Aktuální článek
Kanabinoidy zpomalují stárnutí mozku a pomáhají při léčbě degenerativních onemocnění

Kanabinoidy zpomalují stárnutí mozku a pomáhají při léčbě degenerativních onemocnění

  • V posledních letech spatřuje světlo světa stále více odborných studií, podle kterých kanabinoidy obsažené v rostlině konopí chrání mozek, zpomalují proces jeho stárnutí a dokonce dokáží zvrátit průběh různých forem demence – například u Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

lidském těle se nachází síť specifických receptorů neboli endokanabinoidní systém, který mimo jiné ovlivňuje činnost a funkce nervového systému. To se děje aktivací příslušných kanabinoidů nacházejících se jednak přímo v těle a – pro někoho možná stále překvapivě – také v konopí. Místem s největší koncentrací kanabinoidních receptorů je mozek. Jak mohou jeho fungování ovlivňovat rostlinné kanabinoidy?

Velký potenciál
Protizánětlivé vlastnosti byly v posledních letech opakovaně prokázány u obou nejznámějších kanabinoidů obsažených v konopí – psychoaktivního THC i nepsychoaktivního CBD. Vědci z německého Institutu molekulární psychiatrie při Bonnské univerzitě přišli na konci roku 2012 s vysvětlením, podle kterého aktivace endokanabinoidního systému dokáže v mozku spustit jakousi antioxidační „čistku“, která nejen odstraňuje poškozené a nemocné buňky, ale je též zodpovědná za určitý stimul při produkci buněk nových. Bylo také dokázáno, že kanabinoidy pozitivně stimulují organely zvané mitochondrie, které vyrábí energii a jsou nezbytné pro fungování takřka všech tělesných buněk. Vyskytují se nejvíce v místech s velkým energetickým nárokem – tedy i v mozku.

Dr. Andras Bilkei-Gorzo v závěru práce tvrdí: „Jednou z primárních funkcí aktivního endokanabinoidního systému je zajištění neuroprotekce, tedy ochrany mozku a jeho funkcí. Zvýšení mozkové aktivity podáním kanabinoidů se zdá být nadějnou strategií, jíž se nám může podařit zpomalit stárnutí mozku a zlepšit symptomy neurodegenerativních onemocnění.“ Onemocnění mozku patří mezi velmi závažné diagnózy se značně omezenými možnostmi léčby, jež mohou vést ke zhoršení kognitivních (poznávacích) funkcí, selhání nervového systému a celkové degeneraci mozku.

Když se určité kanabinoidy obsažené v konopí naváží na příslušné kanabinoidní receptory, zvýší se aktivita endokanabinoidního sytému a u některých diagnóz může dojít ke znatelnému zlepšení nemoci. U pacientů diagnostikovaných Alzheimerovou, Parkinsonovou, Huntingtonovou chorobou a dalšími onemocněními může dojít až k úplnému zastavení degenerativních procesů. Kanabinoidy by mohly pomáhat i s léčbou dalších neurologických onemocnění, s nimiž si dnešní moderní medicína neví rady. Několik studií od roku 2000 mimo jiné potvrdilo, že pod neuroprotektivním vlivem THC dochází ke zpomalení stárnutí mozkových buněk.

Dostane věda přednost před demagogií?
Dvacet pět let jsem prováděl laboratorní pokusy na krysách a snažil se najít lék, který by dokázal účinněčit záněty mozku a obnovoval kognitivní funkce. Kanabinoidy představují první a zatím jedinou skupinu ‚léčivých látek‘, které se ukázaly být efektivním prostředkem,“ sděluje své poznatky Gary Wenk, americký profesor neurovědy a imunologie ze Státní univerzity v Ohiu. „Myslím si, že obecné povědomí o konopí se v posledních letech výrazně mění a lidé se ho brzy přestanou tolik bát,“ dodal v souvislosti se stále přítomnými mýty, které dlouhá desetiletí utvářely negativní obraz této léčivé rostliny.

Od roku 1988, kdy byl v lidském těle objeven endokanabinoidní systém, se odborníci z různých koutů světa věnují výzkumům, které nám postupně odtajňují fungování tohoto systému a vysvětlují interakci s kanabinoidy obsaženými v rostlině konopí. I přes problémy spojené s ilegálním statusem této rostliny se objevují další a další studie dokazující, že „vnější“ kanabinoidy (nebo také exokanabinoidy – vyskytující se mimo lidské tělo) slouží jako efektivní léčebný prostředek při velkém množství chronických onemocnění, jež v podstatě vycházejí z nedostatku „vnitřních“ kanabinoidů (nebo také endokanabinoidů – jedním z nich je například anandamid objevený v roce 1992 českým chemikem  Lumírem Hanušem).

V posledních letech nabírá výzkum kanabinoidů po celém světě neuvěřitelné obrátky a s hroutícími se prohibičními zákony se konečně i konopí začíná dostávat vědecké pozornosti, jakou si zaslouží.

Zakladatel výzkumné nadace se sídlem v Kalifornii Cannabis International Foundation (CIF) Dr. William Courtney vysvětluje: „Kanabinoidy z rostliny konopí pomáhají tělu obnovovat rovnováhu tam, kde je narušena. Napodobují regulační mechanismy buněčné fyziologie, ale zároveň jdou svým způsobem i proti proudu – fungují jako neurotransmitery a vysílají signál z postynaptického neuronu do presynaptického, což je v neurochemii naprosto ojedinělý jev. “

CIF se mimo jiné snaží sesbírat a sjednotit veškerou vědeckou literaturu týkající se léčebného využití konopí a následně se hodlá zasazovat o reformu zdravotnického systému a péče o nemocné. V dnešní době se Alzheimerova choroba rozvine u jednoho z osmi lidí starších 65 let a téměř u poloviny nad 85 let, přičemž se stále nedaří objevit efektivní způsoby léčby nebo alespoň prevence tohoto i dalších neurodegenerativních onemocnění. Zdá se čím dál jasnější, že výzkum kanabinoidů by mohl našim stárnoucím mozkům nabídnout účinnou možnost, jak s těmito závažnými diagnózami bojovat. 

Zdroje:

• Andras Bilkei-Gorzo: „The Endocannabinoid System in Normal and Pathological Brain Aging,“ 2012.
• Arthur J. Olson a kol.: „A Molecular Link Between the Active Component of Marijuana and Alzheimer’s Disease Pathology,“ 2006.
• Kazuhide Hayakawa a kol.: „Therapeutic potential of Non-Psychotropic Cannabidiol in Ischemic Stroke,“ 2010.
healthlandtime.com
cannabisinternational.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!