Aktuální článek
Konopí v Německu je oficiálně legální

Konopí v Německu je oficiálně legální

  • Jaké jsou regulativy první fáze legalizace konopí a co můžeme v Německu očekávat v následujících měsících?

Úderem 1. dubna v Německu vešla v platnost nová legislativa konopí. Dospělé osoby starší starší 18 let nyní mohou užívat nově nabytých svobod ve vztahu k nakladání s omamným konopím.

 

“Bylo načase zahájit změnu paradigmatu v drogové politice a ukončit neúspěšnou prohibiční politiku posledních sta let.” prohlásil Kai-Friedrich Niermann, vedoucí advokát advokátní kanceláře KFN+, o historické změně v německé konopné politice.

Bylo načase ukončit neúspěšnou prohibiční politiku posledních sta let.

Německo není první zemí, která regulovala konopí pro dospělé, nicméně legalizace v Německu je nejvýznamnější národní změnou politiky tohoto typu od počátku celosvětové prohibice konopí před mnoha desetiletími. Níže jsou uvedena nejpozoruhodnější ustanovení nového německého zákona o konopí, o kterých by spotřebitelé a pacienti měli vědět.

 

Vyřazení narkotik ze seznamu

Konopí je po zavedení nového zákona vyřazeno z německého seznamu narkotik a význam této změny by se neměl přehlížet. Tato novinka mimojiné zlepší i bezpečný přístup pacientů k léčebnému konopí, neboť odstraní některé překážky v dodavatelském řetězci léčebného konopí a zjednoduší administrativu pro lékárny. Stejně tak se zlepší i podmínky pro výzkum konopí a vědecká pracoviště, akademické instituce či vysoké školy snadněji dosáhnou na národní nebo evropské finance na konkrétní výzkumné projekty.

 

Historicky bylo pěstování léčebného konopí v Německu regulováno licenčním řízením, přičemž konečné rozhodnutí o množství a ceně domácího léčebného konopí vydával Spolkový úřad pro léčiva a zdravotnické prostředky. Dovoz stejnému procesu nepodléhal, což poskytovalo velkou výhodu společnostem se sídlem mimo Německo. Nový německý zákon by měl domácímu zdravotnickému průmyslu s léčebným konopím poskytnout obrovskou podporu.

 

Pěstování pro osobní potřebu

Hlavním způsobem, jak si dospělí mohou v Německu legálně opatřit konopí, je pěstovat si ho doma. Dospělí lidé budou moci podle navrhované regulace pěstovat až tři rostliny pro osobní potřebu a je prakticky jisté, že této možnosti využije mnoho plnoletých spotřebitelů. V Německu tak doslova přes noc vyrůstá obrovská příležitost pro všechny společnosti, které se specializují na produkty a služby související s pěstováním konopím, tedy prodejci konopných semen, pěstebních světel, živin pro rostliny, vybavení pro sklizeň a posklizňovou péči nebo kontrolu zápachu. Semena a klony konopí jsou nyní v Německu legální, a to i pro dospělé osoby, které nejsou německými občany.

 

Držení pro osobní potřebu

Kromě možnosti si konopí pěstovat mohou dnes dospělé osoby v Německu i držet určité množství konopí pro vlastní potřebu, konkrétně až 25 gramů. Kromě výslovného zákonného limitu pro držení, budou v Německu tresty za držení o něco většího množství, než je zákonná hranice, považovány jen přestupek, nikoli za trestný čin.

 

Podle zprávy Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu z roku 2021 ušetří Německo díky nové legislativě odhadem 1,05 miliardy eur ročně, které daňové poplatníky stálo vymáhání zákazu konopí a navíc ušetří i dalších 313 milionů eur za rok na nákladech spojených se soudními stáními.

 

Konopné kluby

Další důležitou součástí nového německého zákona je povolení zakládat a provozovat nekomerční společenské konopné kluby. V současné době se očekává, že kluby začnou fungovat od 1. července 2024 a budou moci pěstovat a vydávat konopí až pro 500 svých členů. Maximální denní limit pro každého člena bude 25 gramů konopí, resp. 50 gramů měsíčně. Každý dospělý člověk bude moci být členem jen jednoho klubu. Předpokládá se, že po spuštění druhé části regulace, se nekomerční společenské konopné kluby stanou běžné na většině území Německa.

 

 

Další liberalizace konopné legislativy

Výše uvedené body jsou součástí první fáze německého plánu legalizovat konopí, často označované jako “první pilíř”. Druhá fáze pak zahrnuje spuštění regionálních pilotních programů regulovaného trhu s konopím pro dospělé, tedy podobného modelu jako již existuje v Nizozemsku a Švýcarsku, avšak v podstatně větším měřítku. V nadcházejících měsících tak budou muset zastánci konopí vynaložit mimořádné úsilí, aby bylo zahájení legalizace v Německu maximálně úspěšné.

Nejzajímavější otázkou nyní je, jak bude zákon uplatňován v praxi.

“Nejzajímavější otázkou nyní je, jak bude zákon uplatňován v praxi. Vývoj v následujících týdnech bude velmi zajímat pěstitelské asociace, které možná budou muset upravit své zamýšlené organizační uspořádání.”, uvedl  Peter Homberg , právník z mezinárodní advokátní kanceláře Dentons (celý Peterův rozhovor naleznete ve vloženém videu níže).

 

“Do úplné destigmatizace a spravedlivé legalizace konopí nám zbývá ještě dlouhá cesta. Ani spotřebitelé, ani aktivisté, ani průmysl nesmí na této cestě polevit, ale musí i nadále každý den dělat vše, co je v jejich silách, aby tato cesta mohla být úspěšně nastoupena.” prohlásil Kai Friedrich Niermann z advokátní kanceláře KFN+.

 

Zdroj: internationalcbc.com

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!