Aktuální článek
Antibiotický potenciál konopí

Antibiotický potenciál konopí

  • Jak na bakterie odolné vůči běžným antibiotikům?

Konopí by mohlo posloužit jako efektivní zbraň proti takzvaným superbakteriím – tedy bakteriím, které jsou odolné vůči běžným antibiotikům.

Světová zdravotnická organizace (WHO) a americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) považují rezistenci k antibiotikům za jednu z největších globálních hrozeb pro zdraví ve 21. století. Jenom v roce 2016 zavinily rezistentní bakterie podle WHO celosvětově přibližně 700 tisíc úmrtí. Předpokládá se, že v následujících desetiletích se počet obětí zvýší až na několik milionů ročně. Celou situaci navíc komplikují superbakterie, které jsou vůči standardní léčbě zcela odolné. Lidstvu se ke všemu za posledních padesát let nepodařilo vyvinout žádná nová antibiotika.

Rezistentní bakterie

Bakterie Staphylococcus aureus, která se v nemocničním prostředí řadí mezi nejčastější patogeny, způsobuje onemocnění kůže. Mnohdy ovšem dokáže proniknout i do těla a napadat orgány. Pokud se dostane kupříkladu do srdce, způsobuje infekci krevního řečiště (sepsi). Mezi ty nejobtížnější rezistentní bakterie patří i meticilin-rezistentní zlatý stafylokok (MRSA), který v poslední době nese vinu za čím dál tím více úmrtí.

Antibiotické účinky konopí jsou známé po tisíce let. Už starověcí Egypťané, Číňané, Arabové a Řekové psali o konopných mastech.

MRSA a jemu podobné bakterie za svou zvýšenou odolnost k antibiotikům vděčí takzvanému biofilmu – husté buněčné struktuře obklopené vylučovanými polymery, díky nimž se bakterie dokáží vázat na různé povrchy. Biofilmy zlatého stafylokoka se běžně nalézají na zdravotnických implantátech, jako jsou umělé srdeční chlopně, kloubní náhrady nebo cévky. Objev antibiotika, které by proti MRSA a jiným bakteriálním biofilmům účinkovalo, by byl pro boj s odolnými superbakteriemi naprosto zásadní.

MRSA a mrtvé neurofily (typ bílých krvinek).

Přerušený výzkum

Antibiotické účinky konopí jsou lidstvu známy již po tisíce let. Už starověcí Egypťané, Číňané, Arabové a Řekové psali o konopných mastech, které užívali ať už jako dezinfekci ran, nebo proti lepře či jiným onemocněním pokožky. V rámci léčby dýchací a trávicí soustavy se části rostliny dokonce i jedly. Vzhledem ke svým omamným vlastnostem byl kanabinoid THC bohužel nakonec zakázán, kvůli čemuž se pro potřeby léčení postupně konopí přestalo využívat. Antibakteriálním potenciálem konopí se vědci zabývali od půlky padesátých let (na Univerzitě Palackého v Olomouci) a následně během šedesátých let minulého století. Výzkum byl obnoven roku 2008, kdy výzkumníci zjistili, že některé kanabinoidy vykazují proti MRSA antibiotickou aktivitu.

Potenciál CBD

Při hledání nového antibiotika se zraky odborníků upřely také na CBD. Výzkum jeho lékařského potenciálu je vpravdě obsáhlý. Jen za posledních deset let byly publikovány stovky studií, které se zabývají úlohou CBD při úlevě od bolesti, zánětu a úzkosti. Na jeho antibakteriální účinky se ale po roce 2008 příliš mnoho prací nezaměřovalo. To se však nyní mění, protože se o CBD opět začalo zajímat několik vědců, kteří doufají, že se jim podaří nalézt prostředek proti rezistentním bakteriím.

CBD v kombinaci s antibiotiky mělo lepší protibakteriální účinky než samotná antibiotika.

