Aktuální článek
Zlepšuje konzumace konopí sexuální prožitek u mladých lidí?

Zlepšuje konzumace konopí sexuální prožitek u mladých lidí?

  • Pravidelní konzumenti konopí měli oproti úplným abstinentům až o 20 procent více sexu.

Lidé ve věku mezi 18 a 30 lety mohou po užití konopí a alkoholu prožívat sex intenzivněji a mít silnější orgasmus než jejich abstinující vrstevníci, tvrdí závěry nové studie zveřejněné v magazínu Healthcare. Než si nicméně ubalíte joint nebo nalijete panáka, je třeba zdůraznit, že výzkum byl čistě observační, tedy založený na pozorování, a nepřinesl žádné důkazy o příčinné souvislosti mezi intoxikací a sexuální zdatností.

Vědci se doposud neshodnou dokonce ani na tom, jaký vliv má konzumace alkoholu nebo konopí na samotnou schopnost dosáhnout při pohlavním styku vyvrcholení. Výstupy z dostupných studií si navzájem odporují a důkazy naznačují, že obě látky ovlivňují mužský organismus jinak než ženský a důležitým faktorem je také věk.

Více nebo méně souloží

Autoři studie se proto rozhodli zaměřit specificky na mladé dospělé, protože právě v tomto věku lidé obvykle konzumují nejvíc alkoholu a konopí a také nejvíce souloží. Výzkum probíhal v první polovině roku 2020 ve španělské Almerii a zúčastnilo se ho celkem 274 osob ve věku mezi 18 a 30 lety.

Pravidelní konzumenti konopí měli oproti úplným abstinentům až o 20 procent více sexu.

Každý respondent vyplnil sérii několika dotazníků, jejichž prostřednictvím poskytl vědcům základní informace o svém sexuálním životě a o vzorcích užívání alkoholu a konopí. Ukázalo se, že uživatelé konopí, stejně jako osoby silně opilé, měli vyšší hodnocení v oblasti sexuální výkonnosti a vzrušení než abstinenti. Vyšší hladina alkoholu v krvi je také spojena s lepším orgasmem, přičemž autoři poznamenali, že účinky obou látek jsou v tomto parametru prakticky totožné u mužů i u žen.

V závěru autoři uvedli, že „sexuální výkonnost byla u mladých lidí užívajících pravidelně alkohol a konopí celkově lepší než u jejich protějšků, kteří ani jednu látku neužívají.“

Studie se sice nijak nepokusila odhalit přímou souvislost mezi užíváním alkoholu a konopí a kvalitou pohlavního styku, vědci přesto spekulují, že obě substance snižují napětí, úzkost a také pocit studu, čímž mohou usnadnit navazování prvních sexuálních vztahů v životě.

Lepší orgasmy nebo jen placebo?

Předešlý výzkum naznačil, že ženy, které před pohlavním stykem kouří konopí, mají ve srovnání s ne-kuřačkami až dvojnásobnou šanci na uspokojivý orgasmus. Navíc mají dle jiné studie pravidelní konzumenti oproti úplným abstinentům až o 20 procent více sexu jako takového. Současně se nicméně v jiném výzkumu ukázalo, že dlouhodobé užívání konopí vede u mužů k nižší četnosti spermií.

Vědci spekulují, že obě substance snižují napětí, úzkost a také pocit studu, čímž mohou usnadnit navazování prvních sexuálních vztahů v životě.

Alkohol oproti tomu narušuje schopnost organismu produkovat oxid dusičitý, který napomáhá rozšiřování tepen v penisu a umožňuje dosažení erekce. Není tedy překvapením, že starší výzkumy prokázaly souvislost mezi nadměrnou konzumací alkoholu a impotencí. Tyto studie však byly zaměřeny obecně na muže vyššího věku a není tedy zřejmé, zda byl alkohol jedinou příčinou problému a jestli je možné tyto závěry rozšířit i na mladší populaci.

Celkově dospěli autoři nejnovější práce k závěru, že k pochopení a popsání vlivu alkoholu a dalších návykových látek na sexuální zdatnost je třeba dalšího výzkumu, a každému, kdo by to snad chtěl zkusit na vlastní pěst, doporučují činit tak s opatrností a rozumem.

Zdroj: www.iflscience.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!