Aktuální článek
Dosažení globální uhlíkové neutrality? Klíčová role technického konopí

Dosažení globální uhlíkové neutrality? Klíčová role technického konopí

  • První fáze ambiciózního projektu, jehož cílem je zvýšit v příštích deseti letech objem produkce technického konopí ve Velké Británii na stonásobek, získala vládní grant ve výši 200 000 liber (skoro šest milionů korun).

Doktor Joe Ross, člen výzkumného týmu Hemp-30 z Yorské univerzity, vysvětlil, co je třeba k tomu, aby semínko dobrého nápadu vyklíčilo a úspěšně dospělo.

Klíčovou roli bude hrát reforma britských zákonů o pěstování a zpracování technického konopí, která by měla pomoci zbavit tuto důležitou kulturní plodinu společenského stigmatu. Podle doktora Rosse je změna legislativy nejdůležitějším krokem k podpoře pěstování technického konopí. Reforma by mimo jiné umožnila pěstitelům využívat nejen stonky a semena legálně pěstovaných rostlin, ale také listy a květy bohaté na CBD. Tyto části rostlin patří podle stávající zákonné úpravy z roku 1971 mezi kontrolované látky a musí být zničeny bezprostředně po sklizni.

„Pokud máme udělat jednu jedinou věc, která by motivovala zemědělce k pěstování této plodiny, je to právě změna legislativy. K podobnému kroku se už odhodlaly vlády jiných zemí v Evropě i za oceánem, takže máme k dispozici řadu precedentů, z nichž bychom mohli čerpat inspiraci,“ prohlásil doktor Ross pro magazín BusinessCann.

Změna zákona je třeba

Británie dnes dováží obrovské množství CBD oleje i surového technického konopí, které jsou využívány při výrobě mnoha produktů od léčiv a kosmetiky přes papír a stavební materiály až po bioplasty. Země by přitom mohla potřebnou surovinu získávat z vlastních zdrojů, tedy efektivněji, levněji a ekologičtěji. Úprava legislativy by uvolnila ruce průmyslu, který má již dnes ve Velké Británii hodnotu 300 milionů liber ročně.

Za vlády Tudorovců mohli být angličtí farmáři trestáni za to, že neposkytli část své půdy pro pěstování konopí, které se hojně využívalo při výrobě lodních lan, plachet a oděvů.

Jedním z cílů projektu Hemp-30 je, aby se v roce 2030 v Británii pěstovalo konopí na 80 000 hektarech půdy. Ve srovnání s dnešními 800 hektary by se jednalo o stonásobek. Doktor Ross připouští, že přesné parametry tohoto ambiciózního projektu zatím nebyly stanoveny, některé priority jsou nicméně známé už dnes. První z nich je změna zákona, druhá pak komunikace s potenciálními pěstiteli.

„Členové našeho týmu se dále zabývají také tím, zda by pomohlo vyšlechtění nových variant se specifickými vlastnostmi, které by pro britské zemědělce byly ekonomicky zajímavější. Další oblastí našeho zájmu je zlepšování zpracovatelských možností přímo v místě sklizně. Jakákoli inovace, kterou představíme, musí být použitelná přímo na poli nebo farmě,“ vysvětluje doktor Ross. „Existují samozřejmě věci, o kterých toho zatím mnoho nevíme. Proto mluvíme s majiteli i s akcionáři, jejich názory jsou pro funkčnost našeho projektu stěžejní. Základním stavebním kamenem našeho projektu je komunikace s lidmi uvnitř tohoto průmyslového odvětví.“

Dieta založená na rostlinné stravě

Velká Británie má jedinečnou příležitost a je jen na ní, jak ji uchopí. Jak vysvětluje dr. Ross: „Zdá se, že vláda je v tuto chvíli otevřená návrhům na změnu zákona. Budoucnost ukáže, jakým směrem se tento trend vyvine. Vypadá to nicméně, že jsme ve správný čas na správném místě. Překotný vývoj v oblasti technologií nám navíc umožňuje dělat věci, o kterých se nám před pěti, neřkuli deseti lety ani nezdálo. Relativně nedávno se vědcům podařilo přečíst kompletní genom některých odrůd technického konopí, což nám poskytlo důležité informace.“

„Dalším neprobádaným územím je potravinářský průmysl. Vegetariánství a veganství získává na Západě na popularitě a logicky tedy roste zájem o rostlinné alternativy živočišných produktů a poptávka po nich. Pokud Velká Británie dokáže využít této šance, můžeme jednak vyrábět více lokálních potravin pro vlastní potřebu, ale také vyvážet naše výrobky do celého světa.“

Všestrannost konopí budí zájem

Technické konopí bylo kdysi v celé Evropě důležitou hospodářskou plodinou. Za vlády Tudorovců mohli být farmáři ve Velké Británii dokonce trestáni za to, že neposkytli část své půdy pro pěstování konopí, které se hojně využívalo při výrobě lodních lan a plachet, ale také oděvů.

