Aktuální článek
Díky konopí tráví pacienti s IBS méně času v nemocnici

Díky konopí tráví pacienti s IBS méně času v nemocnici

  • Jak uvedla nedávno publikovaná výzkumná zpráva, pacienti se syndromem dráždivého tračníku (IBS), kteří užívají konopí, bývají hospitalizováni po kratší dobu.

Výsledky studie ukazují, že pacienti s IBS, kteří pravidelně užívají konopí, tráví v nemocnici méně času, jsou méně často hospitalizováni, a tím pádem mají také nižší náklady na lékařskou péči. Výzkumná zpráva pod názvem „Spojitost mezi užíváním konopí a využitím zdravotní péče u pacientů se syndromem dráždivého tračníku: retrospektivní kohortová studie” byla zveřejněna v květnu v časopise Cereus.

Porovnání s neuživateli

Za účelem výzkumu vědci z Lékařské fakulty Rushovy univerzity a Nemocnice Johna H. Strogera Jr. v Chicagu přezkoumali údaje o více než 9 000 hospitalizovaných pacientech s primární diagnózou IBS během čtyřletého období. Byly srovnávány klinické výsledky uživatelů konopí s těmi, kdo konopí neužívali.

Pacienti s IBS, kteří užívají konopí, využívají méně zdravotnické služby a mají nižší náklady na hospitalizaci.

„Účelem této studie je vyhodnotit dopad užívání konopí na délku pobytu pacienta a využití zdrojů u pacientů s primární diagnózou IBS,” napsali autoři.

Výzkumníci zjistili, že 246 pacientů, kteří užívali konopí, bylo hospitalizováno po kratší dobu (průměrně 2,8 dne oproti 3,6 dne u neužívajících pacientů) a méně častěji podstupovalo určité léčebné zákroky spojené s diagnózou IBS a jeho léčbou.

„Naše studie je prvním celonárodním skupinovým výzkumem, který hodnotí souvislosti mezi užíváním konopí a využíváním zdravotní péče u pacientů s IBS,“ napsali. „Zjistili jsme, že u uživatelů konopí se méně často přistupuje k endoskopickým procedurám, přičemž tito pacienti bývají také kratší dobu hospitalizování a celkově zaplatí méně za hospitalizaci.”

Uživatelé konopí mají nižší náklady na hospitalizaci

Zkrácená délka průměrného pobytu v nemocnici a méně časté využívání lékařských procedur se promítly do celkových poplatků za hospitalizaci, které byly v případě uživatelů konopí v průměru o více než 3 000 dolarů nižší než u pacientů, kteří konopí neužívali.

THC působí na gastrointestinální motilitu a průchodnost tlustého střeva.

„Naše studie poskytuje důkazy, že pacienti s IBS, kteří užívají konopí, využívají méně zdravotnické služby a mají nižší náklady na hospitalizaci,” dodávají výzkumníci. „Tato zjištění můžeme přičítat působení účinné sloučeniny konopí, THC, na gastrointestinální motilitu a průchodnost tlustého střeva.“

Podle výzkumníků však má výzkumná zpráva určité nedostatky, jako třeba chybějící údaje o závažnosti onemocnění u pacientů nebo o terapeutických režimech uplatňovaných při jejich hospitalizaci. Studie rovněž poukázala na to, že nebyly k dispozici informace o dávkování a způsobu podávání konopí, a doporučila provést další výzkum o vlivu konopí na IBS a jeho potenciálu pro léčebné využití.

„Konopí může hrát při léčbě IBS významnou roli pro jednotlivce i celou společnost. IBS totiž významně snižuje kvalitu života a zvyšuje náklady na zdravotní péči,“ napsali výzkumníci v závěru.

V roce 2013 samostatná studie zjistila, že významný počet pacientů se zánětlivými střevními onemocněními, včetně ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby, užívá konopí. Více než 16 % z nich uvedlo, že jim konopí „velmi pomohlo“ při úlevě od bolestí břicha, nevolnosti a průjmech.

Zdroj: Study Shows IBS Patients Who Use Cannabis Spend Less Time In Hospital

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!