Jak komunikovat s orgány

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení

Díl 1 – Policie přede dveřmi.

Každému z pěstitelů či konzumentů marihuany se to může stát. Na dveře vám klepe (ne)uniformovaný příslušník Policie České republiky a žádá o vstup. Co v takovém případě dělat? Pokusíme se napovědět zodpovězením několika základních otázek.