Aktuální článek
iTrip: Mobilní aplikace pro uživatele psychedelik

iTrip: Mobilní aplikace pro uživatele psychedelik

  • Mobilní aplikace sbírá data, poskytuje informace a snižuje rizika spojená s užíváním psychedelických látek.

Nadační fond pro výzkum psychedelik (PSYRES) díky dobrovolné spolupráci s  odborníky z řad výzkumníků, psychiatrů a psychologů z Univerzity Karlovy a Národního ústavu duševního zdraví, České psychedelické společnosti a dalšími entuziasty uvádí do oběhu jedinečnou mobilní aplikaci iTrip, která má sloužit k hodnocení psychedelické zkušenosti a poskytování cenných dat pro výzkum i bezpečnost samotných uživatelů.

O LSD, psilocybinu, ayahuasce a mnohých dalších látkách, známých jako psychedelika (dříve označovaná jako halucinogeny), se dnes často diskutuje v kontextu jejich možného terapeutického využití v léčbě duševních onemocnění. Ačkoliv jsou psychedelika zařazena mezi zakázané látky, jsou hojně užívána i mimo terapeutický kontext, kde lze obtížně hodnotit jejich (ne)bezpečnost a rizika spojená s užitím v nekontrolovaném prostředí.

Aplikace iTrip cílí na širokou populaci lidí, kteří přicházejí do kontaktu s těmito látkami, od pacientů až po příležitostné uživatele. Z výroční zprávy 2019 Národního monitorovacího střediska (NMS) vyplývá, že jenom zkušenost s tzv. magickými houbami (obsahujícími psilocybin) prožilo přes 5% obyvatel ČR – což je v přepočtu na hlavu asi 500 000 lidí. Výrazně větší část uživatelů tak zůstává dosavadním výzkumům skryta, a i proto je aplikace iTrip unikátním nástrojem pro studium této populace.

Čeští vědci jsou mezi prvními na světě, kteří přistoupili k této tématice progresivně a využili moderních technologií ke studiu psychedelik v široké populaci. Aplikace iTrip umožňuje sbírat aktuální data, která budou využívána k hlubšímu a komplexnímu pochopení psychedelických látek, kontextu jejich užívání, anonymizované charakteristiky populace uživatelů, subjektivních pocitů i zkušeností uživatelů, a zachytí i dlouhodobý vliv psychedelické zkušenosti na psychickou (ne)pohodu  jedinců. Uživatelům na oplátku umožní uchování vlastních psychedelických zkušeností v kontextu zkušeností celé populace uživatelů a jejich vlastních, komplexnější náhled na vlastní duševní zdraví (díky dotazníkům a notifikacím) a nabídne nástroje snižující rizika spojena s užíváním psychedelik skrze jasně strukturované informace o konkrétních látkách s uvedenými zdroji a kontakty na specializovaná pracoviště. Aplikace tak funguje i jako účinný nástroj prevence ve smyslu “harm reduction”.

“Aplikace iTrip je plná výzkumných dotazníků, které vědeckému týmu umožní získat velmi relevantní data, které obohatí psychedelický výzkum. Její unikátnost spočívá ale především v tom, že stejná data poskytuje i uživateli samotné aplikace pomocí přehledně popsaných grafických výstupů. Každý uživatel aplikace může vidět, na kolik je jeho zážitek pod vlivem psychedelické látky nebo jejich kombinace podobný nebo odlišný od zkušenosti všech uživatelů. Zároveň, každým dalším vyplněným zážitkem uživatel rozšiřuje databázi, takže se promítne formou další křivky v grafech do aplikací všech ostatních uživatelů. Jedná se tedy o jakousi “sdílenou psychedelickou knihovnou,” vyjádřil se k aplikaci jeden z tvůrců psychiatr Filip Tylš.

V rámci přísného zachování anonymity uživatelů v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů využívá iTrip nejmodernější bezpečnostní technologie jako jsou šifrování dat pomocí standardu AES256-GCM a jejich kompletní manipulace striktně v souladu se zákonem 101/2000sb., který zaručuje, že žádné osobní informace nebudou nikde uvedeny. Výsledky zveřejňované ve vědeckých časopisech jsou vždy přísně anonymní a prezentují se formou celkových dat souboru po statistickém zpracování. Realizace aplikace a k ní vázaného výzkumu byly schváleny Etickou komisí Národního ústavu duševního zdraví.

Aplikace iTrip, jež vychází pod taktovkou Nadačního fondu pro výzkum psychedelik – PSYRES, se v současné době snaží pro projekt získat finanční podporu veřejnosti, s cílem zajistit potřebné financování programování a dalších nákladů souvisejících s jejím vývojem.


Aplikace je nyní volně ke stažení na pro operační systémy Android i iOS: http://onelink.to/4thzjc

Více informací o aplikaci: https://itrip.psyresfoundation.eu

Podpořit aplikaci můžete zde: https://www.darujme.cz/projekt/1204121

 


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!