Aktuální článek
Klinika, na kterou chcete 

Klinika, na kterou chcete 

  • Jak vypadá profesionální provoz v Coloradu?
+8
Zobrazit galerii

Před cestou na konopný veletrh v  Las Vegas jsem kontaktoval několik svých známých, zda by byli schopni mi zařídit návštěvu v  nějaké indoorové pěstírně. Cestu jsem plánoval na poslední chvíli, a tak nebylo snadné všechno zorganizovat. Kromě nedostatku času jsem narážel i na malou ochotu pěstitelů otevřít své dveře někomu cizímu. Nakonec jsem ale uspěl a mohl navštívit pěstírnu v  Coloradu. Byla by škoda se u tuto zkušenost s  vámi nepodělit. 

Konopí v  Coloradu 

Státy Colorado a Washington byly ve Spojených státech prvními, které legalizovaly užívání konopí pro rekreační účely. Stalo se tak v  roce 2012, ale zákon vešel v  platnost až  v lednu 2014. Konopí pro léčebné využití ovšem bylo v  Coloradu legální už od roku 2000. Pacienti mohli uchovávat až 57 gramů a doma si mohli vypěstovat šest rostlin konopí, přičemž vždy maximálně tři z  nich mohly být ve fázi plné zralosti. Pro získání konopí pro léčebné účely byl zapotřebí předpis, který mohli lékaři vydat na zákonem definované diagnózy – chronické bolesti, rakovinu, epilepsii a několik dalších. S  předpisem chodili pacienti do speciálních výdejen, takzvaných dispensaries, kde získali konopí nebo jeho deriváty s  různým obsahem účinných látek. Jelikož konopí nebylo na federální úrovni legální ani pro léčebné účely, nemohly ho nabízet běžné lékárny, což platí i v  době vzniku tohoto článku, tedy v  roce 2020. 

Legalizace konopí pro léčebné účely platí pro všechny, kdo dovršili věku 21 let. Tito lidé mohou uchovávat nebo někomu darovat až 28 gramů konopí, bez ohledu na to, zda jsou občany státu Colorado, či nikoli. U konopných derivátů, jako jsou extrakty všeho druhu, je limit stanoven na celkový obsah THC do 800 miligramů. U potravin s  obsahem THC je množství opět omezeno ekvivalentem 28 gramů sušeného konopného květu. Přes všechny černé scénáře zarytých odpůrců legalizace hovoří statistiky jasnými argumenty: kriminalita od ledna 2014 klesla o 10 procent, počet násilných trestných činů o 5 procent; procento mladistvých uživatelů konopí do 21 let klesl o pětinu; množství řidičů pod vlivem THC tvoří méně než 5 procent ze všech řidičů, kteří porušují zákon o řízení pod vlivem omamných látek – daleko nejvíce deliktů je spojeno s  alkoholem. Za první čtyři roky od legalizace rekreačního užívání vybral stát Colorado na daních 266 milionů dolarů. Na stát s  méně než šesti miliony obyvatel to není zlé, co myslíte? 

The Clinic – od semínka až na pult 

Dost ale politiky. Jako growera mě zajímala hlavně produkce. Jak jsem zmínil v  úvodu, nebylo úplně jednoduché se do nějaké pěstírny dostat. Nakonec se mi ale s pomocí přátel ze společnosti Boveda, produkující dvoucestné zvlhčovací sáčky pro konopí a tabákové výrobky, podařilo spojit s  týmem The Clinic. Ti provozují v  Denveru pěstírnu o celkové pěstební ploše bezmála 600 metrů čtverečních. Součástí pěstírny je i šlechtitelská stanice, odkud pod značkou The Bank putují semínka a klony k většině coloradských pěstitelů. Kromě pěstírny má společnost The Clinic čtyři výdejny konopí v  Coloradu a dvě v  Illinois. Pacientům i rekreačním uživatelům nabízejí veškerý sortiment od konopných květů přes konopné potraviny až po extrakty všech možných typů a koncentrací. Historie firmy sahá až do konce roku 2009, kdy bylo v  Coloradu legální pouze léčebné konopí. Možnost prodávat i rekreačním uživatelům samozřejmě znamenalo významný nárůst poptávky. Některé zdroje uvádějí, že 98 procent trhu s konopím tvoří právě rekreační uživatelé. 

