Aktuální článek
Nová studie Harvardské univerzity: Konopí nezpůsobuje schizofrenii

Nová studie Harvardské univerzity: Konopí nezpůsobuje schizofrenii

  • Začátkem prosince vyšla v žurnálu Schizophrenia Research studie, která se zabývala spojitostí mezi konopím a rozvojem schizofrenie. Závěry znovu potvrzují, že zde neexistuje přímá souvislost, čímž bylo opět vyvráceno sice oblíbené, ovšem vědecky nepodložené tvrzení prohibicionistů z celého světa – včetně vedení Národní protidrogové centrály České republiky.

Studie Lékařské fakulty Harvardské univerzity pouze potvrdila dřívější předpoklady, že genetické predispozice mohou vést k rozvoji schizofrenie, nicméně samotné užívání konopí nezvyšuje pravděpodobnost rozvoje této choroby.

Marné hledání přímé souvislosti
Autoři v závěru uvádějí: „Výsledky naší práce ukazují, že samotné užívání konopí nevede k rozvoji psychózy. Platí, že u geneticky predisponovaných jedinců může užívání konopí ovlivnit, kdy se nemoc poprvé projeví, případně vážnost a následky jejích projevů.Nicméně tato studie nepřináší žádný důkaz, že by konopí bylo u těchto jedinců přímo zodpovědné za rozvoj psychózy.“

Tým pod vedením profesorky psychiatrie Lynn DeLisiové porovnával zdravotní historii 108 pacientů se schizofrenií a 171 zdravých jedinců, aby mohl určit, zda užívání konopí má nějaký vliv na rozvoj nemoci. Z celkového počtu schizofreniků bylo 76 pacientů uživatelů konopí a 32 pacientů ho nikdy nevyzkoušelo. Ze 171 zdravých subjektů bylo 84 uživatelů a 87 jedinců bez zkušenosti s konopím. Všichni testovaní jedinci neužívali ilegální substance před dosažením dospělosti, přičemž po dosažení plnoletosti užívali kromě konopí z jiných drog pouze alkohol.

Je s velkým podivem, že takto renomovaný ústav zveřejnil dílčí závěry studie, která má ještě několik let probíhat.

Výsledky ukázaly, že u jedinců, v jejichž rodině byly případy schizofrenie, je vyšší pravděpodobnost rozvoje choroby, přičemž ale prokazatelně nezáleží na tom, zda ten či onen člověk užíval konopí: „Riziko pro testované uživatele konopí, kteří mají v rodině případy schizofrenie, že se u nich nemoc rozvine, bylo prakticky stejné jako u testovaných jedinců, kteří konopí nikdy neužívali.“

Autoři upozorňují, že další studie by se měly zaměřit na to, zda konopí může vstoupit do interakce s genetickými faktory a tím pádem ovlivňovat, kdy se schizofrenie
poprvé projeví. Nicméně výsledky této práce jsou podle Dr. DeLisiové dostatečně směrodatné, aby mohla na závěr prohlásit, že „samotné užívání konopí není s největší pravděpodobností zodpovědné za rozvoj této nemoci.“

Tým Dr. DeLisiové také připomíná, že určité kanabinoidy obsažené v konopí mohou dokonce hrát pozitivní roli při léčbě schizofrenie: „Nepsychoaktivní kanabidiol (CBD) se ukazuje potenciálně jako hodnotný léčebný prostředek pro pacienty se schizofrenií.“

Věda versus hysterie aneb účelové nepravdy české protidrogovky
Opět jsme tedy svědky vyvrácení neustále omílaného tvrzení, kterým se ohánějí bojovníci proti drogám a zastánci represivních zákonů po celém světě. Pro příklad ostatně nemusíme chodit daleko – plukovnice Policie ČR Ivana Ježková jako vedoucí Oddělení mediální komunikace a PR uváděla v tiskové zprávě k listopadovému zátahu na české growshopy i tento argument, jehož druhá část se je přinejmenším velmi diskutabilní a nemá ve vědecké literatuře oporu: „Indoor pěstování konopí se vyznačuje vysokým obsahem delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) a nízkým obsahem kanabidiolu (CBD), což představuje zvýšená zdravotní rizika zejména v podobě ‚toxických psychóz‘ a duševních poruch.“

U jedinců, v jejichž rodině byly případy schizofrenie, je vyšší pravděpodobnost rozvoje choroby, přičemž ale prokazatelně nezáleží na tom, zda ten či onen člověk užíval konopí.

Tento argument vychází zřejmě z velmi nešťastně uveřejněné zprávy Národního ústavu duševního zdraví, která letos obohatila okurkovou sezónu českých mainstreamových médií a v níž stojí, že „české konopí vyvolává schizofrenii“, případně „české marihuaně chybí brzda proti schizofrenii“.

Je s velkým podivem, že takto renomovaný ústav zveřejnil dílčí závěry studie, která má ještě několik let probíhat – ve vědeckém světě se jedná o velmi netradiční krok.

Navíc samotný výraz „české konopí“ působí na první pohled jako vyumělkovaný konstrukt, který většina českých médií převedla v typickou hysterii. Ovšem kdyby na těchto slovech bylo něco pravdy, Česká republika by musela mít nadprůměrné množství pacientů se schizofrenií, než mají jiné státy, kde se konopí tolik neužívá (a kde není tak „nebezpečné“ jako to české).

Bohužel pro české prohibicionisty to však není pravda.

Zdroje:
schres-journal.com
ceskatelevize.cz
policie.cz
leafscience.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!