Legislativa

Konopná legislativa.

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: Protidrogová strategie a politika České republiky

Aniž bychom opustili domácí témata, pokusíme se protentokrát podívat, jak se do právní úpravy návykových látek obecně a konopí zvláště promítají strategie vytvářené mezinárodními organizacemi, jichž je Česká republika členem.

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: Boj proti drogám a celní správa

V poslední době jsme se v médiích poměrně hojně setkávali s články o činnosti celní správy v oblasti protidrogové politiky.

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení – Marihuana: sport, právo, nové příležitosti a výzvy

Jedním z obecných pravidel uplatňovaných se v civilizovaných právních řádech je, že jakkoli může být sankcionováno neoprávněné držení či distribuce marihuany, samotné její požití protiprávní není. Nakonec je velmi těžké skutečně komplexně zakázat konzumaci plodiny, která byla již 2700 let před naším letopočtem běžně užívána pro léčbu třeba malárie a revmatu.

JAK KOMUNIKOVAT S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ: Návykové látky v legislativě

V této části našeho právního seriálu splníme dluh, který máme už od jeho prvního dílu. Podíváme se blíže, co jsou to návykové látky, proč se mezi ně řadí konopí a kde všude je v naší legislativě možno se s tímto termínem setkat.

JAK KOMUNIKOVAT S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ: Práva zaměstnavatelů a škol

Testování zaměstnanců, žáků a studentů na návykové látky je stále aktuálním tématem pro všechny uživatele marihuany, byť i jen občasné. Stejně tak ovšem pro zaměstnavatele a zřizovatele škol, neboť podle některých výzkumů se i konopí neblaze podepisuje na absentérství, kvalitě práce, počtu a závažnosti pracovních úrazů, stejně jako je tomu v případě drog jiných, například alkoholu.

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: Marihuana za volantem

Jako všechny texty na toto téma začneme základní radou: Užíváte-li marihuanu, nesedejte pod jejím vlivem za volant. Jak jistě laskavý čtenář chápe, rada je to klíčová. Nejen kvůli „nějakým zákonům“, ale zejména kvůli bezpečnosti vás i ostatních.

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení

Díl 1 – Policie přede dveřmi.

Každému z pěstitelů či konzumentů marihuany se to může stát. Na dveře vám klepe (ne)uniformovaný příslušník Policie České republiky a žádá o vstup. Co v takovém případě dělat? Pokusíme se napovědět zodpovězením několika základních otázek.

Utahování šroubků?

Vláda chystá hned několik změn legislativy týkající se omamných látek. Nejde sice přímo o utahování šroubů, avšak blíže k legalizaci nás žádná z novinek neposune ani o píď – jde spíš o krůčky opačným směrem.

Proč nemůžeme svobodně užívat konopí? Protože lobbisté vydělávají na válce proti drogám těžké peníze

John Lovell patří mezi lobbisty, kteří vydělávají spoustu peněz tím, že nám brání kouřit trávu. To je jeho práce. Lovell zastupuje policejní svazy v Sacramentu, které díky němu dostávají peníze od federální vlády na válku proti konopí v Kalifornii.

Pomáhat, ne trestat!

Desítky států po celém světě se 26. června účastnily symbolického protestu proti mezinárodní „válce proti drogám“. Tato aktivita spojuje rozličné země (Thajsko, Libanon, Velká Británie, Mexiko, Keňa, Španělsko, Francie a mnoho dalších) ve snaze poukázat na škody, které společnosti způsobuje kriminalizace uživatelů drog.