Aktuální článek
Ketamin pomáhá pacientům s traumatickým zážitky, tvrdí nový klinický výzkum

Ketamin pomáhá pacientům s traumatickým zážitky, tvrdí nový klinický výzkum

  • Výsledky studie publikované 5. ledna v odborném časopise The American Journal of Psychiatry ukázaly, že opakovaná nitrožilní aplikace psychedelické látky ketamin může pomoci zmírnit symptomy doprovázející chronickou posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD).

Výzkumníci z Icahnovy lékařské fakulty v Mount Sinai v New Yorku provedli první studii svého druhu na světě. Jednalo se o klinický výzkum, v rámci něhož podávali sledovaným subjektům s chronickou PTSD náhodně a opakovaně ketamin.

Zásadní krok kupředu

„Naše výsledky nabízejí náhled do toho, jak efektivně může při léčbě PTSD fungovat opakované podávání ketaminu. Snažíme se vyvíjet nové farmakologické postupy při léčbě této život omezující psychické poruchy a tato studie představuje klíčový krok kupředu,“ konstatuje jedna z autorek studie dr. Adriana Federová, psychiatrička působící na Icahnově lékařské fakultě.

Ze skupiny, které byl podáván ketamin, dosáhlo v porovnání s původním stavem mnohem více účastníků (67 procent) po dvou týdnech alespoň třicetiprocentního či vyššího zmírnění symptomů.

V rámci testování byl jedné skupině náhodně vybraných subjektů nitrožilně aplikován ketamin, a to třikrát týdně po dobu dvou týdnů. Zbylým účastníkům bylo pak pro srovnání třikrát týdně po dobu dvou týdnů podáváno šest infúzí kontrolního psychoaktivního placeba v podobě léčiva Midazolamu.

Subjekty zkoumané v klinickém testování byly v minulosti diagnostikovány s chronickou PTSD, ať už v důsledku válečného či jiného traumatu. Téměř polovina z vybraných pacientů brala dříve psychotropní léčiva. Mezi účastníky studie byly například přeživší teroristického útoku na dvojčata z 11. září 2001, svědci násilné smrti nebo nehody, ať už ve válce či v běžném životě, ale také oběti znásilnění, sexuálního zneužívání, přepadení a fyzického týrání.

Výrazné zlepšení

Ze skupiny, které byl podáván ketamin, dosáhlo v porovnání s původním stavem mnohem více účastníků (67 procent) po dvou týdnech alespoň třicetiprocentního či vyššího zmírnění symptomů. Oproti tomu ve skupině s placebem Midazolamem se stav zlepšil pouze u dvaceti procent.

Snažíme se vyvíjet nové farmakologické postupy při léčbě této život omezující psychické poruchy a naše studie s ketaminem představuje klíčový krok kupředu.

Studie ukázala, že pacienti, kterým byl nitrožilně aplikován ketamin, zaznamenali zlepšení napříč třemi z celkových čtyř skupin příznaků PTSD (podrážděnost, vyhýbavost a negativní změny kognicí a nálad).

„Chceme dát pacientům trpícím PTSD najevo, že jim svítá na lepší časy a že neúnavně shromažďujeme informace, díky kterým jim budeme moci pomáhat dosáhnout potřebné a zasloužené úlevy,“ uzavírá dr. Federová.

Zdroj: Ketamine Can Help to Treat Chronic PTSD, Clinical Study Suggests

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!