Aktuální článek
Konopí jako psychedelikum: klíč k lidské psyché?

Konopí jako psychedelikum: klíč k lidské psyché?

Redakce
  • Průzkum přináší svědectví uživatelů o náročných situacích pod vlivem konopí.

Užil jsem bangh a asi po hodině jsem věděl, že to je docela síla. Pořád to sílilo. Pak jsem se začal bát smrti, načež jsem umřel, to bylo fakt hustý. Byl jsem najednou venku ve vesmíru v naprostý blaženosti a se vším spojenej. Jako by telepaticky jsem se mohl zeptat na cokoli, a tak jsem se ptal a bylo mi toho hodně zodpovězeno. Hodně jsem se smířil se smrtí i se životem.

Rozhodnutí zařadit konopí do studie věnované primárně psychedelickým látkám může na první pohled působit neobvykle. Pokud se ale na fenomenologii účinků především vyšších dávek THC zaměříme podrobněji, nelze přehlédnout jistou podobnost s transpersonálními zážitky, které jsou typické spíše pro klasická tryptaminová psychedelika, jako je LSD či psilocybinové houby. Spolu s postupujícím výzkumem věnovaným potenciálu psychedelické zkušenosti v terapii duševních obtíží, například úzkostí, deprese či závislostí, je proto toto téma stále aktuálnější, a začíná si ho všímat i vědecká obec. I to byly důvody, proč jsme se v Národním psychedelickém výzkumu (NPV), který probíhal v letech 2019–2020 v Národním ústavu duševního zdraví (více se o projektu dozvíte v magazínu Legalizace č. 66 – pozn. red.) rozhodli vedle více než třiceti dalších látek zaměřit také na konopí. Zajímalo nás, zda uživatelé této byliny psychedelickou zkušenost pod jejím působením prožili, a pokud ano, jak je ovlivnila.

Užívání konopí v Čechách

Dle dat z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS, 2016, 2018) se pravidelně dozvídáme, že v České republice má s psychoaktivním konopím s obsahem THC zkušenost přibližně každý čtvrtý člověk ve věku 16–64 let. V internetovém průzkumu NPV zaměřeném na subjektivní zkušenost, který zahrnul přes 1 400 osob a cílil do řad uživatelů psychedelik, pak měl s konopnými květy, hašišem či extrakty zkušenost téměř každý (94 %). S hašišem či konopnou sušinou měli respondenti více než sto zkušeností v životě, s extrakty pak méně (většinou maximálně do dvaceti zkušeností za život).

Dominantním motivem pro užívání konopných produktů byla zábava (81 % a 63 %), nezanedbatelná část respondentů ale zmiňovala také seberozvoj (37 %), u extraktů pak bylo se stejnou frekvencí jako seberozvoj zastoupeno i léčení fyzických potíží (24 %). Za zmínku stojí i důvody léčení psychických potíží a společenské důvody. Spirituální motivace se v datech také odrazila, ale nebyla jedním z primárních motivů na rozdíl od ayahuasky, LSD či lysohlávek, což může ukazovat i na to, že lidé od konopí spirituální prožitky typicky neočekávají.

Negativní náročná zkušenost s psychedeliky může být nepříjemná, ale pro další život mimořádně obohacující a transformační – je-li následována integrací zážitku.

Náročná konopná zkušenost

Povaha zkušenosti s konopím je formována řadou faktorů a může mít různé podoby. Zásadní vliv na ni má nejen velikost dávky, ale také způsob užití, vnitřní rozpoložení a vnější prostředí, ve kterém k němu dochází. Ačkoli se typicky objevuje uvolnění, pozvednutí nálady či intenzivní smyslové vnímání, někdy mohou prožitky nabývat i méně obvyklé podoby. Ve výzkumu nás konkrétně zajímaly náročné zkušenosti psychedelické povahy, stavy vysokého fyzického či psychického vypětí, ať už pozitivního či negativního charakteru. Takovou zkušenost mělo s konopím 21 % jeho uživatelů a 8 % pak náročnou zkušenost prožilo pouze v důsledku konzumace konopí, aniž by ho kombinovali s dalšími psychoaktivními látkami, a právě tuto skupinu jsme se rozhodli blíže analyzovat.