Růstová komora 

Musím se přiznat, že jsem se na návštěvu pěstírny na americkém kontinentu moc těšil. Něco jsem už za svoji kariéru viděl, ale o to víc vím, jak se přístupy v různých oblastech naší planety mohou různit. V „Klinice“ mě přivítala sympatická ředitelka marketingu Shannon a hlavní grower Chris. Po krátkém představení jsem hostitelům sdělil, co všechno mě na jejich pěstírně zajímá a co všechno se od nich chci dozvědět. Byli velmi vstřícní a já měl velkou radost, že si vzájemně rozumíme a že si nekladou žádné striktní podmínky. Jako první jsme s  Chrisem a Shannon procházeli zázemím pro zaměstnance. Zde jsme všichni vklouzli do ochranných oděvů a v rychlosti probrali hygienické standardy pro práci v  pěstírně. Předcházet kontaminaci je zpravidla mnohem snazší než řešit její následky. Tato pravidla platí ve velkém provozu stejně jako v domácí pěstírně. Musím nicméně dodat, že evropské zákony pro produkci léčebného konopí jsou o poznání přísnější než ty americké. To ovšem platí i v  mnoha dalších odvětvích. Evropa je přísností svých regulací pověstná.  

S LED docílíte výrazně menších klimatických rozdílů v celé pěstírně, a to s nižšími náklady. 

Jako první jsme navštívili růstovou komoru, kde se připravují rostliny na přesazení do produkčních komor, pěstují se zde také mateční rostliny a klony. Celá místnost má zhruba 170 m2 a je osvětlena pouze LED moduly. Chris je s  tímto osvětlením velmi spokojený. Vedle čistě ekonomického pohledu, kdy je zapotřebí vydat méně peněz na elektřinu za osvětlení i chlazení, poukazuje na snadnější udržení stabilních pěstebních podmínek. Ty samozřejmě souvisí s  menší potřebou prostor chladit. Teprve při pěstování ve větším měřítku ale tento fakt dokáže člověk docenit. S LED docílíte výrazně menších klimatických rozdílů v  celé pěstírně, a to s nižšími náklady. Jako pěstební médium používají rockwoolové kostky o hraně 15 centimetrů a v  hojné míře kokos, zejména v  produkční části pěstírny. Osobně nejsem velkým příznivce rockwoolu, ale z  hlediska čistoty je to velmi vhodné pěstební médium. 

Mile mě překvapila produkce klonů. O zavlažování řezů se stará plně automatický aeroponický systém. Zakořenění má rychlý průběh, jeho úspěšnost je prý velmi vysoká, a navíc není zapotřebí žádné pěstební médium. Při zakořeňování klonů v  rockwoolových kostičkách se často stává, že některé klony potřebují zálivku dříve než ostatní. To vyžaduje práci navíc při kontrole úrovně vláhy v  sadbovačích. U aeroponie tato starost odpadá, kromě toho šetříte náklady na pěstební médium, i když v  případě klonů není tato úspora moc zásadní. Podle Chrise je aeroponické pěstování klonů ekonomicky nejvýhodnější. 

Genetika 

Zákony v  Coloradu nijak nespecifikují, jaké odrůdy nebo konkrétní poměry kanabinoidů či terpenů musejí pěstitelé na trh dodávat. Díky tomu je nabídka podstatně širší nežli na evropském trhu léčebného konopí. Pěstitelé, potažmo prodejci v  USA musejí uvádět pouze procentuální obsah THC. Tím, že mají pěstitelé volnou ruku při výběru odrůd, se otevírá luxusní prostor pro šlechtění vlastních kultivarů. The Clinic je v tomto ohledu na vysoké úrovni a pěstuje výhradně vlastní odrůdy. Pro jejich vývoj a stabilizaci mají vlastní šlechtitelskou stanici, kterou vede Jay Price. Šlechtí a stabilizuje nové odrůdy, které společnost prodává pod zmíněnou značkou The Bank.  

