Aktuální článek
Konopný terroir: Splynutí člověka a přírody

Konopný terroir: Splynutí člověka a přírody

  • Kalifornští farmáři jsou přesvědčeni, že jejich konopí pěstované na slunci má jedinečné vlastnosti.

Kalifornští farmáři jsou přesvědčeni, že jejich konopí pěstované na slunci má jedinečné vlastnosti, které získává díky specifickému mikroklima oblasti, ať už se jedná o mlžné svahy na severním pobřeží nebo vyprahlé pláně v Central Valley. Mnozí z nich chtějí, aby se tyto regionální odlišnosti staly charakteristickým znakem kalifornského konopného průmyslu. Inspirací jsou pro ně standardy zavedené pro americké vinařské oblasti.

Znalci vína slovem terroir [teroá] označují koncept, podle něhož člověk může v každé sklenici dobrého vína okusit jedinečnou vůni a chuť odrůdy vinné révy pěstované v určitém regionu. První vinařskou oblastí, která byla tímto slovem označena, bylo proslulé francouzské Burgundsko.

Ve světě se dnes slovo terroir běžně používá ve významu „místní“. Kupříkladu cuisine du terroir znamená místní pokrmy nebo produits du terroir znamená místní produkty. Terroir je vše, co dělá místo jedinečným. Každé místo je něčím ojedinělé, ale jaké jsou faktory, které každý region odlišují od všech ostatních?

Terroir jako geografické specifikum

Neodmyslitelný vliv na výslednou chuť i kvalitu vína z hroznů mají zeměpisné faktory. V teplém počasí hrozny rychleji dozrávají, mají vyšší obsah cukru a jsou tmavší. Víno z nich pak obsahuje více alkoholu a je sladší. Podobné půdní a klimatické podmínky ovlivňují i vlastnosti venku pěstovaného konopí. To vypěstované na území Kalifornie v oblasti proslulého „smaragdového trojúhelníku“, kde panuje ideální mikroklima, bude mít diametrálně odlišné vlastnosti než rostliny stejné odrůdy vypěstované na jižní Moravě.

V ideálním světě by v budoucnu, spolu s legalizací distribuce konopí pro dospělé, vznikla evropská verze programu ochrany regionálního původu konopí.

Každá rostlina nebo živočich, který se na Zemi vyvinul, je specifickým produktem prostředí, v němž nabyl současné podoby. Každý terroir vytváří místní druhy, které jsou jedinečně přizpůsobené vlastnostem daného regionu. Nejen kvalitě půdy, vody, vzduchu či klimatickým podmínkám, ale také ostatním rostlinám i živočichům, kteří oblast obývají.

Schopnost druhu reagovat na specifika prostředí genetickými změnami se nazývá fenoplasticita. Genotyp, tedy souhrn znaků, které je druh schopen vykazovat, je jakýmsi genetickým standardem každého druhu. Na druhé straně fenotyp, tedy vlastnosti, které jedinec druhu skutečně vykazuje, je ovlivněn prostředím. Některé druhy rostlin produkují vysoké množství fenotypů, a proto jsou schopny výborně reagovat na okolní prostředí. Konopí je jedním z vysoce fenoplastických druhů rostlin.

Terroir jako součást kulturního dědictví

Samotným prostředím však terroir zdaleka nekončí. Zeptejte se libovolného Francouze, co je terroir, a okamžitě se pustí to podrobného rozboru nejjemnějších aspektů tohoto libozvučně znějícího slova. 

Pro pochopení významu terroiru u lidmi pěstovaných plodin je důležité uvědomit si interakce mezi rostlinnými druhy a člověkem. Příkladem může být vývoj původních malých kukuřičných klasů na území Mezoameriky do dnešních rozmanitých forem kukuřice pěstovaných v různých částech světa. Genetické změny způsobené dlouhodobým cíleným šlechtěním v různých zeměpisných oblastech ovlivnily i další rostlinné druhy včetně konopí. Mezi známé regionální plodiny s jedinečnými vlastnostmi patří virginský tabák, egyptská bavlna, jamajská káva Blue Mountain, čaj Darjeeling, rýže Basmati a mnoho dalších.

Terroir souvisí stejnou měrou se vztahem, který mají lidé k půdě, tak se vztahem, který k ní mají rostliny. V závislosti na podmínkách v regionu místní pěstitelé vyvíjejí jedinečné zemědělské metody, které se časem stanou typickými pro dané oblasti. Tradiční zemědělci kultivují nejen půdu, na které hospodaří, ale i technologické postupy předávané z generace na generaci. Součástí terroiru jsou i vědomosti o tom, jak pěstovat v dané oblasti co nejlépe, co a jak dělat v každém ročním období nebo co si počít, když nastane krize.

Nenahraditelný kalifornský konopný terroir 

Terroir severní Kalifornie se projevuje ve víně, které se zde vyrábí. To je po celém světě opěvované pro svoji rozmanitost. Je to nejen díky různorodosti odlišných mikroklimat, ale i geologickým a topografickým vlastnostem oblasti. Jedinečnost kalifornských vín souvisí s používanou odrůdou hroznů, položením vinice a ve vysoké míře i s metodikou pěstování vinné révy a výroby vína. 

Oblast v severní Kalifornii, známá jako smaragdový trojúhelník, je desítky let vyhlášeným útočištěm pěstitelů konopí. První odrůdy sem byly dovezeny v šedesátých a sedmdesátých letech a generacemi místních farmářů vyšlechtěny do podoby, která dokonale vystihuje místní terroir. Mendocino Purple Kush nebo 707 Headband jsou vynikajícími příklady kvality, která vznikla v těchto místech. 

