Aktuální článek
Další důkazy o účinnosti léčby chronické bolesti a souvisejících symptomů 

Další důkazy o účinnosti léčby chronické bolesti a souvisejících symptomů 

  • Studií prokazujících efektivitu konopí v léčbě bolesti přibývá. Pacienti díky nim například snižují míru užívání opiátů.

I přes poznatky několika randomizovaných kontrolovaných studií představují účinky léčebného konopí (LK) proti chronickým bolestem i nadále kontroverzní téma. Rozsáhlá multicentrická dotazníková prospektivní kohortová studie z Izraele měla za cíl prozkoumat vliv konopné léčby na různorodé druhy chronické bolesti a definovat specifické ukazatele úspěšné léčby.

Pacienti trpící chronickými bolestmi s povolením užívat LK zaznamenávali každý týden průměrnou intenzitu svých bolestí (primární ukazatele) a související symptomy před léčbou a následně během ní i během prvního, třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce od započetí léčby. Pro posouzení a určení ukazatelů úspěšnosti léčby (≥30% zmírnění intenzity bolestí) posloužil obecný lineární model.

„Na začátku studie všech 1 045 pacientů vyplnilo dotazník a započalo léčbu. Až do konce výzkumu jich vydrželo celkem 551. Za tu dobu se podle výsledků snížila intenzita bolesti v průměru o 20 procent,“ konstatuje v abstraktu tým více než dvaceti autorů. „Hodnoty veškerých dalších zkoumaných parametrů se zlepšily o 10–30 procent. Denní míra užívaných opiátů (srovnatelná s jednou dávkou morfia) se v průměru zmenšila o 42 procenta.“

Izraelští výzkumníci a lékaři se setkali i s výskytem typických vedlejších účinků, které byly „převážně neškodné“. Ukazatele související s LK – jako normální až dlouhá délka spánku, nižší index tělesné hmotnosti (BMI) či nižší míra deprese – měly významný podíl na celkové úspěšnosti léčby, zatímco výskyt neuropatických bolestí predikoval nižší celkovou úspěšnost léčby.

Tato prospektivní studie přináší další důkazy o účincích konopné léčby na chronické bolesti a související symptomy. 

Zdroj: Medical cannabis treatment for chronic pain: Outcomes and prediction of response

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!