Aktuální článek
Degradace kanabinoidů při různých teplotách a hodnotách pH

Degradace kanabinoidů při různých teplotách a hodnotách pH

  • Znalost chování kanabinoidů je potřeba pro výrobu a správné skladování konopných výrobků.

CBD, CBN a THC patří mezi nejvíce zastoupené kanabinoidy v konopné pryskyřici a koncentrovaných produktech. Znalost chemických reakcí odehrávajících se v pryskyřici je přitom důležitá pro výrobu a správné skladování konopných výrobků. O míře trvanlivosti CBD a THC a tvorbě CBN v sušené pryskyřici a roztocích o různém pH nicméně neexistuje dostatek vědecky ověřených informací.

V rámci výzkumu thajských badatelů byla zkoumána termická degradace CBD a THC a utváření CBN v sušené konopné pryskyřici za teploty 50, 60, 70 a 80 °C. Vliv hodnoty pH a teploty na reakci kanabinoidů v konopném roztoku byly testovány při pH 2, 4, 6, 8, 10 a 12 a za teploty 40, 50, 60 a 70 °C. Pro potřeby analýzy byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie spolu s detekcí diodovým polem (HLPC-DAD). Následně vědci změřili hodnoty aktivační energie, trvanlivosti a konstanty reakční rychlosti. Účinky pH a teploty na sušenou pryskyřici byly zachyceny s využitím takzvané Arrheniovy rovnice.

V závěru se píše: „Rychlost reakce CBD, CBN a THC se s rostoucí teplotou zvyšovala. Maxima bylo dosaženo za teploty 70 °C při pH 2. Nejvhodnější pH pro stabilitu CBD se pohybovalo mezi 4 až 6 a pro THC mezi 4 až 12.“

Autoři dále konstatuji, že „tyto kanabinoidy reagovaly rychleji se stoupající teplotou a kyselejším prostředím. Minimální přeměna CBD, CBN a THC byla dosažena i za krátkou dobu a za nízké teploty v lehce až mírně kyselém prostředí. Závěry této práce by mohly napomoci zlepšit výrobní i skladovací podmínky produktů z CBD, CBN a THC.“

Zdroj: Kinetics of CBD, Δ 9-THC Degradation and Cannabinol Formation in Cannabis Resin at Various Temperature and pH Conditions

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!