Aktuální článek
Klinická studie vlivu CBD na verbální paměť se zajímavými výsledky

Klinická studie vlivu CBD na verbální paměť se zajímavými výsledky

  • Inhalace CBD přes vaporizér působí na centrální endokanabinoidní systém a dokáže modulovat paměťové funkce, což by mohlo mít terapeutický potenciál.

Švýcarští neurovědci publikovali v listopadovém vydání odborného magazínu Journal of Psychiatric Research závěry nové klinické studie, jejímž cílem bylo prozkoumat účinky inhalace CBD pomocí vaporizéru na verbální epizodickou paměť u zdravých mladých jedinců. 

Dvojitě zaslepeného placebem kontrolovaného randomizovaného křížového pokusu se zúčastnilo celkem 39 osob. Na začátku si měly zkusit zapamatovat patnáct nesouvisejících podstatných jmen a poté obdržely jednou dávku kanabidiolového liquidu (0,25 ml, 5% koncentrace, 12,5 mg CBD) k vaporizaci a jednou dávku placeba. V rámci hodnocení se autoři zaměřili na měření výkonu krátkodobé verbální paměti (počet zapamatovaných podstatných jmen) po dvaceti minutách od chvíle, kdy účastníci dostali za úkol si vybraná podstatná jména zapamatovat. 

Všech sezení a měření se zúčastnilo celkem 34 osob (průměrný věk 22,26 let), které 17krát obdržely nejprve CBD a pak 17krát placebo. Podle výsledků zlepšovalo CBD verbální epizodickou paměť statisticky významně (na placebu si účastníci studie dokázali zapamatovat průměrně 7,03 slov, na CBD 7,71).

Během pokusu se neprokázalo, že by došlo ke zhoršení pozornosti nebo pracovní paměti, což svědčí o tom, že CBD nemá žádný negativní vliv na základní kognitivní funkce.

Závěry studie potvrzují, že „inhalace CBD přes vaporizér působí na centrální endokanabinoidní systém a dokáže modulovat paměťové funkce, což by mohlo mít terapeutický potenciál. Pro určení co nejlepšího dávkování a doby užívání je ovšem potřeba další výzkum.“

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!