Aktuální článek
CBD a léčba závislostí

CBD a léčba závislostí

  • CBD příznivě ovlivňuje mozkové dráhy zodpovědné za bažení, potlačuje úzkost, depresi a stres související se závislostí, tlumí vzpomínky vedoucí k závislostnímu chování, léčí neurozánět coby symptom závislosti a potlačuje změny v imunitním systému.

Při léčbě závislostí se někdy experimentálně využívají i psychotropní látky – například iboga proti heroinové závislosti anebo lysohlávky proti závislosti tabákové. To ale znamená poměrně razantní intervenci do duševního světa závislého, která se neobejde bez odborného dozoru. Nabízejí se přitom i šetrnější metody než vytloukání klínu klínem. Například zapojení nenápadného pomocníka jménem CBD. 

Kanabidiol totiž není psychotropní ani návykový (nevyvolává abstinenční příznaky ani při náhlém vysazení), a jak se ukazuje, jeho potenciál při léčbě závislostí je dán pozoruhodně komplexním účinkem.

Z dřívějších studií je známo, že CBD podporuje kognitivní procesy i tvorbu nových neuronů a má anxiolytické (tj. protiúzkostné), antidepresivní, antipsychotické a neuroprotektivní účinky. Právě to přivedlo vědce k myšlence zkoumat potenciální užitečnost kanabidiolu při léčbě nejen neuropsychiatrických onemocnění, ale i závislostí na návykových látkách.

Komplexní účinek

Existuje mnoho preklinických a klinických studií, které dokládají, že CBD dokáže snižovat riziko relapsu a posilovat motivaci a abstinenci u různých drog, včetně alkoholu, opioidů (morfin, heroin), tetrahydrokanabinolu (THC), nikotinu a psychostimulantů (kokain, amfetamin). Čím to?

CBD působí na velkou spoustu receptorů, nejen ty endokanabinoidní. Odborníci se domnívají, že konkrétně „protizávislostní“ účinek CBD se děje prostřednictvím regulace dopaminergního, opioidergního, serotonergního a endokanabinoidního systému (viz infografika) a také díky neurogenezi neboli tvorbě nových neuronů v oblasti hipokampu.

Konkrétně na opioidních receptorech (delta a mí) působí CBD tak, že snižuje jejich schopnost vázat se na endorfin nebo opioidní molekulu. Podobně může CBD částečně aktivovat dopaminový receptor D2, což by mohlo hrát roli v jeho antipsychotickém působení.

Neobyčejně podnětnou přednášku na toto téma měla na loňském ročníku brněnské konference Konopí a věda profesorka farmakologie Alexandra Šulcová. Jak se ukázalo, stav závislosti se obecně v mozku projevuje jako stav zánětlivý. V tu chvíli přichází vhod silný protizánětlivý účinek kanabinoidů a zejména kanabidiolu, který spočívá v tom, že modulují sekreci i funkci cytokinů z imunitních buněk.

Závislost na opioidech

CBD nejenže působí proti úzkosti, depresi, zánětům a bolesti, ale také snižuje bažení po opioidech. Při akutním podání může bránit bažení a relapsu u heroinistů. Navíc zde platí, že léčba kanabidiolem nemá negativní dopady na metadonovou substituční léčbu, ba naopak.

Dílčí studie poukazují na to, že kanabidiol v mozku zabraňuje aktivaci mechanismu odměňování, na který je vázáno užívání opioidů jako morfinu. 

CBD nejenže působí proti úzkosti, depresi, zánětům a bolesti, ale také snižuje bažení po opioidech.

Současná „opioidní krize“ ve vyspělých zemích se netýká pouze nelegálních substancí, jako je heroin či fentanyl, ale především opioidních analgetik získávaných na lékařský předpis. Řešením je konopí (obsahující i THC), neboť díky svým analgetickým i jiným účinkům umožňuje razantně snížit spotřebu opioidů (až 78 %) a zvýšit kvalitu života pacientů i veřejné zdraví, jak ukazují i velké studie.

V této souvislosti je důležité poznamenat, že při léčbě bolesti se dnes běžně využívá kombinace opioidů a konopí s vysokým obsahem THC, jelikož to umožňuje snížit dávky opioidů, a tedy i jejich nepříjemné vedlejší účinky.

Závislost na psychostimulantech

Nové studie naznačují, že CBD může být využito při doplňkové léčbě závislosti na kokainu, neboť působí na systém odměny, spotřebu kokainu a behaviorální reakce, snižuje úzkost a chrání játra. 

Bylo prokázáno, že u myší došlo ke zmírnění úzkosti a utlumení vzpomínek na kokainovou zkušenost. Data ze studií jsou stále rozporuplná, ale sami uživatelé kokainu prý hojně potvrzují, že kanabidiol jim od závislosti pomáhá. 

Pokud jde o amfetaminy, opět platí, že při podání CBD dochází nejen ke snížení neurozánětlivé reakce, ale i k potlačení mezolimbické aktivity v dopaminergní „dráze odměny“, která souvisí se závislostmi, a také ke zlepšení kognitivních funkcí. Nové preklinické studie tak naznačují, že CBD může být užitečnou alternativní formou prevence relapsu při závislosti na amfetaminech.

