Aktuální článek
Jak je to doopravdy s problémovým užíváním konopí po legalizaci?

Jak je to doopravdy s problémovým užíváním konopí po legalizaci?

  • Zvýšil se v zemích, kde legalizovali konopí, počet adolescentů žádajících o zařazení do odvykací léčby?

Mnoho lidí má obavy, že legalizace konopí by mohla vést k nárůstu počtu mladistvých závislých na konopí. Nový americký výzkum se proto zaměřil na to, zda ve státech Colorado a Washington došlo po legalizaci ke zvýšení počtu adolescentů, kteří v souvislosti s užíváním konopí nastupují do léčebných programů pro mladistvé závislé na drogách.

Autoři popisují metodu práce následovně: „Vycházeli jsme ze souborů dat o přijetí pacientů na odvykací léčbu z let 2008–2017 a prověřovali jsme trendy v rámci odvykací péče v jednotlivých státech. Pro potřeby studie jsme se soustředili pouze na dospívající ve věku 12–17 let.“

Jak se dozvíme v abstraktu, ve všech zkoumaných státech se během daného období míra nástupu mladistvých pacientů do odvykací péče kvůli užívání konopí výrazně snížila – v průměru klesla téměř o polovinu. „Pokles v počtu mladých pacientů přijatých do odvykacích programů byl v Coloradu a Washingtonu po legalizaci dokonce nižší než ve státech, kde LRK neproběhla,“ popisují poněkud překvapeně vědci. Tento rozdíl však podle nich nebyl nijak statisticky významný.

Jednoznačné je, že „počet mladistvých přijatých kvůli konopí do odvykacích programů se ve státech Washington a Colorado ani po legalizaci nezvýšil. Důvodem může být to, že po legalizaci nedošlo k nárůstu počtu uživatelů konopí mezi dospívajícími, případně k němu došlo, ale nemělo to vliv na poruchy užívání konopí.“ Podle autorů je také možné, že v těchto státech o odvykací programy pro mladistvé v souvislosti s konopím poklesl zájem, protože se změnilo tamější vnímání rizik spojených s užíváním konopí.

Zdroj: Adolescent Treatment Admissions for Marijuana Following Recreational Legalization in Colorado and Washington

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!