Aktuální článek
Je teď hulení v pohodě?

Je teď hulení v pohodě?

  • Rozhovor s dr. Aggarwalem o COVID-19 i onemocněních dýchacího ústrojí obecně. Jak se dají snížit rizika podráždění plic a proč je pro nás konopí důležité?

Zatímco se po celém světě šíří záhadná plicní choroba, konopní pacienti i „rekreanti“ zadumaně hledí na své dýmky, bongy a jointy a kladou si otázku: Neděláme náhodou chybu? Dr. Sunil Aggarwal je zkušeným lékařem a osobně je přesvědčený o blahodárných účincích konopí. Ve vztahu k epidemii upozorňuje, že různé způsoby podání mají odlišnou míru rizika. Tinktury, pochutiny a výtažky jsou podle něj nyní nejbezpečnější – lepší je zkrátka nekouřit.

Na vaší klinice je konopí součástí léčebných plánů. Co nyní radíte pacientům ve vztahu ke COVID-19?

Léčebné konopí se užívá tak, že nejde o žádnou společnou aktivitu. Cílem je přeci jen minimalizovat kontakt s choroboplodnými zárodky druhých lidí. Na otázku, zdali konopí samotné potlačí nebo sníží imunitu natolik, abyste byli náchylnější k nákaze, nemáme důkazy a tedy ani odpovědi. Mezinárodní asociace pro kanabinoidní léčbu (IACM) vydala na konci března prohlášení, že neexistuje důkaz o tom, že by se konopím dal léčit COVID-19, ale že zde zároveň není ani důkaz o tom, že by konopí mohlo riziko nákazy zvýšit. Uvádí se tam, že podle klinických studií mohou kanabinoidy mít antivirové a antibakteriální účinky.

Na naší klinice jsme to zatím nijak zvlášť neřešili. Mí kolegové, odborníci na celostní přírodní medicínu, se vyznají v tom, jak podpořit fungování imunitního systému a udržet člověka v dobré kondici. Americká asociace naturopatických lékařů (AANP) dokonce doporučuje, aby byl hospitalizovaným pacientům trpícím nákazou intravenózně podáván vitamin C.

Oni jim chtějí píchat céčko?

Ano. Vycházejí ze solidních dat z Číny. Nadějných směrů léčby je více, ale nechci hovořit o něčem, na co nejsem specialista. Mám v důvěru v celostní, naturopatickou medicínu. Slibně se také z hlediska podpory imunitní reakce jeví podávání krevní plazmy od lidí, kteří již infekci prodělali a mají protilátky.

Hovoří se o tom, že kuřákům tabáku hrozí úmrtí na tento koronavirus více než nekuřákům. Máte k dispozici data ohledně kuřáků konopí?

Žádná jsem neviděl. S jistotou však víme, že těžcí kuřáci konopí mají chronicky podrážděné průdušky, a tedy jsou náchylnější k bronchitidě. Popisuje se to termínem „plicní toaleta“ neboli hygiena – jde o to, jak efektivně se tělo dokáže zbavovat hlenu, virů, bakterií a nečistot. U lidí, kteří jsou chronicky vystaveni kouři, nemusí plicní toaleta fungovat tak dobře. Nicméně mezi kouřením konopí a rozvojem chronické obstrukční plicní nemoci nebo rakoviny plic nebyla zjištěna žádná souvislost. Potvrzují to i velké studie.

Vážně?

Ano, je to tak. Práce dr. Donalda Tashkina z Kalifornské univerzity v Los Angeles to krásně ukazuje. Zmiňuje se to i v několika epidemiologických studiích. Na Kalifornské univerzitě v San Francisku pak mají hezká data o fungování plic díky studii nazvané CARDIA. V této velké, multicentrické, dlouhodobé studii vysvitlo, že lidé užívající konopí mají lepší plicní dynamiku. Tedy například schopnost vydechovat vzduch rychleji. To vám ale v boji proti COVID-19 asi moc nepomůže.

Bude dobré minimalizovat podráždění plic, ať už z kouře nebo něčeho jiného.

Pak je tu ale otázka, jestli se podrážděním průdušek nenaruší fungování plicní toalety. Zkrátka platí, že v případě viru, který způsobuje značnou akutní dušnost, je důležité udělat maximum pro to, aby nám plíce fungovaly co nejlíp.

Takže připouštíte, že kdo teď kouří, dělá chybu, jelikož toto onemocnění postihuje dýchací soustavu?

Bude dobré minimalizovat podráždění plic, ať už z kouře nebo něčeho jiného, to znamená konzumovat konopí jinak. Hranice toho, kdy už dochází ke škodlivému podráždění či zánětu, se však liší člověk od člověka. Roli hraje rovněž množství a frekvence. S jistotou lze říct jen to, že podráždění průdušek vzniká v důsledku pravidelného kouření.

Všiml jsem si, že když kouřím bong pravidelně, po půl roce se ve všech spojích nasbírá dehet – ale ten samý dehet mi jde i do plic, že ano?

Ano, saze jdou do těla. Jenže rozdíl mezi dýmkou a tělem je ten, že tělo je živé a má v sobě různé vnitřní čisticí mechanismy, takže všechno zpracovává. Včetně těchto částeček. Není to tak, že by se ve vás volně ukládaly. Je-li organismus zdravý, dokáže se vyčistit.

Liší se kouř z tabáku a z konopí v tom, jaký mají dopad na naše tělo?

