Aktuální článek
Jaké jsou protirakovinné účinky tetrahydrokanabinolů?

Jaké jsou protirakovinné účinky tetrahydrokanabinolů?

  • Výsledky hovoří ve prospěch využití konopí v léčbě rakoviny.

Kanabinoidy Δ9-THC a Δ8-THC mají prokázané paliativní účinky a mohou být využívány při léčbě rakoviny. Cílem nové studie kanadských vědců bylo prozkoumat vliv obou tetrahydrokanabinolů na chování buněk nádorů ústní dutiny.

V rámci pokusů byly kultury buněk rakoviny dutiny úst Ca9-22 vystaveny různě dlouhou dobu působení rozličných koncentrací obou kanabinoidů. Autoři studie následně prováděli testy životaschopnosti/proliferace, apoptózy, autofagie, oxidačního stresu, antioxidační činnosti a inhibice proteinové signalizace MAP kinázy, NF-κB a β-kateninu.

„Oba kanabinoidy prokázaly, že dokážou snížit buněčnou životaschopnost/proliferaci inhibicí buněčného cyklu mezi fázemi S a G2/M a také umocnit jak apoptózu, tak autofagii. Δ9-THC a Δ8-THC také potlačily buněčnou migraci/invazivitu inhibicí epiteliálních-mezenchymálních markerů přechodu, jako je E-kadherin, zmírnily produkci reaktivních forem kyslíku (ROS), zvýšily obsah gluthationu (GSH) a umocnily projev membránového potenciálu mitochondrií (mtMP). Oba kanabinoidy také zmírnily projevy cyklinu D1, p53, NOXA, PUMAα a DRAM. Naopak zase umocnily projevy p21 a H2AX,“ píší autoři v abstraktu.

Výzkum podle vědců ukázal, že „kanabinoidy Δ9-THC a Δ8-THC dokážou s využitím nejrůznějších mechanismů, jako jsou apoptóza, autofagie a oxidační stres, zpomalit růst buněk rakoviny úst. Závěry tedy hovoří ve prospěch potenciálního využití obou látek při léčbě rakoviny úst.“

Zdroj: Effects of tetrahydrocannabinols on human oral cancer cell proliferation, apoptosis, autophagy, oxidative stress, and DNA damage

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!