V červnu 2019 se o CBD jako možném antibiotiku psalo v bezpočtu vědeckých a zdravotnických žurnálů, a to zásluhou australských výzkumníků, kteří na výročním zasedání Americké mikrobiologické společnosti předložili výsledky svého laboratorního pokusu. Během něj objevili, že syntetické CBD má vůči grampozitivním bakteriím jako Streptococcus pneumoniae a MRSA podobné účinky jako běžná antibiotika (jako např. vankomycin nebo daptomycin). Přestože se v případě gramnegativních bakterií CBD ukázalo být neúčinné, zdá se, že tento kanabinoid dokáže narušit strukturu bakteriálního biofilmu. Australané nicméně nebyli schopni přesně určit, jakým způsobem CBD proti bakteriím působí. Závěrem studie autoři uvedli, že CBD považují za potenciálně slibné antibiotikum, které si navíc svede poradit i se zánětem, který při bakteriální infekci vzniká. Výsledky výzkumu ovšem zatím nebyly oficiálně publikovány.

Sigrun Lange

Zlepšení efektivity antibiotik

V září 2019 zveřejnila skupina britských vědců převratnou studii o tom, jak přírodní CBD nejen účinkuje proti bakteriím, ale také zlepšuje efektivnost standardních antibiotik. Výzkumníci pro potřeby pokusu použili bakterie Escheria coli a Staphylococcus aureus v kombinaci s antibiotiky jako erythromycin, vankomycin, rifampicin, kanamycin nebo kolistin, proti kterým jsou už dnes některé druhy bakterií odolné.

Dr. Sigrun Langeová, která celý výzkum navrhla a vedla, pracuje jako odborná asistentka na fakultě přírodních věd Westminsterské univerzity. „CBD v kombinaci s antibiotiky mělo lepší protibakteriální účinky než samotná antibiotika,“ poznamenala a dodala, že její studie se jako vůbec první zabývá dopadem CBD na vypouštění vezikulů z bakteriální membrány. Tyto významné buněčné struktury nejenže umožňují přenos látek nutných pro komunikaci mezi bakteriemi, ale také se podílejí na tvorbě biofilmu a slouží jako „past“ na antibiotika. CBD během pokusu působilo na stavbu, složení i počet vypuštěných vezikulů u převážně gramnegativních bakteriálních kultur, mezi něž se řadí také u lidí běžný patogenní druh Escheria coli

CBD je slibné antibiotikum, které si navíc svede poradit i se zánětem, který při bakteriální infekci vzniká.

„Výsledky ukazují, že CBD by se dalo využít ve spojení s některými antibiotiky. Mělo by za účel se zaměřit na určité bakterie, snížit jejich produkci vezikulů, a tím ve výsledku zmírnit jejich rezistenci. Díky našim objevům se nám otevírají nové možnosti využití antibakteriálních efektů CBD, jež by v kombinaci s antibiotiky mohly vést k vyvinutí nové léčebné metody, která by dokázala rezistenci k antibiotikům omezit,“ prohlásila doktorka Langeová.

Chybí klinické studie

Výzkum antibakteriálního potenciálu CBD nadále probíhá pouze v laboratorním prostředí, a kdy začnou pokusy na lidech, zatím není jasné. Podle Langeové se ovšem díky novým zjištěním o vlivu CBD na bakteriální biofilmy, množství vezikulů a související antibiotickou rezistenci studie s lidskými subjekty pomalu blíží. 

V dnešní době už přírodní a syntetická CBD léčiva vyvíjí hned několik farmaceutických společností. Přestože se ale s pomocí CBD léčí řada onemocnění, klinických studií zaměřených na antibiotické účinky mnoho není. Pouze jediná firma má momentálně v plánu klinicky testovat CBD mast, která by měla u pacientů před operací sloužit jako prevence proti infekcím spojeným s bakterií Staphylococcus aureus.

Vývoj CBD ať už jako průlomového antibiotika, či doplňku klasických antibiotik by spolu s uvedením protibakteriálních CBD prostředků v rámci celosvětového boje proti rezistentním superbakteriím představovalo zásadní krok vpřed.

Zdroj: crxmag.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!