Aktuální článek
Klinická studie snižování spotřeby alkoholu pomocí konopí

Klinická studie snižování spotřeby alkoholu pomocí konopí

  • K úspěšné substituci alkoholu konopím je potřeba mít podporu blízkého okolí, školení o účincích a způsobech užívání konopí a možnost pravidelných konzultací.

Kanadské programy pro zvládání alkoholu (MAP) nabízejí bezpečné a kontrolované zdroje lihovin a podporu v rámci harm reduction (minimalizace rizik). V rámci výzkumu, jehož závěry vyšly v červnovém vydání časopisu Harm Reduction Journal, bylo jako možná terapeutická substituce hodnoceno konopí. K vyhotovení předimplementační studie autoři využili analýzy strukturovaných průzkumů a otevřených rozhovorů. Výzkumu se neúčastnili pouze samotní účastníci programů (19 osob), ale i organizační vedoucí MAP (7) a personál a vedení (17) z celkem šesti poboček MAP.

Během studie vyšlo najevo pět hlavních faktorů, které podmiňují proveditelné zapojení konopí do MAP. První představuje charakteristiku možného zájemce o substituci alkoholu. Celkem 63 % účastníků studie užívalo konopí jako náhražku alkoholu již před zahájením průzkumu a většina z nich tak činila každý týden, kdykoli je přepadly abstinenční příznaky nebo chuť se napít. Naprostá většina účastníků výzkumu (84,2 %) uvedla, že si dokáže představit konopí jako alternativu konzumace alkoholu. Druhý faktor zahrnuje způsob, jakým pacienti a personál konopí nejraději užívají. Nejvíce účastníků se kloní ke kouření sušiny, na druhém místě byly konopné poživatiny a kapsle. Faktory tři a čtyři se týkaly organizačních a kontextuálních metod v souvislosti s tím, jak do budoucna lépe zapojit konopí do programů MAP.

V abstraktu se na závěr píše, že „náhradu alkoholu konopím považovaly všechny skupiny za proveditelnou. Nejvíce osob upřednostňovalo nahradit alkohol konopím jen částečně. Všechny tři zmiňované skupiny se shodly na tom, že k úspěšné substituci alkoholu konopím je potřeba mít podporu blízkého okolí, školení o účincích a způsobech užívání konopí a možnost pravidelných konzultací.“

Zdroj: “If I knew I could get that every hour instead of alcohol, I would take the cannabis”: need and feasibility of cannabis substitution implementation in Canadian managed alcohol programs

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!