Aktuální článek
Pacientům s ADHD pomáhá především kanabinol

Pacientům s ADHD pomáhá především kanabinol

  • ADHD patří mezi hyperkinetické poruchy, se kterými se potýkají děti i dospělí. Může být látka z konopí vhodná alternativní léčba?

Izraelští výzkumníci v čele dr. Davidem Meirim, jenž patří mezi nejaktivnější klinické badatele v oblasti konopí a přednášel i v Praze na konopné konferenci, provedli průřezovou dotazníkovou studii s cílem nalézt případné spojitosti mezi velikostí dávek kanabinoidů a terpenů a symptomy provázejícími poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Účastníci byli dospělí uživatelé léčebného konopí (LK), kterým lékař diagnostikoval ADHD. Informace o svých demografických údajích, ADHD, spánku a úzkostech podávali formou dotazníků. Data o LK zahrnovala také způsob užívání, jméno pěstitele, odrůdu a množství měsíční dávky. V rámci srovnávací statistiky proběhlo porovnání daných ukazatelů mezi uživateli menší (20–30 g, n=18) a větší (40–70 g, n=35) dávky LK za měsíc a subjektivní stupnice míry ADHD u dospělých (ASRS, 0–5).

Jaké byly výsledky? Citujme z abstraktu: „U skupiny, která užívala větší dávky LK, jsme v těle naměřili vyšší poměr většiny fytokanabinoidů a terpenů… Skupina s větší dávkou LK a jedinci s nižšími subjektivními hodnotami ASRS uvedli, že díky konopí omezili užívání léků proti ADHD. U subjektů s nízkými hodnotami ASRS došlo také ke zmírnění úzkostných stavů. Dále se ukázalo, že osobám, u kterých se snížila hodnota ASRS, pomohla spíše konzumace vyšších dávek kanabinolu (CBN), nikoli tetrahydrokanabinolu (THC).“

Výsledky studie podle autorů nasvědčují, že užívání vyšších dávek LK a obsažených složek (fytokanabinoidů a terpenů) může vést k sníženému užívání léků na ADHD. Dále konstatují: „Vyšší dávky CBN měly přímou souvislost se snížením hodnot ASRS. Je však potřeba další výzkum, abychom mohli plně porozumět tomu, jak by konopí a kanabinoidy mohly pomoci v léčbě ADHD.“

Zdroj: Cannabinoid and Terpenoid Doses are Associated with Adult ADHD Status of Medical Cannabis Patients

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!