Aktuální článek
CBD pomáhá mírnit abstinenční projevy u myší závislých na nikotinu

CBD pomáhá mírnit abstinenční projevy u myší závislých na nikotinu

  • CBD by mohlo představovat vhodného kandidáta pro zmírnění abstinenčních příznaků po vysazení nikotinu.

Cílem výzkumu třináctičlenného týmu kalifornských badatelů bylo ověřit v preklinických podmínkách potenciální vliv pravidelného podávání CBD na závislost na nikotinu. Pomoci jim k tomu mělo měření abstinenčních příznaků během akutní dlouhodobé abstinence, a to včetně somatických projevů, přecitlivosti či přibírání na váze.

S využitím osmotických minipump vypěstovali autoři studie během dvou týdnů u samčích i samičích wistarských krys závislost na nikotinu (v dávkách 3,15 mg/kg váhy denně). Minipumpy byly následně vyňaty, aby u krys došlo k vyvolání abstinenčních příznaků.

Po prvním týdnu nikotinových infúzí byli hlodavci rozděleni do několika skupin, z nichž první tři začaly po dobu dvou týdnů dostávat různé dávky CBD – první skupina dostávala 7,5 mg/kg/den, druhá 15 a třetí 30. Další skupiny byly kontrolní a zahrnovaly krysy, které místo CBD obdržely placebo ve formě sezamového oleje, a dále krysy, které v minipumpách přijímaly jen solný roztok a také užívaly buď placebo, nebo nejvyšší dávku CBD 30 mg/kg/den. Během pokusu se krysám odebírala krev kvůli určení obsahu CBD a nikotinu. Dále se u zvířat měřil práh mechanické citlivosti, abstinenční příznaky a tělesná hmotnost.

V závěru se dočteme, že „díky CBD se u krys neprojevovaly ani somatické příznaky, ani přecitlivělost. Účinky CBD nebyly závislé na velikosti dávky, což vzhledem k jejich velikosti svědčí o tzv. stropovém efektu a hovoří ve prospěch užívání nižších dávek.“

Výsledky této preklinické studie vypovídají o tom, že CBD by mohlo představovat vhodného kandidáta pro zmírnění abstinenčních příznaků po vysazení nikotinu.

Zdroj: Cannabidiol reduces withdrawal symptoms in nicotine-dependent rats

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!