Aktuální článek
Antidepresivní a anxiolytické účinky konopné léčby

Antidepresivní a anxiolytické účinky konopné léčby

  • Konopí by u osob trpících klinickými úzkostmi a depresemi mohlo pomoci se zmírněním symptomů.

Úzkostné a depresivní poruchy jsou velmi časté a čím dál více pacientů kvůli nim sahá po konopí. O jeho vlivu na projevy úzkostí a depresí se toho ovšem stále mnoho neví. Účelem nové observační studie bylo sledovat a porovnávat zdravotní stav uživatelů konopí pro léčebné účely a kontrolního vzorku neuživatelů. 

Internetového průzkumu míry symptomů depresí a úzkostí, spotřeby konopí, spánku, kvality života a komorbidních chronických bolestí se zúčastnilo celkem 368 uživatelů a 170 neuživatelů ze Spojených států a Kanady. Všichni účastníci trpěli úzkostmi anebo depresemi. Po absolvování vstupního testu byli pozváni na další, pořádané každé tři měsíce. Rozdíly ve výsledcích prvního průzkumu mezi uživateli a neuživateli se zkoumaly s využitím t-testů pro nezávislé podsoubory. Pro následnou analýzu dopadů započetí užívání konopí, pokračujícího užívání a jeho přerušení na příznaky úzkostí a depresí se používaly generalizované lineární smíšené modely. 

Výsledky počátečního průzkumu ukázaly následující: „Uživatelé léčebného konopí uváděli mírnější symptomy depresí, nikoli ale úzkostí. Vedle toho také zmiňovali zlepšení spánku a kvality života i méně bolestí. Ve srovnání s výsledky neuživatelů léčebné konopí během dalších testů zásadně zlepšilo projevy obou poruch.“

V abstraktu proto autoři sumarizují: „Konopí pro léčebné účely by u osob trpících klinickými úzkostmi a depresemi mohlo pomoci se zmírněním symptomů. Je ovšem potřeba provést placebem kontrolované studie, které se pokusí tyto závěry potvrdit a přesněji určit, jakým způsobem, v jakém množství a poměru by se konopí mělo podávat, aby byly předpoklady pro co nejlepší klinické výsledky.“

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!