Aktuální článek
Veřejná slyšení v Evropském parlamentu o drogové politice

Veřejná slyšení v Evropském parlamentu o drogové politice

  • V březnu 2009 zveřejnila Evropská komise „Zprávu o globálním nelegálním trhu s drogami 1998–2007“ . Závěry této zprávy jsou, že současná represivní politika neplní svůj hlavní cíl, kterým ke snížení poptávky a nabídky nelegálních drog a je možná klíčovým faktorem vytvářejícím a zvyšujícím újmu jednotlivým uživatelům drog, jejich okolí a potažmo společnosti jako celku.

Průzkum byl proveden týmem uznávaných odborníků, kterým předsedal profesor Peter Reuter z amerického výzkumného centra Rand Corporation a pan Franz Trautmann z institutu Trimbos v Nizozemsku. K průzkumu došlo až po mnoha letech snažení občanských organizací o nezávislé zhodnocení důsledků světové drogové prohibice a v roce 2008 jej financovala Evropská komise.

Podle zprávy má kontrola produkce drog sice občasné lokální úspěchy, nicméně není schopná ovlivnit celosvětovou dostupnost drog a kontrolu jejich nezákonného obchodování. Drogová prohibice se tak stává hlavní příčinou násilí, korupce a je odpovědná za smrt, nemoci a vážné zhoršení životního standardu miliónů lidí na celém světě. Stručně řečeno je závěrem zprávy to, že drogová politika postavená na prohibici, způsobila nesmírné škody a málo, pokud vůbec, dobra. Evropské unii by mělo být pogratulováno za zajištění tohoto výzkumu. Teď by však měla jednat dle získaných znalostí. Jejich ignorace by se rovnala trestné nedbalosti.

Projednání závěrů této zprávy se stalo tématem veřejného slyšení o drogové politice, které se konalo 23. února 2010 v Evropském parlamentu. Na pozvání řeckého člena Evropského parlamentu Michaila Tremopoulose a mezinárodní  organizace ENCOD, přijelo na 40 zástupců organizací evropské občanské společnosti z patnácti různých zemí, aby členům Evropského parlamentu, Evropské komisi a radě vyjádřili svá doporučení, jak v budoucnu ke kriminalizovaným drogám přistupovat. Jednání se konalo dva týdny před každoročním meetingem výboru spojených národů ve Vídni.

Mezi závěry tohoto slyšení byly i požadavky na následující aktivity:

1.    Zorganizovat co nejdříve Evropský summit o budoucí drogové politice, na který budou pozvány národní autority, parlamentáři a zástupci občanské společnosti ze sedmadvaceti členských států. Cílem summitu by mělo být hledání možností pro aplikaci inovační drogové politiky, nestavěné na prohibici, ale na výsledcích výše uvedené zprávy a na zkušenostech lokálních úřadů a organizací občanské společnosti.

2.    Vydat obecné doporučení členským státům, aby se zhodnocení jejich současné drogové politiky stalo politickou prioritou. Evropská unie by měla umožnit každému státu zvolit si politiku, kterou považuje za adekvátní v mezích dodržování lidských práv, osobní svobody a sociální soudržnosti a která současně způsobí co nejméně vedlejších škod.

3.    Využít příležitosti nadcházejícího setkání Komise drog OSN ve Vídni ke zdůraznění významu snižování škod a spuštění debaty k přehodnocení obecných zásad OSN za účelem podpory alternativních způsobů regulace obchodu s drogami, které nejsou založeny na prohibici.

4.    Posoudit možnosti zvýšení míry tolerance vůči občanům a EU k vytvoření uzavřených vazeb pro produkci a distribuci množství konopí nezbytných pro vlastní osobní potřebu, ve snaze snížit škody a závislost na černém trhu.

Drogová reforma a regulace, cesta z krize?

Poslední z předchozích bodů se stal tématem dalšího veřejného slyšení v Evropském parlamentu  s názvem„Regulace konopí, krizové opatření“, které dne 8. prosince 2010 opět pořádala organizace ENCOD, tentokrát ve spolupráci se skupinou European People’s Party (EPP-Evropská lidová strana). Na jednání byly přizváni jak zástupci evropských občanských organizací, akademických pracovníků zabývajících se problematikou konopí, tak i členové Evropského parlamentu a Evropské komise.

Hlavním tématem slyšení byla ekonomická krize, finanční dopady dekriminalizace drog a možné snížení veřejných výdajů při regulaci konopí. Podle výroční zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za r. 2010 (EMCDDAEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) by na základě kombinace vhodných regulačních opatření mohla být vygenerována částka mezi 35 a 60 miliardami EUR, nebo 70 až 120 eur na každého z 500 milionů obyvatel Evropské Unie. Bylo vypočteno, že regulace trhu s konopím by ušetřila miliardy euro na nákladech vynakládaných na policejní a soudní sektor, podpořila programy na snižování škod, zeslabila ilegální kartely a poskytla příležitost vytvářet podstatný daňový výnos. [jh1]

Na veřejném slyšení vystoupili zástupci občanské společnosti: vůdčí španělský aktivista za legální konopí Martin Barriuso, tiskový mluvčí Svazu nizozemských Coffeshopů Marc Josemans, a Richard Cowan, bývalý ředitel NORML, která je v USA největší organizací pro reformu drog. Barriusovo, Josemansovo a Cowanovo svědectví jasně prokázalo, že právní úprava týkající se konopí, probíhající v několika částech světa, produkuje uspokojivé výsledky. Dekriminalizace užívání drog k jaké došlo v Nizozemsku a Portugalsku nevede k jejich zvýšenému užívání, ale přináší bezpečnější podmínky pro uživatele, a současně i účinnější postupy při vymáhání práva. Totéž platí pro Španělsko: „V Baskitsku má Cannabis Social Club formu kolektivního pěstování konopí pro vlastní potřebu, které bylo uznáno i orgány jako velmi úspěšný přístup, který není zpochybňován”, řekl Martin Barriuso.

Prohibiční politiky neřeší problém drog, a je proto důležité, aby evropské úřady vypracovaly zevrubné hodnocení dopadu nákladů na současnou politiku prohibice drog a současně zhodnotili ekonomickou prospěšnost dekriminalizace drog, jejímž prvním krokem by měla být regulace trhu s konopím. Na veřejném slyšení k tomuto kroku vyzvala oficiálně Evropskou Komisi organizace ENCOD, jehož součástí by mělo být i vyhodnocení výhod, které by alternativní politika mohla přinést. Dana Spinant, nová koordinátorka Evropské komise v oblasti protidrogové politiky, na veřejném slyšení uvedla: „Komise nemá žádnou pravomoc přijmout jakékoli iniciativy pro zahájení diskuse o reformě drog. Odpovědnost leží zcela na členských státech EU.“ Opakovaně také upozornila: „Evropská unie nebude blokovat jakoukoli iniciativu členských států EU k zahájení právní regulace marihuany a dalších nelegálních drog.“

Zdroj: www.encod.org

[jh1]Prosím nechat v textu a zároveň zvýraznit, pokud se vejde

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!