Aktuální článek
CBD vyvolává sebevraždu gliomových buněk u lidí i psů

CBD vyvolává sebevraždu gliomových buněk u lidí i psů

  • Vědci popsali cytotoxické působení CBD na nádorové buňky.

Gliomy jsou agresivní nádory v mozku či míše a běžně ohrožují všechny živé tvory. Jejich léčba není jednoduchá, jelikož jsou odolné i proti tzv. multimodální terapii. Američtí vědci z Colorada a Kalifornie se pokusili popsat mechanismus buněčné smrti gliomů vyvolávaný kanabidiolem (CBD), a to jak u lidí, tak u psů.

V abstraktu se dočteme: „Dokázali jsme, že CBD je samo o sobě cytoxické, přičemž také brání nádorovým buňkám v rozmnožování a pohybu. Aby však CBD mělo tyto účinky, musí se užívat v množství, které je z farmakologického hlediska spíše nedosažitelné. Pro pokus jsme využili resazurinový roztok a zobrazovací simulaci živé buňky IncuCyte. Následně jsme dokázali, že metabolický vzorek ve srovnání s IncuCyte uměle zvyšuje citlivost buněčné linie vůči CBD. Z toho lze usoudit, že množství CBD, které není cytoxické, narušuje činnost mitochondrií.“

Autoři dále tvrdí, že léčba pomocí CBD navíc podle všeho způsobuje vytváření velkých buněčných struktur, jejichž existence je závislá na nekroptické bílkovině RIPK3. „Poté, co jsme vyzkoušeli léčbu za pomocí různých inhibitorů buněčné smrti, jsme si názorně ukázali, že k buněčné smrti vyvolané CBD dochází v rámci apoptózy. Svou roli v tom nejspíš sehrává právě i RIPK3. Když jsme zkombinovali CBD s inhibitorem autofagie hydroxychlorochinem (HCQ), vyšlo najevo, že citlivost vůči CBD v psích buňkách stoupá spolu s přítomností HCQ. Na základě toho můžeme vyvodit, že s buněčnou smrtí vyvolanou CBD souvisí také proces autofagie.“

Výsledky studie tak podle výzkumníků ukazují, že „jak lidské, tak i psí buňky reagují na přítomnost CBD podobně, což nejen poukazuje na dosud neprozkoumanou roli bílkoviny RIPK3, ale také podporuje domněnku o úloze autofagie při buněčné smrti vyvolané CBD.“

Zdroj: Cannabidiol Induces Apoptosis and Perturbs Mitochondrial Function in both Human and Canine Glioma Cells

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!