Aktuální článek
Konopí v Evropě: Kde se bude legalizovat příště?

Konopí v Evropě: Kde se bude legalizovat příště?

  • Jednoznačná odpověď na takovou otázku bohužel neexistuje, přesto se však pokusíme alespoň zmapovat terén a zjistit, která země je legalizaci aktuálně nejblíže.

Přestože Evropa představuje potenciálně velmi lákavý trh pro mezinárodní společnosti a akcionáře, její právní rámec je velmi roztříštěný a odpovědi tak není vůbec lehké najít.

Samotná myšlenka konopné legalizace je na našem kontinentu stále ještě v plenkách. Přesto má ve všech státech Evropy podpora legalizace dlouhou historii. Trh s léčebným konopím se již v celé řadě států dobře uchytil. Kvůli špatné implementaci konopných zákonů však není poptávka mnohdy zcela uspokojena. Díky přístupu k léčebnému konopí má dnes v Evropě ale velké množství lidí přinejmenším povědomí o jeho léčivých účincích.

Nicméně konopné stigma je napříč evropskými občanskými společnostmi pořád velmi silně zakořeněné. Nehledě na to, že téma konopí je politickými stranami v některých státech Evropy silně politizováno. Za takových podmínek se veřejnost o legalizaci přesvědčuje jen těžko. Chceme-li totiž šířit osvětu a toleranci vůči konopí a vytvořit společenský diskurz, v němž budou hlavní roli hrát vědecké důkazy, faktem je, že není na čem stavět.

Občané Malty budou moci doma pěstovat až šest rostlin a mít v držení na veřejnosti až sedm gramů sušiny.

Malta

Když však Malta jako první stát EU legalizovala konopí pro rekreační účely, z řad konopných komunit se začala ozývat otázka: „Kdo bude další?“

Malta může nyní ostatním národům sloužit jako zdárný příklad. K legalizaci tento malý ostrovní státeček ve Středozemním moři dospěl zejména díky dlouholeté snaze nevládní neziskové organizace s názvem Releaf Malta. V prosinci 2021 vláda Malty usnesla, že její občané budou moci doma pěstovat až šest rostlin, mít v držení na veřejnosti až sedm gramů sušiny a dokonce zakládat takzvané konopné společenské kluby. Kromě toho vytvořila vláda rovněž orgán veřejné správy, který bude pověřený kontrolou dodržování těchto pravidel. Přestože prodej rekreačního konopí povolený nebyl, Malta tím položila velice důležitý základní kámen pro budoucí vývoj evropských legalizačních snah.

Ukažme si proto přehledný souhrn aktuální situace v klíčových evropských státech. To nám pomůže lépe odhadnout, která země by mohla být v legalizaci další na řadě.

Německo

Jako první se nadšené hlasy volající po legalizaci rekreačního konopí začaly ozývat z Německa – nová vládní koalice pod vedením kancléře Olafa Scholze totiž oznámila, že se Německo může těšit na legalizaci konopí a s tím i regulovaný trh.

Díky tomu nyní celá řada odborníků sází právě na Německo jako iniciátora příští legalizace. Jde však skutečně o realistickou vyhlídku? Už rozrůstající německý trh s léčebným konopím láká nejednu společnost svými investičními příležitostmi. Nutno však přiznat, že regulovat trh s rekreačním konopím je něco úplně jiného.

A cíl vytyčený vládní koalicí je vskutku ambiciózní – v plánu je regulovat prodej rekreačního konopí. Konkrétní návrh, jak by se při legalizaci postupovalo, ale vláda dosud nepředložila. V roce 2020 přišla s návrhem zákona o legalizaci rekreačního konopí pro dospělé (známým také pod zkratkou CannKG) německá strana Zelených, jeden z členů nové koaliční vlády. V tu dobu byl však návrh spolkovým sněmem zamítnut.

Zatím těžko říct, kdy nebo jakým způsobem německá koaliční vláda legalizaci uskuteční. Akční plán legalizace závisí na tom, jakou prioritu tomuto tématu vláda v roce 2022 přidělí vzhledem ke stále trvajícímu boji s pandemií. Legalizace by nicméně kartami v evropském konopném průmyslu pěkně zamíchala. A (nejen) německé společnosti už si na místní trh s konopím brousí zuby.

Nová vládní koalice v Německu oznámila, že má v plánu legalizovat rekreační konopí a zavést regulovaný trh.

