Aktuální článek
IACM Zpravodaj – Věda: dlouhodobé užívání konopí je spojeno s lepším zdravotním stavem než dlouhodobé užívání tabáku

IACM Zpravodaj – Věda: dlouhodobé užívání konopí je spojeno s lepším zdravotním stavem než dlouhodobé užívání tabáku

  • IACM Zpravodaj - ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. (www.cannabis-med.org)

Lidé, kteří kouří pouze konopí, vykazují lepší zdravotní stav než lidé kouřící tabák. To je výsledkem studie, provedené výzkumníky z University of New South Wales v australském Randwicku. Do výzkumu zahrnuli vědci 350 dospělých osob starších čtyřiceti let, které rozdělili do čtyř skupin: kuřáci konopí, kteří nekouří tabák (59 respondentů), kuřáci konopí, kouřící současně i tabák (88 respondentů), kuřáci tabáku, kteří nekouří konopí (80 respondentů) a lidé neužívající ani jednu z těchto látek (123 respondentů, kontrolní skupina). Kromě toho, jaké látky užívají, byly u účastníků zjišťovány diagnostikované nemoci, zdravotní obtíže týkající se kouření konopí/tabáku a celkový zdravotní stav.

Mezi jednotlivými skupinami bylo zjištěno několik významných rozdílů. Co se týče diagnostikovaných nemocí, všechny tři kuřácké skupiny vykazovaly výrazně vyšší míru rozedmy plic než kontrolní skupina. Všichni kuřáci pouze konopí, kteří měli rozedmu plic, však byli bývalými kuřáky tabáku. Hodnoty měřící celkový zdravotní stav a zdravotní obtíže související s kouřením byly obecně horší u dvou skupin, kouřících tabák. Autoři studie vyvodili závěr, že „obecná zdravotní kritéria vykázala vzorec, podle něhož kontrolní skupina a skupina užívající pouze konopí inklinovala k nejlepšímu zdravotnímu stavu, zatímco dvě skupiny kouřící tabák na tom byly výrazně hůře.“ K tomu dále poznamenali, že „míchání konopí s tabákem může prostřednictvím synergického efektu ohrozit zdravotní stav.“

Zdroj: Rooke, S.E., Norberg, M.M., Copeland, J., Swift, W.: Health outcomes associated with long-term regular cannabis and tobacco smoking. Addictive Behaviors, 2013

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!