Aktuální článek
Charakteristika uživatelů konopí k léčebným účelům v populaci nad 50 let

Charakteristika uživatelů konopí k léčebným účelům v populaci nad 50 let

  • Přes polovinu uživatelů léčebného konopí ve státě Florida jsou lidé nad 50 let. K jakým účelům jej využívají?

Autoři studie, jejíž závěry byly zveřejněné v dubnu v odborném časopise Journal of Clinical Medicine, se pomocí deskriptivní analýzy zaměřili na charakteristiku starších obyvatel Floridy, kteří se oficiálně léčí pomocí konopí. Soubor dat zahrnoval informace o demografii, lékařských záznamech, chorobách, závislostech, předepsaných lécích a zdravotním stavu pacientů.

V období mezi srpnem 2016 a červencem 2017 bylo v tomto americkém státě registrováno celkem 7 548 uživatelů léčebného konopí, z nichž 4 447 (58,9 %) byly osoby starší 50 let. Tito starší pacienti užívali buď přípravky s obsahem CBD (45 %), nebo s obsahem THC i CBD (33,3 %), nebo konzumovali dohromady jak přípravky s obsahem pouze CBD, tak i s obsahem obou hlavních kanabinoidů (21,7 %).

Onemocnění, na která pacienti léčebné konopí užívali, zahrnovala převážně muskuloskeletální potíže či křeče (48,4 %) a chronické bolesti (45,4 %), což odpovídá i nejčastějším diagnózám, na které se předepisuje konopí v České republice (nezávisle na věku pacientů). Mezi běžně předepisovanými a užívanými léčivy převládala u těchto starších osob antidepresiva (23,8 %), anxiolytika a benzodiazepiny (23,5 %), opiáty (28,6 %) a léky na kardiovaskulární choroby (27,9 %).

V závěru je jasně konstatováno, že „respondenti, kteří po započetí konopné léčby navštívili svého lékaře (27,5 %), vykazovali při vyšetření známky výrazného zlepšení.“ Autoři nicméně upozorňují, že „dostupný registr pacientů postrádal detailnější záznamy a odkazy k dalším informacím, abychom mohli s úplnou jistotou potvrdit bezpečnost a účinnost léčby konopím.“

Zdroj: Characteristics of Older Adults Who Were Early Adopters of Medical Cannabis in the Florida Medical Marijuana Use Registry

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!