Aktuální článek
Editorial 59: Vzplaň a hoř!

Editorial 59: Vzplaň a hoř!

  • Je na čase vzít své právo na konopí do vlastních rukou!

Milovníci konopí se mě opakovaně dotazují, jak zařídit legalizaci a kdy se tak už stane. Jak podnítit větší mediální pozornost a urychlit změnu příslušných zákonů ve prospěch svobody plnohodnotně nakládat s konopím? Jak zajistit všem dospělým občanům možnost si pěstovat a držet konopí pro osobní potřebu? Jak zajistit snadnou a rychlou dostupnost léčebného konopí všem pacientům bez výjimky a jak ulevit lékařům v jeho předepisování? Jak podpořit výzkum konopí? Jak zajistit dostatečnou regulaci, která by výrobcům konopných produktů zajistila místo na pultech vedle jiného legálního sortimentu? Ač vím, že se tak stane především odbornou a politickou vůlí, narážím na řadu dalších otazníků, které zavdávají k neurčitým odpovědím.

Nejzásadnější přesto zůstává nezájem námi volených zastupitelů se tématem faktické efektivní regulace konopí dostatečně zabývat. Mám tím na mysli především ochotu vůbec začít vést smysluplnou diskuzi, která bude postavena na výsledcích studií a dobré praxe z jiných zemí a podmíněna snahou hledat schůdné řešení současné nepříznivé situace. O takový směr však dnes mezi politickou elitou není dostatečný zájem. Konzervativní a zpátečnické postoje mnohých vysoce postavených činitelů a odborníků, mýty a strach z rozšíření konopí jsou neuvěřitelnou brzdou, která nedovoluje se v tomto celospolečenském tématu posunout kupředu. Můžeme si na to sice stěžovat, zároveň bychom však neměli zapomínat, že na tom neseme svůj díl viny. To když při jakýchkoli volbách opakovaně podporujeme takové strany, kterým je téma legalizace v lepším případě vzdálené, v horším je pro ně nepřijatelné či jim je dokonce ukradené.

Ačkoli je politických stran, které mají racionální regulaci konopí ve svém programu, poskrovnu a logicky nemusí názorově vyhovovat každému voliči, je namístě se zamyslet, proč tomu tak dosud je. Jsem na základě rozhovorů s mnoha legalizátory přesvědčen, že změnu současných konopných zákonů si přejí lidé napříč celým politickým spektrem, a ač jedni fandí a svým hlasem přejí pravici a druzí, jak už to bývá, levici, mnozí by nejraději bez ohledu na politický diskurz své preferované strany pevně drželi konopí obouruč. V takovém případě nemohu každému konopnému nadšenci než doporučit vzít své právo na konopí do svých rukou a ve své oblíbené straně iniciovat na téma legalizace konopí diskuzi, seminář nebo jinou vhodnou formu lobbyingu, která na základě prezentovaných potřeb voličů podnítí stranu zařadit regulaci do svého programu. Jako ideální řešení se pak nabízí zkusit za vybranou stranu rovnou kandidovat a představit navrhované změny širší veřejnosti.

Mnohým se může tato cesta zdát nesnadná, možná dokonce nemožná, ale pokusit se zasadit o změnu je ve srovnání s nečinností a lamentováním nad aktuální válkou proti konopí pořád významným vítězstvím. A pokud byste si přeci jen ve svém konopném aktivismu na bedra naložili raději nižší gramáž, prostudujte si naše desatero zapáleného aktivisty, které jsme pro vás do aktuálního čísla Legalizace připravili.

Mnoho zápalu přeje

Robert Veverka
šéfredaktor

 

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!