Veškerá úroda se sterilizuje ve speciálním zařízení s pomocí reaktivních forem kyslíku, aby se minimalizovalo riziko výskytu patogenů 

Jay je na první pohled zapálený šlechtitel s  dlouholetými zkušenostmi. S  vášní vypráví, jak při selekci sleduje kanabinoidní a terpenové profily a růstové parametry jednotlivých rostlin a vybírá ty nejvhodnější pro stabilizaci či další šlechtění. „Všichni si myslí, že při šlechtění se snažíme vypěstovat ty nejhezčí kytky. My se ale hlavně snažíme vyřadit všechny ty, které nevyhovují našim požadavkům. Ve výsledku nám zbydou perfektní rostliny s požadovanými parametry, které pak můžeme množit nebo s  nimi dále pracovat,“ říká Jay. S  tímto přístupem nezbývá než souhlasit.  

Produkční komory 

VKlinice sklízejí asi 55 kilogramů konopných květů každý týden. Většina rostlin v  produkčních komorách je zasazena v plastových květináčích zavlažovaných běžnou kapénkovou závlahou. Je prostor i na pokusy a testování různých novinek a vylepšení. Část rostlin měla například z  vnější strany květináčů připevněný izolační materiál, který by měl udržovat co nejstabilnější teplotu v  kořenové oblasti. Vysoká či naopak nízká teplota výrazně zpomaluje nejen rozvoj kořenů, ale hlavně jejich schopnost vstřebávat živiny. Ty potom chybí v  nadzemních částech rostlin, což má za následek zpomalení fotosyntézy a tím i růstu a kvetení rostlin. Správnou teplotu u kořenů proto není radno podceňovat. 

 pěstírně The Clinic sklízejí každý týden asi 55 kilogramů konopných květů. 

Živný roztok s  hnojivy připravuje automatický dávkovač, který upravuje pH i EC na požadované hodnoty. O všem se vedou pečlivé záznamy. Parametry zavlažovacího roztoku, teplota a relativní vlhkost vzduchu, stejně jako koncentrace CO2, automaticky zaznamenává speciální software s  pomocí desítek senzorů rozmístěných v  pěstírně. Chris může kdykoli jednoduše zkontrolovat klimatické podmínky v  každé pěstírně. Stačí zadat časové rozmezí, a už na obrazovce vidí číselná data nebo grafy vývoje sledovaných parametrů. Všechny produkční komory jsou osazeny vysoce intenzivními výbojkami, zejména sodíkovými. Ptal jsem se, zda plánují přechod na LED i v  produkčních komorách. V  plánu to je, nicméně každá změna technologie vyžaduje nemalé investice, takže přechod bude nejspíš pozvolný. The Clinic je nicméně členem Cannabis Sustainability Group, což je organizace zaměřená na snížení dopadů pěstování konopí na životní prostředí. Sdružení se snaží hledat spolehlivá řešení pro snížení nákladů na zavlažování, elektřinu, ale také na dopravu či balení konopných produktů.  

Prodej konopí 

Trh s konopím ve Spojených státech je sice volnější než v Evropě, to ale neznamená, že nikdo nekontroluje jeho kvalitu, právě naopak. Z  každé sklizně se odebírají vzorky, které se testují na přítomnost škodlivých patogenů. Pokud by se ve vzorcích objevily například spory plísně, nejen že by se konopí muselo zlikvidovat, ale navíc by pěstitel riskoval ztrátu licence. Ve společnosti  The Clinic sledují výstupní kvalitu u všech svých produktů včetně semen. Aby absolutně minimalizovali riziko výskytu patogenů v  konopných květech, sterilizují veškerou úrodu ve speciálním zařízení s  pomocí reaktivních forem kyslíku. Tento způsob spolehlivě zachová obsah a poměr terpenů a kanabinoidů, zatímco zlikviduje případné nežádoucí mikroorganismy.  

Prodej konopí nebo semínek přímo z  pěstírny je přísně zakázaný. Stát Colorado výrazně profituje z daní, které jsou uvaleny na všechny konopné produkty. Vše se tedy přísně eviduje. Každá rostlina má vlastní čárový kód a při kontrole se dají poměrně dobře dohledat podezřelé výkyvy ve výtěžnosti rostlin. O problémy žádný držitel licence nestojí. Proč by taky měl, když legální prodej kvalitního konopí přináší zajímavé zisky. Mějte se krásně a v  příštím čísle Legalizace se zase těším na počtenou.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!