Pokud vedoucí představitelé konopného průmyslu a Kalifornské ministerstvo pro potraviny a zemědělství (CDFA) dodrží vzájemně přijatý Cannabis Appellations Program (Program označení konopí), může mít kalifornský konopný průmysl brzy právně uznané zeměpisné oblasti, které budou stejně vysoce ceněné jako ty vinařské. Stejně jako je Russian River Valley v Sonomě známá díky odrůdě Pinot Noir a Oakville v Napě díky odrůdě Cabernet Sauvignon, mohly by se podoblasti severní Kalifornie jako Salmon Creek, Comptche a Ukiah Valley stát světově proslulými díky svým charakteristickým odrůdám konopí. 

Jak ochránit lokální konopné zemědělce? 

Drobní konopní farmáři ve Spojených státech v současnosti bojují o své místo na rychle se rozvíjejícím mnohamiliardovém trhu. Ohroženi se mohou cítit především ze strany finančních gigantů a nesmyslných regulací, které často znemožňují malým pěstitelům reálnou účast na trhu. Řešením by pro ně mohla být ochrana regionálního původu na základě terroiru. 

Ochranná známka je pro zákazníka zřetelným ukazatelem hodnoty konopí vypěstovaného v dané oblasti.

Tento model se v minulosti osvědčil například vinařům z francouzské Champagne. Francouzský program chráněného označení původu známý pod zkratkou AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) byl natolik úspěšný, že ho přejali i zemědělci z jiných odvětví po celém světě. Metodika ochrany regionálního původu byla v minulosti přizpůsobena například pro sýry, máslo, kuřata, čočku nebo med. 

Program AOC zajišťuje standard kvality produktu a zachovává tradice regionu. Některé AOC například vyžadují, aby se produkty vyráběly určitým způsobem. Například označení Barolo nařizuje, aby víno zrálo minimálně 38 měsíců. Zásadní je i to, že podle marketingových expertů mají produkty označením AOC větší důvěru zákazníků a ti jsou za ně ochotni zaplatit vyšší ceny. Pro konopný průmysl by systém označení znamenal potvrzení jeho legitimity a obrovskou podporu prestiže.

Jak terroir ovlivňuje konopí? 

V případě vína se regionům ochranné známky přidělují obvykle na základě společného podnětu místních farmářů. Důležitým aspektem takové žádosti jsou přesně stanovené kategorie z hlediska geografie, metodiky pěstování a zpracování výsledného produktu. Oblast Mendocino, která se nachází v blízkosti proslulých vinařských oblastí, jako jsou Napa a Sonoma, je pro takový typ kategorizace ideální, neboť díky mikrobiomu této oblasti zde roste vysoce aromatické a výrazné konopí. 

Faun Chapinová, ředitelka společnosti Sonder, která se zaměřuje na výrobu konopných cartridgí do vaporizačních per, se podělila o své zkušenosti pro web Matador Network. V Sonderu používají sedm odrůd, které pěstují v horách severně od Mendocina. Jedna z jejich farem se nachází na vrcholku hory a podle Chapinové je jejich konopí bohaté na terpeny a má o něco nižší obsah THC. Na farmě, která patří jinému pěstiteli a nachází se pouze o jeden vrchol hory dál, je podle ní konopí o něco silnější, má však méně terpenů. „I malá změna mikroklimatu může ovlivnit způsob, jakým konopí venku roste a prospívá,“ popisuje Chapinová.

Zkušenosti kalifornských farmářů potvrzují i vědecké výzkumy. Na obsah terpenů i kanabinoidů v konopí má vliv genetická výbava rostliny a vnější faktory. Mezi zásadní patří mikroklima oblasti, složení místní půdy a metodika pěstování. Proto kalifornští farmáři prosazují, aby byly ochranné známky přidělovány pouze venkovním pěstírnám praktikujícím metody udržitelného zemědělství. Nuance přírodního biomu totiž v přírodní pěstírně napodobit nelze.

Inspirace pro budoucí legalizaci v EU? 

Kalifornský program přidělování regionálních ochranných známek byl spuštěn v tomto roce a je ještě brzy odhadovat, zda přinese očekávané výsledky. Nicméně minulý i současný vývoj konopné legislativy u našich zaoceánských sousedů by mohl být inspirací pro případné změny konopných zákonů v EU. 

Smysluplný systém přidělování regionálních ochranných známek by měl ve Spojených státech postupem času vést k narovnání současných tržních podmínek. Zákon, který v roce 2016 v Kalifornii legalizoval pěstování a distribuci konopí pro dospělé, uvalil na komerční pěstitele nemalé poplatky. V důsledku toho je mnoho původních pěstitelů z vyhlášených oblastí vytlačováno velkými společnostmi s bezednými zdroji.

Ochrana původu by mohla menším lokálním zemědělcům poskytnout potřebnou výhodu na trhu. Dobře nastavený program ochranných známek ctí historii místa a dbá na udržitelnost tradic. Ochranná známka je pro zákazníka zřetelným ukazatelem hodnoty konopí vypěstovaného v dané oblasti a v konečném důsledku je výhodná pro pěstitele, spotřebitele i životní prostředí. 

V ideálním světě by v budoucnu, spolu s legalizací distribuce konopí pro dospělé, mohla vzniknout evropská verze programu ochrany regionálního původu konopí. Takový program by mohl být vyvinut ve spolupráci s komunitami zkušených místních konopných farmářů, kteří v současnosti žijí ve většině zemí v anonymitě. Nutným prvním krokem by měla být dekriminalizace pěstování konopí v co nejbližší možné době.

 

 

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!