Věda a výzkum

Za běžeckou euforií nestojí endorfiny, ale endokanabinoidy!

Podle nové studie provedené za účasti více než šedesáti mužů a žen a za využití…

CBD jako účinný prostředek proti kandidóze

Světové proslulý nestor konopného výzkumu Raphael Mechoulam spolu s týmem z laboratoře zaměřené na výzkum biofilmu na…

THC, nikoli CBD, pomáhá myším s kolitidou

Pokusy na modelech i lidech ukázaly, že aktivace kanabinoidních receptorů může zmírnit průběh idiopatického střevního…

CBDA jako účinný lék proti epileptickým záchvatům 

Kyselina kanabidiolová (CBDA) se od kanabidiolu (CBD) famarkologicky liší a kvůli chemické nestabilitě ji stále…

Kanabinoidy, sluch a tinnitus

Analýza týmu vědců ze tří italských univerzit, jejíž text byl zveřejněn na konci loňského roku…

Případová studie: Pozor na interakci CBD a chemoterapeutik

Kanabidiol (CBD) se ukazuje jako velmi slibný podpůrný lék v onkologii, který nemá mnoho nežádoucích…

Vyšší dostupnost konopí je úzce spjatá s nižším počtem úmrtí zapříčiněných opioidy

  „Vyšší počet prodejen rekreačního a léčebného konopí je spojený s nižším počtem úmrtí zaviněných opioidy,…

CBD a nižší úmrtnost myší vystavených působení chemické zbraně 

Chemický nervový jed soman (vyvinutý nacisty během druhé světové války jako nervově paralytická látka účinnější…

Ženy s bolestmi v pánevní oblasti užívají po legalizaci více konopí

Kanadští badatelé z Univerzity Britské Kolumbie a Centra pro hodnocení zdravotního stavu ve Vancouveru provedli retrospektivní…

Obsedantně-kompulzivní porucha a působení konopí

O konkrétních účincích konopí na osoby trpící symptomy obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) se mnoho neví. Z toho…