Věda a výzkum

Konopí pomáhá onkologickým pacientům nejen od bolestí

Podle studie, jejíž závěry byly v únoru zveřejněny onkologickým žurnálem Therapeutic Advances in Medical Oncology,…

Proč lidé užívají CBD?

O účincích malých dávek CBD proti stresu, úzkostem a problémům se spánkem se hodně mluví,…

Za běžeckou euforií nestojí endorfiny, ale endokanabinoidy!

Podle nové studie provedené za účasti více než šedesáti mužů a žen a za využití…

CBD jako účinný prostředek proti kandidóze

Světové proslulý nestor konopného výzkumu Raphael Mechoulam spolu s týmem z laboratoře zaměřené na výzkum biofilmu na…

THC, nikoli CBD, pomáhá myším s kolitidou

Pokusy na modelech i lidech ukázaly, že aktivace kanabinoidních receptorů může zmírnit průběh idiopatického střevního…

CBDA jako účinný lék proti epileptickým záchvatům 

Kyselina kanabidiolová (CBDA) se od kanabidiolu (CBD) famarkologicky liší a kvůli chemické nestabilitě ji stále…

Kanabinoidy, sluch a tinnitus

Analýza týmu vědců ze tří italských univerzit, jejíž text byl zveřejněn na konci loňského roku…

Případová studie: Pozor na interakci CBD a chemoterapeutik

Kanabidiol (CBD) se ukazuje jako velmi slibný podpůrný lék v onkologii, který nemá mnoho nežádoucích…

Vyšší dostupnost konopí je úzce spjatá s nižším počtem úmrtí zapříčiněných opioidy

  „Vyšší počet prodejen rekreačního a léčebného konopí je spojený s nižším počtem úmrtí zaviněných opioidy,…

CBD a nižší úmrtnost myší vystavených působení chemické zbraně 

Chemický nervový jed soman (vyvinutý nacisty během druhé světové války jako nervově paralytická látka účinnější…