#2

Slovensko proti rozumu

Je to až na zaplakanie, keď si človek uvedomí, že príroda poskytuje toľko využitia, toľko alternatív a aj napriek tomu väčšina spoločnosti tieto obrovské možností prírody odmieta a považuje ich za rozprávku.