Náročná zkušenost byla respondenty hodnocena převážně jako nepříjemná. Nejčastěji prožívané pocity během ní byly úzkost (71 %), strach (54 %), paranoia (49 %), panika (35 %) a ztráta kontroly (33 %). Mezi méně časté fenomény, které však prožívala více než pětina respondentů, patřilo velké psychické úsilí, rozpad ega, myšlenky o smyslu života a bytí, pocity radosti, navracení traumatických zážitků nebo vzpomínek z minulosti a pocity spiknutí druhých osob vůči respondentovi. Pro 39 % osob byla tato zkušenost traumatická a 63 % by ji označilo za „badtrip“. I přes převážně negativní prožitky se 76 % osob nenechalo odradit od dalšího užití konopí a pro 47 % uživatelů měla tato zkušenost transformační potenciál. A co konkrétně lidé prožívali?

Autor: Curt Merlo

Oceánská bezbřehost

Z účinků se ve výpovědích opakoval stav, který je podobný prožitku „oceánské bezbřehosti“ (anglicky oceanic boundlessness). Jedná se o mystický prožitek, kdy se uživatel cítí v jednotě se světem, čehož je dokladem například i výpověď na samém začátku článku. Další respondent vrcholný stav charakterizoval jako „rozklad ega, prožitek vystoupení z těla. 360 stupňů vnímání. 100% pocit štěstí, pochopení světa, lehkost, spokojenost, souznění s vesmírem, pocit schopnosti odpouštět dětským křivdám (tyranizování, zanedbání ze strany matky), vznik potřeby meditovat a cítit spiritualitu.”

Potenciálu konopí navodit tento stav si všímají i další vědecké studie a objevují se úvahy o možném potenciálu konopí příznivě ovlivňovat duševní zdraví podobně jako třeba psilocybin. Právě mystický prožitek stavu oceánské bezbřehosti bývá ve studiích prováděných s psilocybinem spojován s antidepresivními účinky, které tato látka vykazuje. Některé práce ukazují vliv prožitku i v případech farmakorezistentních depresí a u problémů se závislostí na alkoholu či cigaretách. Je možné, že by právě tyto zážitky mohly stát za terapeutickým potenciálem i v případě konopí? V odborných kruzích se dnes živě diskutuje o tom, že by konopím-asistovaná psychoterapie mohla být ekvivalentem k psilocybinem-asistované psychoterapii. Dokonce i ikona transpersonální psychologie, profesor Stanislav Grof, se možnosti využití THC jako ekvivalentní substance k LSD dotknul v knize LSD psychotherapy. Dle jeho slov se zdá, že: „THC je v této souvislosti obzvláště užitečné, protože má jemný účinek a selektivní afinitu k pozitivním řídícím systémům v nevědomí. Účinná psychologická práce s těmito látkami (včetně například MDMA aj.) zahrnuje méně emocionální a psychosomatické bolesti, než když se používá LSD.“

...

Pokračování článku najdete v Legalizace č. 67, která je právě k dostání v e-shopu Legalmarket.cz a na novinových stáncích. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

Zdroje:

Kočárová, R., Kňažek, F., Bláhová, B., Plevková, M., Postránecká, Z. Psychedelika v České republice: Výsledky a doporučení pro oblast služeb a politiky z Národního psychedelického výzkumu (NPV). Nepublikovaná výzkumná zpráva projektu TJ02000156. Klecany: NÚDZ, 2021.

Poznámka: Pro potřeby tohoto textu byla jména respondentů změněna, ve výzkumu byla jejich identita anonymní. Uvedená data jsou předběžná a vybraná pro účely tohoto článku.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!