Aktuální článek
Ilya Reznik: Osvěta mezi lékaři

Ilya Reznik: Osvěta mezi lékaři

Profilový obrázek
  • Rozhovor nám poskytl uznávaný izraelský lékař, který se zabývá především využitím konopí a kanabinoidů v léčbě neuropsychiatrických onemocnění.

Jako každý rok i letos jsme na veletrhu Cannafest vystavili přehlídku námi zpovídaných osobností. Portréty všech odborníků či umělců, kteří nám od počátku existence do magazínu poskytli rozhovor, postupně plnily stěnu velké výstavní haly. Když jsme byli s prací u konce, přistoupil ke mně Ilya Reznik a svěřil se mi, že nejednu tvář zná osobně a že ho překvapuje, že mezi nimi stále není. A já tímto rozhovorem děkuji panu doktorovi nejen za jeho odhodlání a dosažené úspěchy na poli léčby konopím, ale také za jeho osvětovou činnost.

Na čem v současnosti pracujete? Vaše zkušenosti v oblasti výzkumu konopí jsou poměrně rozsáhlé.

Můj výzkum není prvořadě zaměřen na konopí, ale na lidi. Kdysi jsem byl vedoucím výzkumu v centru duševního zdraví a nyní se věnuji vlastnímu klinickému výzkumu, který zahrnuje pouze mé pacienty. Proto neprovádím rozsáhlé randomizované studie. Pouze vyhodnocuji vliv konopí u svých pacientů s různými neuropsychiatrickými poruchami, jako je poškození mozku způsobené mozkovým traumatem, mrtvicí, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, Touretteovým syndromem a některými formami epilepsie. 

Samozřejmě jsou mezi nimi i psychiatričtí pacienti s úzkostnými poruchami, jako jsou posttraumatická stresová nebo panická porucha. Nazýváme je neuropsychiatrickými poruchami, protože mají silně organickou povahu. Snažíme se posoudit, jaký vliv na tyto pacienty mají různé druhy kultivarů konopí. 

Většinu poznatků o konopí mám od svých pacientů.

Protože jsem klinický a soukromý lékař, věnuji veškerou svoji pozornost svým pacientům a jejich rodinným příslušníkům a pečujícím osobám. Konopí je pro mě další možností, jak těmto pacientům pomoci a naplnit veškeré jejich potřeby. Pokud totiž nejsou naplněny veškeré jejich potřeby, například proto, že jim chybí informace anebo jim v získání konopí brání příliš mnoho překážek, pak je jejich léčba nedostačující. Snažím se na tomto poli pracovat a poskytovat jim veškerou svoji klinickou péči.

Jak přesně konopí pomáhá vaším pacientům jakožto lék?

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, je potřeba pochopit řadu souvislostí. Jak konopí pomáhá pacientům, se snaží vysvětlit řada velmi uznávaných vědeckých publikací. Víme, že pomáhá, ale není tomu tak u každého pacienta, každé nemoci a každého jejího stadia. Konopí obvykle není léčebnou, ale pomocnou látkou, která ale pomáhá většině pacientů.

Snažíme se pochopit, jak konopí funguje. Je to těžká otázka, protože jsme v posledních třiceti letech vstoupili do nové oblasti. Po objevu endokanabinoidního systému jsme odhalili nový svět uvnitř našeho mozku a těla, který nyní zkoumáme. Již rozumíme tomu, že endokanabinoidní systém byl doposud opomíjen, je tedy poslední objevenou fyziologickou soustavou v našem těle. Většinou se nachází v mozku, ale také na periferii těla. 

Tento systém není jako ostatní. Neprojevuje se po celou dobou stejnou aktivitou. Endokanabinoidní systém funguje na vyžádání. Je neustále přítomný, ale většinu času je jen nízce aktivní. Je to největší systém, který slouží jako zprostředkovatel mezi vnitřním světem a vším tím, co se kolem člověka děje. Hlad, nedostatek spánku, strach a další stresující faktory se prostřednictvím endokanabinoidního systému přenášejí do dalších systémů. Serotonergní systém, adrenergní systém, glutamátergní systém, cholinergní systém, adenosinergní systém fungují většinou po celou dobu na stejné úrovni, ale endokanabinoidní systém funguje pouze na vyžádání, a když je potřeba, je velmi funkční. 

Hlavní překážky v rozšíření konopí jako léčiva vidím v obrovském odporu lékařské obce.