Data ukazují, že některé toxiny, jako třeba polycyklické aromatické uhlovodíky, které vznikají coby vedlejší produkt kouření, nebo látky jako benzopyren, který je rovněž přítomný v tabákovém kouři, se pak z plic vyloučí, ale do krevního řečiště. V játrech se přemění na ještě více karcinogenní sloučeninu, avšak ukazuje se, že enzymy, které toto umožňují, jsou inhibovány, tedy potlačeny, kanabinoidy. Takže je možné, že kanabinoidy se vyznačují farmakologicky ochranným působením proti dopadům kouření na lidské zdraví.

Konopí pomáhá lidem najít v životě radost, a to je pro zdraví nesmírně důležité.

Například dr. Robert Melamede napsal do Harm Reduction Journal před patnácti lety článek nazvaný „Konopný a tabákový kouř nejsou stejně karcinogenní“. Nejsou to jednoduché otázky, vůbec ne. Obecně ale platí, že pokud je vaše dýchací ústrojí přetížené a plicní toaleta neboli hygiena nefunguje, vede to k jistému podráždění.

Pořád nemohu uvěřit tomu, že konopí nemá souvislost s rozvojem chronické obstrukční plicní nemoci nebo rakoviny plic.

Národní úřad pro otázky zneužívání drog (NIDA) to bude rozporovat a tvrdit, že je to stále nejasné. Ale podle mě je to jasné ažaž. Jedna věc je politický názor, a druhá věc jsou kvalitní vědecká data. Píšu na toto téma články do recenzovaných odborných časopisů a nejsem sám.

Jaký máte názor na vaporizaci nebo používání inhalačních per? Na podzim jsme v Americe zažili paniku ohledně vapování liquidů s extrakty z černého trhu.

Lidé panikařili kvůli něčemu, co víme již dlouho: určitá ředidla by v náplních pro tato zařízení být neměla. Propylenglykol nebo acetát vitaminu E – to rozhodně nejsou látky, které bychom měli nahřívat a pak vdechovat. Původní význam vaporizace spočíval v tom, že se do přístroje vložila sušená bylina a ta se mírně nahřívala. Jenže pak se na trhu objevily všelijaké koncentráty, liquidy a bylo těžké se v tom zorientovat. Pokud však vaporizujete pouze samotné konopí, tak není důkaz o tom, že byste při nízké teplotě inhalovali něco jiného než látky obsažené v konopné pryskyřici.

Ale i při vaporizování se můžeme rozkašlat.
Ano, i při vaporizaci může dojít k nějakému podráždění plic, takže léčební i rekreační uživatelé by se měli snažit o to, aby neinhalovali příliš hutný výpar. Jsou na to jednoduché finty – například můžete koutkem úst nasát i vzduch, který se s výparem promísí. Jde o to, aby výpar nebyl tak koncentrovaný, že by vás dráždil a způsoboval vám kašel. (Pozn. red: Většinu vaporizérů lze napojit na bongy, čímž se výpar ochladí. Rovněž je dobré mít vaporizér s přesným nastavením teploty.)

Sdílet dneska jointy, dýmky nebo vaporizéry asi nebude nejchytřejší, když se jich všichni dotýkáme ústy?

Bohužel. Navíc by to bylo i proti doporučení držet si od druhých dvoumetrový odstup. Na druhou stranu v rámci rodiny nebo společné domácnosti, kde stejně sdílíme všichni všechno, je to asi v pohodě. Pokud nejste nemocní, tak můžete kouřit spolu. Nicméně nikdy nevíme, kdo je zrovna přenašeč, takže bezpečnější by vskutku bylo, kdyby každý kouřil nebo vaporizoval sám. Dýmku nebo vaporizér je jinak záhodno před použitím jinou osobou dezinfikovat.

Ale nikomu vysloveně nedoporučujete, aby zcela vysadil konopí, ani rekreačním příznivcům?

Rekreační užívání konopí má podle mě duchovní rozměr – vede totiž k duchovnímu zdraví a pocitu pohody. Konopí pomáhá lidem najít v životě radost, a to je pro zdraví nesmírně důležité. Kromě toho si myslím, že u konopí i samotné sdílení, ta možnost spojit se nějak s ostatními, je pro naše zdraví hodně zásadní. Proto se domnívám, že je potřeba přijít na to, jak sdílet konopí bezpečně, abychom se zbytečně neohrožovali.

Rekreační užívání konopí má duchovní rozměr.

Jaký je tedy dnes nejbezpečnější způsob konzumace konopí?

Tinktury, výtažky, pochutiny a masti jsou v tomto ohledu pravděpodobně nejbezpečnější, samozřejmě pokud máte k dispozici kvalitní, zdravotně nezávadné produkty. V podstatě jde o to vyhnout se kouření.

Na jaké potíže podle vás konopí zabírá nejúčinněji?
Na chronickou bolest, svalové křeče, nevolnost, zvracení a nechutenství. To jsou podle mě ty hlavní.

Myslíte si, že se po této krizi dočkáme světa, v němž bude role konopí v medicíně, ale i spousta jiných věcí vnímána jinak?

Ta možnost tu určitě je. Mnoho významných katastrof vedlo k velkým společenským změnám, a to i k lepšímu, protože jsme si jaksi ujasnili priority. Takhle fungují i vážné nemoci. Když člověk onemocní, někdy je to pro něj příležitost se „polepšit“ a začít žít zdravěji. Takže doufám, že se to projeví i na celospolečenské úrovni.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!