Aktuální článek
IACM Zpravodaj – Věda: Konopí může zmírňovat abstinenční příznaky při substituční metadonové léčbě závislosti na opiátech

IACM Zpravodaj – Věda: Konopí může zmírňovat abstinenční příznaky při substituční metadonové léčbě závislosti na opiátech

  • IACM Zpravodaj - ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. (www.cannabis-med.org)

Věda: Konopí může zmírňovat abstinenční příznaky při substituční metadonové léčbě závislosti na opiátech

Nová studie naznačuje, že u pacientů, kteří procházejí substituční metadonovou léčbou opiátových závislostí, dochází ke snížení abstinenčních příznaků, pokud současně s vysazením opiátů užívají konopí. Studii na 91 pacientech vypracovali výzkumníci z Farberova institutu neurologie při Univerzitě Thomase Jeffersona v americké Filadelfii. Zkoumány byly vzorce užívání konopí jak před, tak v průběhu substituční metadonové léčby, s cílem zhodnotit možné dopady užívání konopí na tuto léčbu, zejména s důrazem na fázi stabilizace dávkování metadonu.

Míra užívání konopí byla vysoká ve fázi zavádění metadonové léčby a po stabilizaci dávek metadonu výrazně poklesla. Užívání konopí v minulosti korelovalo s užíváním konopí v průběhu metadonové léčby, ale nijak negativně neovlivnilo samotný proces nasazování metadonu. Autoři studie poznamenali, že „pilotní data naznačují, že objektivní hodnocení abstinenčních příznaků při vysazení opiátů během metadonové léčby je lepší u těch pacientů, kteří během stabilizace dávkování užívali konopí. Tato zjištění ukazují na možné nové způsoby intervence zaměřené na interakce kanabinoidního a opioidního systému, kterých by bylo možno využít při léčbě opiátových závislostí.“

Zdroj: Scavone, J. L., Sterling, R. C., Weinstein, S. P., Van Bockstaele E. J.: Impact of Cannabis Use during Stabilization on Methadone Maintenance Treatment, The American Journal on Addictions, 2013; 22(4):344-51

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!