Zvláštní povaha endokanabinoidního systému je jednou z hlavních překážek při jeho zkoumání. Když je člověk klidný, uvolněný a plně funkční, funguje endokanabinoidní systém na své základní, velice nízké úrovni. Abychom mohli změřit endokanabinoidní tonus, museli bychom pacienta uvést do silného stresu. Nemyslím si, že si to pacienti zaslouží podstupovat jen proto, abychom my ukojili svou vědeckou zvídavost. Takové studie máme většinou provedené na laboratorních zvířatech, ale je nadmíru obtížné a neetické provádět je na lidech. Nějaké výzkumy však máme.

Endokanabinoidní systém je tedy jedním z nejsložitějších fyziologických systémů v lidském těle. Není jako akumulátor v autě, u kterého můžeme změřit náboj. To v lidském těle udělat nelze. Po celou dobu máme nízký náboj, a jakmile subjekt pocítí strach nebo silný stres, endokanabinoidní systém se automaticky zapne a zapojí další systémy. 

Léčebné konopí je vlastně cestou k personalizaci medicíny, že ano? 

To je moje oblíbené téma a na letošní konferenci Cannafestu jsem přednášel právě o personalizaci medicíny. Kanabinoidní terapie může být velice dobrým modelem pro personalizaci léčby. 

Léčebné konopí je popravdě termín pro něco, co nikdy neexistovalo. Neexistuje žádné léčebné nebo rekreační konopí – konopí je naštěstí jenom jedno. A je to dar od Boha nebo přírody lidstvu. Naštěstí jsme ho před mnoha lety objevili a teď se snažíme zjistit, jak ten zázračný potenciál mnoha tisíc různých kultivarů využít. V zájmu našich pacientů musíme pochopit, jak využívat konopí moudře, abychom zmírnili jejich utrpení. A tím nemyslím jen neuropsychiatrické pacienty, ale i většinu svých kardiologických nebo onkologických pacientů, kteří mají potřeby, které nejsou uspokojeny. To se ostatně týká většiny pacientů v konvenční medicíně. Musíme pro ně udělat víc než dosud. Konopí považuji za nejlepší doplňkovou léčbu. Možná, že pro některé nemocné může být i hlavní léčbou. 

Mám například pacienta s posttraumatickou stresovou poruchou. Je v dobrém stavu, ale stále užívá antidepresiva, prášky na spaní, a pokud má bolesti, tak i analgetika. Nikde sice není řečeno, že je díky konopí přestane užívat všechny najednou, ale většina mých pacientů začne postupně užívat pouze konopí a jejich stav je pak po mnoho let stabilizovaný. Konopí uspokojuje většinu jejich potřeb a stává se z doplňkové léčby léčbou hlavní, protože dokud mají pacienti konopí, je jejich stav vyrovnaný. 

Bohužel většina lidí nemá stabilní zdroj konopí. Před několika lety došlo v Izraeli k reformě systému léčebného konopí a pacienti, kteří byli zvyklí na jeden nebo dva kultivary, najednou nemohou konkrétní kultivar sehnat. Byli rozladění, jejich stav se zhoršil a hrozně se jich to dotklo. Protestovali jsme proti tomu a obrátili se na Nejvyšší soud, abychom tomuto příkoří na našich pacientech zabránili. Tisíce z nich změna systému poškodila, ale izraelské ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo nerespektovat jejich práva.

Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že konopí naplňuje potřeby našich neuropsychiatrických pacientů a udržuje je stabilizované po řadu let. Většina z nich by chtěla mít k dispozici stále stejnou odrůdu konopí, se kterou jsou naprosto spokojeni. V případech, kdy se nám podařilo v léčbě pokračovat, jsou ve velmi dobrém psychickém a fyzickém stavu a jejich potřeba lékařské péče se snižuje. Nechodí k psychologovi a psychiatra navštěvují jednou, možná dvakrát do roka. To je důvod, proč náš program podporuje ministerstvo obrany. Snížilo jim to náklady na léčbu veteránů. Veteráni mají jen jeden lék, lékaře navštěvují zřídka a platba za ně je mnohem nižší. A jsou spokojení, což je nejdůležitější. Nejde jen o ekonomické hledisko. Chceme, aby naši veteráni byli v dobré kondici, protože odvedli pro vlast skvělou službu. Nikdo jim nechce nic upírat, chceme jim zajistit jen tu nejlepší léčbu. Většina našich veteránů je v tomto smyslu zcela spokojená.

...

Pokračování článku najdete v Legalizace č. 68, která je právě k dostání v e-shopu Legalmarket.cz a na novinových stáncích. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!