Aktuální článek
Editorial 64: Změněný stav národa

Editorial 64: Změněný stav národa

  • Stejně jako v otázkách efektivní a racionální regulace konopí je dnes celý národ vydán napospas zmateným úvahám vrcholných politiků.

Ozývají se mi lidé s dotazy, zda se letos bude konat průvod a demonstrace za legalizaci konopí. Píší a telefonují mi jednotlivci, umělci, zájmové organizace i firmy z konopné branže a ověřují si datum konání i možnosti účasti. Každoroční mírumilovný, avšak i hlasitý a mediálně nepřehlédnutelný projev nesouhlasu s kriminalizací konopí a jeho uživatelů se nejen v Praze, ale po celém světě koná pravidelně v první polovině května. Jen loni po více než dvaceti letech byla pražská akce z důvodu pandemických opatření odložena na začátek září. Jaká bude situace letos, zda nám bude povoleno vycházet, natož se scházet, není bohužel ve hvězdách, z kterých by se nám předpovědi získávaly o poznání snadněji, ale v hlavách současných vládních činitelů, kteří rozhodují nahodile, nesystémově a velmi nepředvídatelně.

Stejně jako v otázkách efektivní a racionální regulace konopí je tak celý národ vydán napospas zmateným úvahám vrcholných politiků, kteří propagují spíše svou neznalost problematiky či osobní potřeby a zájmy než solidní návrhy a závěry postavené na vědecky podložených a ověřitelných datech. Nevíme, kam směřujeme, neznáme jasnou politickou vizi. Jsme vystaveni pouze odmítavým reakcím na jakékoli výzvy po změně, v horším případě i bezúčelné šikaně a represivním opatřením.

Nadějí v radostnější a smysluplnější budoucnost mohou být společenské i odborné iniciativy a projekty, které na současné problémy hledají řešení tím, že reagují na aktuální potřeby lidí, kterých se má změna či připravovaná reforma dotknout nejvíce. Jedním z takových projektů je i Národní psychedelický výzkum, který se zabýval fenoménem psychedelik a konopí. Závěry dvouletého projektu, do něhož se dobrovolně zapojilo více než čtrnáct set respondentů, byly předneseny během nedávné mezioborové odborné debaty o smysluplném nakládání s psychedelickými látkami, jejímž cílem bylo stimulovat racionální změnu založenou na principech minimalizace rizik a maximalizace přínosů.

Výzkum například odhalil, že ačkoli jen za minulý rok dle odhadu Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti až 230 000 obyvatel ČR užilo některou psychedelickou látku a až 750 000 užilo konopí, v případě obtíží se mnohdy nemají na koho obrátit. Výzkum potvrdil zájem uživatelů o zavedení nových služeb, které by odpovídaly na specifické potřeby související s povahou psychedelických látek a způsoby jejich užívání. Příznivci zeleného listu by zase po vzoru Španělska uvítali zavedení společenských klubů, kde by si mohli konopí legálně obstarat a vyhnout se tak rizikům spojeným se získáváním látek z černého trhu. Takové kluby by zajistily nejen kontrolu kvality, ale mohly by i poskytnout tolik chybějící poradenství zdravým i konopným pacientům.

Věřím, že stejně jako bouře či ničivé katastrofy se přežene i období momentálního politického šlendriánství a společenského útlaku a všem nám v brzké budoucnosti vyklíčí semínko naděje. Bez našeho přičinění se to ovšem samo od sebe nestane.

Pohodový začátek sezóny přeje

Robert Veverka
šéfredaktor

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!