Aktuální článek
Drogová poradna: Hexen

Drogová poradna: Hexen

  • Hexen je tzv. nová syntetická droga. Jak moc je škodlivá a na co si dávat pozor v souvislosti se zákonem?

Ve spolupráci s online drogovou poradnou EXTC (www.extc.cz), kterou provozuje Společnost Podané ruce o. p. s.

Hexen

Jak moc je hexen škodlivý? Nenašel jsem ho na seznamu zakázaných látek. Znamená to tedy, že jeho držení není trestné?

Nejprve k Vaší druhé otázce. V seznamu zakázaných látek jsem N-ethyl-nor-hexedrone neboli Hexen také nenašel. Situace ohledně ne/legálnosti dané substance je však podle informací z drogové právní poradny A.N.O. komplikovanější. Zde je jejich odpověď: „Pokud se uvedená látka používá jako tzv. nová syntetická droga, byť není na seznamu, nelze vyloučit např. při jejím nabízení dalším osobám riziko trestního stíhání pro přečin šíření toxikomanie, který se vztahuje i na návykové látky, které nejsou uvedeny na seznamu návykových látek, ale splňují kritéria návykové látky dle trestního zákoníku (dle § 130 trestního zákoníku se návykovou látkou rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování).“ Pro více informací doporučuji přímo oslovit výše uvedenou právní poradnu (je anonymní a bezplatná).

Co se týče stupně škodlivosti, mnoho relevantních údajů dosud není. Jedná se o stimulační látku a derivát přírodního kathinonu, u jehož předávkování byly již zaznamenané i případy úmrtí. Měl by být obdobně rizikový jakožto mefedron (a vzdáleně amfetaminy) s nebezpečím výraznějšího ovlivnění srdce a oběhové soustavy (vysoký krevní tlak, bušení srdce aj.), nervové soustavy (psychóza, paranoidní ladění, pocity úzkosti, zmatenost a propady nálady zejména na tzv. dojezdu). Charakteristické vedlejší účinky by měly zahrnovat i dehydrataci, zvýšené pocení a nespavost.

Pochopitelně hrozí také riziko vzniku psychické závislosti propojené s chutí opakovat její konzumaci i přes negativní zdravotní/psychické či sociální důsledky pro život uživatele. V textu je popisováno, že je to dáno mimo jiné tím, že si tělo na danou substanci vytváří velmi rychle toleranci a zároveň její stimulačně euforický efekt trvá poměrně krátkou dobu (cca půl hodiny až hodinu).


Máte problémy související s psychoaktivními látkami? Napište odborníkům do EXTC, rádi vám poradí!

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!