Jak je známo, CBD se podílí na tvorbě nových neuronů. Právě vzhledem k těmto neuroprotektivním vlastnostem se o něm uvažuje jako o vhodném prostředku pro zlepšení duševního výkonu u pacientů chronicky vystavených psychostimulantům včetně metamfetaminu.

Zajímavý postřeh z terénu zazněl v brněnské hvězdárně po výše zmíněném příspěvku profesorky Šulcové. Jeden streetworker komentoval, že místní uživatelé pervitinu dávají přednost CBD palicím, mohou-li si vybrat. To dá rozum: THC jim pořádně nic nedělá, kdežto po CBD zakoušejí jistou úlevu a zmírnění úzkosti. 

Závislost na nikotinu

Ach tabák, ta pravá vstupní droga, co se umí proklatě zažrat pod kůži! Zvláště u rekreačních konzumentů spoléhajících na brka motaná po evropsku s tabákem. 

Preklinické studie napovídají, že právě ovlivňováním endokanabinoidního systému lze léčit závislost na nikotinu. Již starší studie uvádějí, že u kuřáků užívajících cíleně CBD se výrazně snižuje spotřeba cigaret (o 40 %). U laboratorních zvířat podávání CBD snižovalo příznaky abstinenčního syndromu.

Že by příležitost začít tabakismus tunit pomocí CBD špeků?

Závislost na alkoholu

Závěry nesčetných studií poukazují na to, že CBD může napomoci snížit spotřebu drogy i u alkoholiků. Zajímavým zjištěním je, že CBD může napomáhat i při léčbě neurodegenerace způsobené nadměrným užíváním alkoholu.

Experimentální studie zjistily, že CBD zmenšuje celkovou míru pití alkoholu tím, že snižuje příjem etanolu, motivaci k pití etanolu, recidivu, úzkost a impulzivitu. CBD navíc léčí steatózu a fibrózu jater související s užíváním alkoholu, neboť snižuje akumulaci lipidů a oxidační stres, stimuluje autofagii a moduluje zánět. Kanabidiol rovněž tlumí poškození mozku způsobené alkoholem a díky svým antioxidačním a imunomodulačním vlastnostem zpomaluje ztrátu neuronů.

CBD snižuje akutní účinky THC, například příliš intenzivní prožitky či psychotické účinky.

Pozoruhodná je hypotéza, že CBD může ovlivňovat příznaky závislosti na alkoholu prostřednictvím svých účinků v trávicím, imunitním a centrálním nervovém systému, které jsou souhrnně známé jako osa mikrobiota-střevo-mozek (MGBA).

Existují preklinická data, že kanabinoidy včetně CBD mohou mít příznivé účinky na gastrointestinální a imunitní systém, například mohou snižovat střevní propustnost, regulovat střevní bakterie a snižovat zánět. Alkohol v tomto směru působí právě opačně. 

Závislost na konopí

Jakkoli existenci závislosti na konopí, rozuměj THC, my v konopné komunitě s oblibou popíráme, střízlivým pohledem lze naznat, že jisté procento populace má prostě sklon bánit skunky o fous více, než je zdrávo. A v tu chvíli mohou přijít vhod protizávislostní účinky CBD. Ale nejde jen o boj s patologickou závislostí – CBD má své místo i ve výbavě rekreantů, kteří musí kvůli práci hodně řídit a tedy si hlídat hladinu metabolitů THC v těle.

Nejen naše osobní zkušenosti, ale ojedinělé případové studie naznačují, že CBD skutečně může hrát významnou roli při zbavování se závislosti na THC. Mírní totiž abstinenční příznaky, úzkost i symptomy disociace. Podle jedné nedávné studie snižuje kromě toho též bažení a v důsledku i počet vykouřených jointů.

Jak víme z praxe i ze studií, CBD snižuje akutní účinky THC, například příliš intenzivní prožitky či psychotické účinky. To je podle všeho dáno tím, že CBD zčásti obsazuje tytéž receptory jako THC (opět viz infografika).

Závislost na hazardních hrách

Při tažení státních orgánů proti nebezpečným drogám se často zapomíná na hazard, extrémně rozšířenou moderní závislosti s velkými sociálními dopady. Jelikož CBD prokazuje jistou účinnost při léčbě ADHD, zkoumá se i jeho potenciál při terapii behaviorálních poruch, jako je gambling.

Zkoumejme dál

Odborníci na léčbu závislosti doporučují pokračovat ve výzkumu terapeutické účinnosti kanabidiolu u závislostí, neboť důkazů je již nyní hodně. CBD příznivě ovlivňuje mozkové dráhy zodpovědné za bažení, potlačuje úzkost, depresi a stres související se závislostí, tlumí vzpomínky vedoucí k závislostnímu chování, léčí neurozánět coby symptom závislosti a potlačuje změny v imunitním systému. Na zdraví!

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!