Lucembursko

Oproti tomu situace v Lucembursku je mnohem jednodušší. Tamní vláda měla konopí pro rekreační účely legalizovat už v říjnu 2021. Zákon by dovoloval občanům pěstovat a držet konopí a prodávat konopná semena. Stále však čeká na schválení v parlamentu, který se k tomu kvůli pandemii dosud nedostal. Lucemburská vláda tak měla alespoň čas zákon zdokonalit. V platnost by měl s největší pravděpodobností vejít v roce 2022, nutno však podotknout, že žádné oficiální datum dosud stanoveno nebylo.

Itálie

I v Itálii bylo možné v uplynulých letech sledovat početné snahy konopí prostřednictvím legislativních iniciativ legalizovat – avšak dosud bez úspěchu. Máme ale i dobré zprávy. Konopným aktivistům se v Itálii podařilo prosadit referendum, v němž by si občané mohli odhlasovat alespoň dekriminalizaci domácího pěstování a zrušení některých trestů za držení sušiny, a to skrze pozměnění několika článků v zákonu o narkotikách. Pokud by návrh referenda skutečně prošel, byli by občané Itálie pozváni k volebním urnám už letos. Italský premiér Mario Draghi se nechal slyšet, že jeho koaliční vláda nebude stát referendu v cestě. Pravicové strany budou však návrhu bez váhání oponovat, až se dostane na pořad jednání. Je pravděpodobné, že se téma pokusí zpolitizovat a využijí ho k ostré polarizaci veřejné debaty, načež budou překrucovat tuto agendu ke svým účelům.

Konopným aktivistům v Itálii se podařilo prosadit referendum o dekriminalizaci samopěstování.

Portugalsko

Portugalsko se v roce 2018, kdy legalizovalo léčebné konopí, stalo důležitou základnou pro americké a kanadské společnosti, které si odtud mohou lépe zajišťovat postavení na evropském trhu. V zemi rozsáhle investovaly společnosti jako Aurora Cannabis, Tilray, Cureleaf či Snoop Doggova Casa Verde Capital, ale i jiné.

Portugalsko coby první evropská země, jež v roce 2001 dekriminalizovala konopí spolu s několika dalšími látkami, má však stále prostor ke zlepšení – čímž myslíme regulaci legálního trhu s konopím. Aktuálně zde existují dva návrhy zákona, které by povolovaly konzumaci, pěstování a držení pro soukromé potřeby. Stejně jako zbytek světa měla ale portugalská vláda plné ruce práce s pandemií a věci jako legalizace konopí musely jít stranou.

Švýcarsko

Švýcarsko oznámilo plány na legalizaci pěstování, zpracování, prodeje a užívání konopí v říjnu roku 2021. Legislativní proces však bude nějakou dobu trvat. Obyvatelé se tak reformy s největší pravděpodobností dočkají nejdříve v roce 2023.

Zatímco budou čekat, v největším městě Švýcarska Curychu se uskuteční tříletý pilotní projekt, v rámci něhož budou probíhat studie zkoumající konopný trh a jeho dopady na švýcarskou společnost.

Portugalsko se v roce 2018, kdy legalizovalo léčebné konopí, stalo důležitou základnou pro americké a kanadské společnosti.

Zbytek Evropy

Kromě výše zmíněných zemí se však stojí za to podívat například i do Nizozemska, kterému konopí není vůbec cizí. Tamní vláda se chystá provést experiment, který bude mimo jiné zahrnovat pěstování rekreačního konopí. Cílem projektu je vysledovat, zda a jakým způsobem je možné legálně vypěstované konopí kontrolovaně distribuovat do coffeeshopů a jaký efekt na společnost by to mělo.

Horší zprávy pak přicházejí z Pyrenejského poloostrova, kde španělští zákonodárci zamítli legalizaci rekreačního konopí, přestože je u nich pěstování i užívání dekriminalizováno. Francie je na tom také bledě – vzhledem k tomu, jak striktní jsou zde zákony i k léčebnému konopí, legalizace k rekreačním účelům je v nedohlednu. Nutno však podotknout, že Francouzi nedávno dali zelenou pilotnímu experimentu, v rámci něhož by se mělo k léčebnému konopí dostat až tři tisíce pacientů.

Není lehké s jistotou říct, kde můžeme legalizaci čekat příště, natožpak kdy to bude. Většina evropských zemí navíc pouze uvažuje o možnosti dekriminalizace či legalizace konopí k rekreačním účelům – do zavedení regulovaného legálního trhu se nikdo nehrne. Jedinou výjimkou je Německo, které si tento cíl vytyčilo.

Pandemie covidu-19 však zatím veškeré úmysly na tomto poli hatí. Vlády všude na světě mění plány ze dne na den a jen těžko lze předpokládat, že by během boje s pandemií dokázaly dotáhnout do konce něco tak náročného, jako je legislativní proces konopné reformy.

Zdroj: www.forbes.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!