Aktuální článek
Editorial 69: Boj za svobodu

Editorial 69: Boj za svobodu

  • Před dvanácti lety jsme založili magazín Legalizace, abychom se společně zasadili o změnu vnímání omamných látek.

Abychom ověřitelnými vědeckými závěry a důkazy, odbornými i osobními poznatky a co nejobjektivnějšími informacemi rozptýlili lživou systémovou propagandu a stigmatizaci nelegálních látek i jejich uživatelů. Naší snahou bylo do informační temnoty, kterou establishment dlouhodobě kolem psychotropních látek udržuje, vnést trochu světla a nabídnout i jiné úhly pohledu, často ostřejší a pravdivější. Nikdy naším úmyslem nebylo přivést někoho na scestí, ba právě naopak. A také si myslím, že se nám tato osvěta více než deset let dařila. 

Troufám si to tvrdit především proto, že ačkoli je naše nezávislé vydavatelství velmi malé, slavilo sdílením ucelených informací úspěch mezi laickou i odbornou veřejností. Stali jsme se přínosným zdrojem poznání, a to nejen na konopném poli: stali jsme se důležitým rozcestníkem či poradcem mnohých, kteří již nevěděli, na koho se obrátit o pomoc, stali jsme se katalyzátorem nejedné změny. Pracovali jsme s nadějí v lepší zítřky, až jsme se nakonec stali terčem represivních složek, které nás ocejchovaly závadností a pokusily se nás umlčet. Zatím neúspěšně, nepravomocně. 

Bezprecedentní útok na naši žurnalistickou suverenitu však nezůstal bez odezvy a ve veřejném i mediálním prostoru vzbudil nebývalou vlnu solidarity a podpory, jíž si neuvěřitelně vážím. Naplnilo mě to jistotou a optimismem, že i přes nepřijatelné animozity a názorové výstřelky deprimovaných jedinců žiju ve společnosti, která nejenže obhajuje těžko nabytou svobodu, mír a pravdu, ale přeje tyto hodnoty i dalším dnes tyranizovaným.

Děkuji všem, kterým není lhostejné utrpení jiných. 

Robert Veverka
šéfredaktor

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!