: A Longitudinal Cohort Analysis. Clinical Infectious Diseases, 4. července 2013

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!