Ve 20. století bylo technické konopí zakázáno, protože byrokraté ho nedokázali odlišit od konopí s vysokým obsahem THC. Pěstování technického konopí jako hospodářské plodiny bylo znovu povoleno až v roce 1993. Jeho pěstování je podmíněno licencí a porušení pravidel je trestáno vysokými pokutami.

Britská vláda se tímto způsobem snaží zvýšit objem produkce biomasy a pomoci tak dosáhnout uhlíkové neutrality země v roce 2050.

Všestrannost konopí budí zájem výrobců i investorů, neboť rostlina má využití v potravinářství, stavebnictví, medicíně, textilním průmyslu, jako palivo a také jako surovina s velmi příznivou uhlíkovou stopou. Jednoznačným přínosem pro životní prostředí je schopnost konopí zachytávat z atmosféry uhlík, zlepšovat kvalitu půdy, v níž je pěstováno, a také krátká vegetační doba.

Doktor Ross ale chápe, že primární motivací pro zemědělce je ekonomická rentabilita. „Pokud je cílem našeho projektu podpora pěstování, musíme farmářům ukázat, že se jim to vyplatí. Chceme se sejít s vládními představiteli a toto téma s nimi probrat. Zatím jsme na úplném začátku a je těžké předvídat, jakým směrem se bude diskuze ubírat. Vážíme si ale možnosti ji vůbec vést.“

Hemp-30 a uhlíková neutralita

Projekt Hemp-30 obdržel letos vládní grant ve výši 200 000 liber, který má pomoci s financováním jeho počáteční fáze do ledna 2022. Jedná se o jeden z 24 projektů na podporu výroby biomasy a jejího využití jako zdroje zelené energie, jimž byl grant přidělen. Britská vláda se tímto způsobem snaží zvýšit objem produkce biomasy a pomoci tak dosáhnout uhlíkové neutrality země v roce 2050.

Zveřejnění celkové nové strategie na výroby i využití biomasy je plánováno na rok 2022. Odborníci v současné době vyhodnocují, kolik udržitelné biomasy je země schopna produkovat a jakým způsobem by pak měla být co nejefektivněji využita v různých průmyslových odvětvích. V následujících třech letech pak bude vláda postupně uvolňovat jednu miliardu liber z fondů určených na podporu uhlíkové neutrality, čímž by mělo být dosaženo uvedení teoretických plánů do praxe.

Projekt Hemp-30 společně s Yorskou univerzitou mají i další plány – chtějí do regionu přilákat odborníky na biotechnologie a v dlouhodobějším horizontu vybudovat soběstačnou a udržitelnou zelenou ekonomiku.

Konopí jak průlomová rostlina

Doktor Ross je do budoucna optimistou: „Naše vyhlídky jsou s ohledem na naše teoretické i praktické znalosti a zkušenosti v oboru dobré a věříme, že budeme mít příležitost v projektu pokračovat. Hovořili jsme s mnoha zástupci různých zájmových skupin, které projevily zájem o pěstování konopí jako alternativy k jiným plodinám. Řepka olejná i cukrová řepa jsou napadány škůdci a plísněmi, což jejich produkci značně prodražuje, a řada farmářů vnímá konopí jako jednu z možností. Vyplatí se jim to jak ekonomicky, tak ekologicky.“

Británie dnes dováží obrovské množství CBD oleje i surového technického konopí.

„Vzhledem k tomu, že se na financování bezprostředně podílí vláda, máme jedinečnou šanci být v kontaktu přímo s politiky, přednést jim své argumenty a vysvětlit výhrady, které máme ke stávající regulaci technického konopí. V tuto chvíli nám jde primárně o možnost legálně sklízet a zpracovávat také listy a květy, kde se nachází většina CBD obsaženého v rostlinách. Pokud se nám podaří prosadit změnu tímto směrem, zvýší se rentabilita plodiny jako celku a tedy i motivace k jejímu pěstování.“

„Jsem si velmi dobře vědom toho, že naše skupina a náš projekt jsou teprve na úplném začátku cesty. Do diskuze jsme se zapojili až poměrně nedávno a znám celou řadu organizací, které jsou v této oblasti mnohem více angažované. Čteme jejich články podporující změnu legislativy a jedním z našich cílů je i spolupráce s nimi.“

Zdroj: businesscann.com

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!