Aktuální článek
Jak komunikovat s orgány 40: Aktivismus v praxi

Jak komunikovat s orgány 40: Aktivismus v praxi

  • Neptej se jenom, co pro tebe může konopí udělat. Ptej se, co můžeš pro konopí udělat ty sám!

Události posledních týdnů a měsíců mohou v členech konopného hnutí vyvolávat jen velmi málo optimismu. Dušan Dvořák, Leopold Svatý, prozatím mediálně bezejmenný pěstitel konopí z Hodonínska, jehož činnost byla ohodnocena šesti lety nepodmíněného trestu odnětí svobody. Ty nejhorší stereotypy „war on drugs“, o kterých si nejen optimisté mohli donedávna myslet, že jsou materiálem vhodným jen pro učebnice dějepisu a vzpomínek na kauzu growshopů, jsou stále součástí aktivní justiční praxe.

Balancuje se na hraně ústavních principů a občasné výlety za ni jsou bohužel pod rozlišovací schopností soustavy obecných soudů i soudu ústavního. A i zkušení advokátní praktici se shodují, že se to vše v současnosti po předchozím euforickém oteplení poměrů spíše zhoršuje. Existuje ale byť i jen jediný důvod se s tímto vývojem smířit? A proboha, proč si vůbec takovou otázku pokládáme?

Občanská práva

Nejprve si dovolme určitý historicko-teoretický exkurz. Moderní dějiny západní civilizace lze bez nadsázky charakterizovat jako boj za občanská práva a za jejich respektování státní i soukromou mocí. Tato práva díky tomu představují podle stávajícího názorového konsenzu základní prizma, jímž by měl být nazírán právní život jako celek i všechny jeho dílčí prvky – legislativními procesy (normotvorbou) počínaje a nejposlednějším přestupkovým řízením konče. Na tom se v principu shodnou nejvyšší ústavní instituce všech demokratických zemí, jejich soudy a akademické autority, autoři textů mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, i všechny ostatní zainteresované osoby. Problém je jednak ve vymezení základních práv a lidských svobod, které jsou v průběhu času revidovány a (alespoň prozatím) rozšiřovány. Spory o aktuální rozsah těchto práv totiž způsobují „tření“ ztěžující jejich uplatňování. Tento problém je však víceméně nevyhnutelný a je nutným zlem z podstaty pozitivního vývoje. Druhý problém je spojen s tím, s jakou chutí jsou jednotlivá práva v reálu v konkrétním místě a čase prosazována.

V některých skupinách obyvatelstva jsou sklony k démonizaci konopí – nebo k jeho tvrdé kriminální monetizaci – stále velmi silné. Pro legalizační hnutí je jednoznačně negativní obojí.

Nikdy proto nesmíme upadnout v pocit, že proces prosazování základních lidských práv a svobod je jednosměrný a úspěchy občanské společnosti jsou v tomto směru nevratné. Stačí napřít pohled do současného Polska či Maďarska. Nebo i dovnitř našich vlastních hranic. Nevěříte? Pokud by byl vývoj opravdu zcela nekomplikovaný, nebylo by třeba před Ústavním soudem kontinuálně revidovat legislativní činnost parlamentu a vlády. Vzpomeňme aktuální boj s epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a pokusy vlády připravit jejich prostřednictvím postižené o odškodnění podle krizového zákona. S konopnou agendou tyto kauzy sice bezprostředně nesouvisí, ale jako pregnantní ilustrace vývoje smýšlení veřejné moci snad přesto poslouží. A že Ústavní soud v tomto našem konkrétním případě principy demokratického právního státu prozatím podržel, je sice pozitivní, ale bohužel ne úplně samozřejmé.

Teoretický aktivismus

I když přesnější by bylo napsat „teorie aktivismu“. Konopná agenda je totiž z definice občanským politickým aktivismem. Buď takzvaným novým transakčním aktivismem, charakteristickým mimo jiné pořádáním velkého počtu akcí spíše menšího rozsahu, nebo ve formě občanské sebeorganizace, jehož charakteristikou je spontánní činnost bez zaštítění se vyšší autoritou. Ať již se mezi zástupce tohoto sice decentralizovaného, z podstaty ale politického hnutí řadíme z důvodu důvěry v individuální práva a svobody každého člověka, nebo v léčivou sílu konopí. Ať už jsou mezi námi jakékoli dílčí rozdíly v tom, co v konečném důsledku požadujeme. A přestože jsme v současnosti schopni některé požadavky se vší vážností formulovat i prostřednictvím svých volených zástupců na půdě těch nejdůležitějších volených ústavních institucí včetně parlamentu, stále jsme z podstaty aktivisty a těžiště naší agendy leží v mravenčí práci celých zástupů dobrovolníků věnujících se převážně edukační činnosti cílené na jednotlivce i veřejnost jako celek. Protože málo platné, společenský konsenzus je (nebo by v demokratické společnosti v ideálním případě měl být) hlavní hybnou silou legislativního a tím i judikaturního vývoje a zejména v některých skupinách obyvatelstva jsou sklony k démonizaci konopí stále velmi silné. Nebo k jeho tvrdé kriminální monetizaci. A i když se ti to, milí čtenáři, nemusí líbit, pro legalizační hnutí je jednoznačně negativní obojí.

...

Pokračování článku najdete v Legalizace č. 61, která je právě k dostání v e-shopu Legalmarket.cz a na novinových stáncích. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!