Aktuální článek
Izraelští vědci otestovali inhalátor s přesným dávkováním kanabinoidů

Izraelští vědci otestovali inhalátor s přesným dávkováním kanabinoidů

  • Inhalátor umožňuje kontrolovat dávky THC, které působí výrazně proti bolestem.

Přesné dávkování při konopné léčbě nadále představuje velký problém a mnoho lékařů se kvůli tomu zdráhá konopí předepisovat. Cílem izraelského výzkumu bylo zjistit, zda nový inhalátor nejmenované firmy dokáže přesně a účinně dávkovat THC.

Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná zkřížená studie zahrnovala 27 pacientů, kteří byli rozděleni do tří skupin. Dvě skupiny obdržely jednorázovou inhalační dávku THC – jedna 0,5 a druhá 1 mg, zatímco třetí skupina dostala placebo. 

Na začátku pokusu se měřil obsah THC v krevní plazmě. Měření nadále probíhalo až do doby 150 minut po inhalaci. Na deseticentimetrové vizuálně analogové škále (VAS) se během předem určených časových bodů zaznamenávala míra bolesti a bezpečnostní měřítka. 

Výsledky byly podle autorů následující: „Po inhalaci 0,5 a 1 mg THC se u subjektů výrazně zmírnily bolesti, což trvalo po celých 150 minut. U pacientů, kteří obdrželi větší dávku, byla pozorována mnohonásobně větší úleva od bolesti než u skupiny s placebem, u které nedošlo k žádnému zmírnění.“ Nežádoucí účinky byly podle týmu badatelů spíše mírné. 

V závěru se můžeme dočíst, že „studie proveditelnosti nám ukázala, že s využitím aerosolového inhalátoru lze pacientům podávat přesné a malé dávky THC. Na subjekty trpící neuropatickými bolestmi měla bezpečná dávka THC analgetický účinek. Inhalátor umožňuje individuální dávkovací režimy na základě farmakokinetických a farmakodynamických požadavků podle farmaceutických modelů. Pacienti tak mohou díky malému množství THC nalézt úlevu od chronických bolestí.“

Zdroj: The pharmacokinetics, efficacy, and safety of a novel selective-dose cannabis inhaler in patients with chronic pain: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!