Aktuální článek
CBD pomáhá psům s osteoartritidou

CBD pomáhá psům s osteoartritidou

  • Studie tvrdí, že CBD omezuje produkci zánětlivých cytokinů a ulevuje od bolestí.

V úvodu práce, jejíž výsledky byly zveřejněné v dubnovém vydání odborného žurnálu Pain, se dozvíme, že během posledních dvou desetiletí došlo ve Spojených státech amerických ke ztrojnásobení počtu pacientů diagnostikovaných s osteoartritidou. Důvody jsou zvýšená míra obezity a stárnutí populace. V této souvislosti se podle výzkumníků z několika texaských univerzit jeví jako zajímavý kanabinoid CBD, jenž je považován za potenciální léčbu na různorodá zánětlivá onemocnění.

„Po dobu výzkumu jsme vyhodnocovali schopnost CBD omezovat produkci zánětlivých cytokinů na psích buňkách a myších modelech zánětů,“ popisují badatelé. „Dále jsme také ověřili schopnost liposomálních přípravků zvýšit biodostupnost u lidí a myší. Léčebný potenciál čistého CBD i CBD smíchaného s lipozomy jsme zkoumali během čtyřtýdenní randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie na psích modelech osteoartritidy.“

Výsledky ukázaly, že „v psích buňkách a na myších vedlo podávání CBD ke menší produkci zánětlivých cytokinů IL-6 a TNF-α, a naopak se zvýšila produkce protizánětlivého cytokinu IL-10.“

Výzkum dále ukázal, že CBD dokáže u zvířat trpících osteoartrózou značně zmírnit bolest a zlepšit pohyblivost, záleží ovšem na dávce. „CBD smíchaný s lipozomy (20 mg/den) byl ve zlepšování klinických výsledků stejně účinný jako nejvyšší podávaná dávka čistého CBD (50 mg/den). Ani hematokrit, ani všeobecný metabolický profil, ani klinická chemie během čtyř týdnů neodhalily žádné výrazně negativní dopady užívání CBD,“ uvádějí američtí vědci v abstraktu.

V závěru je konstatováno: „Studie potvrzuje, že CBD pocházející z technického konopí má potenciál ulevit od artritických bolestí,“ a proto se doporučuje navázat výzkumem na lidských subjektech.

Zdroj: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Daily Cannabidiol for the Treatment of Canine Osteoarthritis Pain

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!