Aktuální článek
Další studie sledující vliv užívání konopí na vývoj mozku mladistvých

Další studie sledující vliv užívání konopí na vývoj mozku mladistvých

  • Jakou roli má věk, kdy člověk začne konopí užívat?

Badatelé z Austrálie a Nizozemska provedli klinický výzkum, jehož cílem bylo ověřit, zda a jaký dopad má užívání konopí na strukturu bílé hmoty mozkové. Svou motivaci popsali v abstraktu studie, jejíž závěry byly zveřejněny v odborném časopise Addiction Biology, následovně: „I přes značné společenské a osobní stigma zůstává dopad dlouhodobého užívání konopí na mikrostrukturu bílé hmoty mozkové stále neprozkoumaný. Závěry předchozích studií jsou spíše nekonzistentní, na čemž nesou vinu nekonzistentní metodologické přístupy, rozlišná míra užívání a potenciální matoucí dopady jiných duševních potíží a závislostí na pozorované subjekty.“

Cílem tohoto nového výzkumu se zaměřením na zobrazení tenzorů difuze (DTI) bylo porovnat mikrostrukturu bílé hmoty celého mozku u 39 každodenních uživatelů a 28 kontrolních subjektů (neuživatelů) ve srovnatelném věku, pohlaví a duševním stavu s podobnou spotřebou alkoholu a cigaret. U uživatelů konopí se zkoumaly spojitosti mezi mikrostrukturou bílé hmoty a nedávným užíváním konopí, intenzitou závislosti a dobou započetím konzumace. 

V abstraktu se dočteme, že „mikrostruktura bílé hmoty se mezi uživateli a neuživateli nelišila a stejně tak nesouvisela ani s nedávným užitím, mírou závislosti, ani dobou týdenního užívání. Ti, kteří s konopím začali v raném věku, mnohdy trpěli dolní frakční anizotropií (FA) v různých částech pravého podélného a hákového svazečku. Závěry však ukazují, že dlouhodobé, téměř každodenní užívání konopí nemusí nutně mít přímý dopad na mikrostrukturu bílé hmoty, nicméně v období dospívání je riziko poškození větší.“

Výsledky podle autorů zdůrazňují potřebu kvalitních studií v této oblasti, které by se při zkoumání dopadu konopí na mozek měly zaměřit na to, jakou roli má věk, kdy člověk začne rostlinu užívat.

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!