Aktuální článek
Léčba alkoholismu – jak může pomoci konopí?

Léčba alkoholismu – jak může pomoci konopí?

  • Opiáty nejsou jedinou návykovou látkou, která v dnešní době ohrožuje životy mladých i starých lidí. Velkou hrozbou může být i alkohol.

Opiáty nejsou jedinou návykovou látkou, která v dnešní době ohrožuje životy mladých i starých lidí. Kupříkladu medicínský žurnál JAMA Network Open v únoru publikoval velice znepokojivou studii, jejíž výsledky nasvědčují, že v letech 2000–2016 alkohol zavinil nejvíce úmrtí v historii Spojených států. Počet mrtvých navíc nadále raketovou rychlostí stoupá.

Podle výzkumu se za sledované období zvýšil počet úmrtí kvůli alkoholu mezi muži o 78 procent. Pro srovnání, v roce 2000 jich zemřelo 14 979, zatímco v roce 2016 až 25 213. Počet zemřelých žen se zase více než zdvojnásobil z 4 648 na 9 644. Studie se nezabývala fatálními následky konzumace alkoholu, jako jsou smrtelné nehody při řízením pod vlivem. Naopak se zaměřila pouze na úmrtí, která jsou přímým důsledkem alkoholismu, jako jsou zánět slinivky břišní, onemocnění jater a srdce či otrava alkoholem. Někteří alkoholici se snaží ze své závislosti vyléčit metodou propagovanou organizací Anonymní alkoholici – jejich „dvanáct kroků“ má vést k naprosté střízlivosti. Tato cesta však není pro všechny. S přibývajícími výzkumy, informacemi a osobními poznatky se však zdá, že se mnozí závislí snaží zlepšit své zdraví za pomocí alternativnější minimalizace rizik (harm reduction). 

CO JE MINIMALIZACE RIZIK?

Jedná se o soubor myšlenek a metod, jejichž cílem je snížit rizika problematického užívání návykových látek. Minimalizace rizik mnohdy zahrnuje vyměnění jedné drogy za jinou, méně škodlivou. Tato alternativa nemá vždy za cíl dosáhnout úplné abstinence. V lepším případě může minimalizace představovat přechod z kávy na čaj, v tom horším z heroinu na metadon. Kritici minimalizace rizik namítají, že se ve své podstatě jedná jen o nahrazení závislosti jinou závislostí, ale tak tomu není. Díky stále sílícímu trendu legalizace konopí si i tato dříve zakázaná léčivá rostlina nalezla své místo mezi nástroji minimalizace rizik, a to pak obzvláště při léčbě alkoholismu.

Při poskytování pomoci je stěžejní jednat s lidmi jako se sobě rovnými a minimalizovat rizika přesně tam, kde to potřebují nejvíce, a to jakkoli je to jen možné.

ZÁHADNÝ GENTLEMAN

Význam konopí pro alkoholiky jsem si připomněl v únoru u příležitosti návštěvy Mezinárodní obchodní konopné konference (ICBC) v kalifornském San Francisku. Během své přednášky jsem se zmínil o tom, jak mě překvapila popularita příručky o hnutí Cali Sober (Střízlivá Kalifornie) od konopné informační společnosti Leafly. Součástí Cali Sober jsou lidé, kteří nepijí alkohol, ale užívají konopí. Záhy nato mě na odchodu oslovil bělovlasý pán. „Že se tolik lidí zajímá o Cali Sober, není nic až tak nečekaného,“ řekl. „Celý ten koncept je vcelku starý. Tod Mikuriya se jím v Kalifornii zabýval již v sedmdesátých letech.“ Až na druhý den mi došlo, že onen pán byl Fred Gardner, legendární editor konopného webu O’Shaughnessy’s, který částečně funguje jako undergroundový magazín, lékařský žurnál a také jako historický archiv. O’Shaughnessy’s představuje jeden z průkopnických zdrojů informací, jenž o lékařském konopí píše od roku 2003. 

INICIATIVA CALI SOBER MÁ SKUTEČNĚ PŮVOD V KALIFORNII

Gardnerova slova jsem si brzy ověřil. Doktor Tod Mikuriya, lékař ze severní Kalifornie, opravdu v roce 1970 uveřejnil článek nazvaný „Konopí jako substituční léčba: Podpůrná terapeutická pomůcka při léčbě alkoholismu“. Doktor Mikuriya se v té době zabýval případem devětačtyřicetileté pacientky, kterou pojmenoval paní A., jež se u něj léčila s dlouholetým alkoholismem. Při vyšetření se mu zmínila, že také kouří konopí, přičemž konzumace alkoholu se u ní díky tomu zmírnila. Mikuriya jí dal na tehdejší dobu velmi radikální doporučení: „Řekl jsem jí, ať začne konopí používat jako náhradu alkoholu, a to každý den, kdykoli u ní vznikne potřeba se napít.“ A jak se ukázalo, tento přístup zafungoval. Po pěti měsících se stav paní A. razantně zlepšil. Mikuriya k tomu dodal: „Její vzhled, pokožka, držení těla i celková vitalita na tom byly o mnoho lépe než předtím. Postupně dospěla k větší uvědomělosti a sebekontrole, díky níž se vymanila ze začarovaného kruhu neustálého opíjení se a následné kocoviny a celkově nezdravého životního stylu.“ 

Konopí na rozdíl od alkoholu nijak nepoškozuje játra, slezinu, jícen ani jiné části trávícího traktu. 

Dále však upozornil: „Rozhodně bych tento proces neoznačil za perfektní metodu léčby alkoholismu. Některým alkoholikům však nahrazení pití kouřením konopí může z lékařského hlediska pomoci.“ K tomuto závěru dospěl už v roce 1970. Postupem času se Mikuriya stal jedním z nejodvážnějších, ale také nejpronásledovanějších zastánců a představitelů kalifornského hnutí za legalizaci lékařského konopí. Případ paní A. jej tak provázel po celý zbytek života. 

ABSTINENCE NEMUSÍ BÝT JEDINÉ ŘEŠENÍ

V roce 2003 na svůj výzkum navázal studií nazvanou „Konopí jako náhrada alkoholu“. V rámci ní zapojil 92 pacientů trpících alkoholismem do pokusu zahrnujícího postupy minimalizace rizik. Všechny zapojené subjekty během experimentu vykazovaly jisté stupně zlepšení. Mikuriya ve studii napsal: „I u pacientů, kteří užívali konopí denně, jsem vypozoroval pozitivní dopad na jejich zdravotní stav. Vedlejší efekty jsou přeci jen mnohem mírnější než u alkoholu.“ Konopí na rozdíl od alkoholu nijak nepoškozuje játra, slezinu, jícen ani jiné části trávícího traktu. K tomu ještě ve studii uvedl: „U subjektů se zlepšila jak kvalita spánku, tak chuť k jídlu. Přechod na konopí měl pozitivní dopad i na schopnost se soustředit a tělesnou vitalitu obecně. Pacienti také našli úlevu od bolestí a svalových křečí.“ Obhájci absolutní abstinence dokážou být poněkud fanatičtí a konfrontační. Přední americký expert na drogové zákony a profesor práva a veřejného zdraví Leo Beletsky na Twitteru nedávno poukázal na existenci a kladný dopad minimalizace rizik. Jistý stoupenec abstinence se k jeho tweetu vyjádřil s tím, že celý koncept minimalizace je „pro pomatence“ a že „jediné správné řešení“ je dosažení totální střízlivosti. V rámci otázky léčby alkoholismu ovšem není podobná reakce ničím neobvyklým. 

Tři kouzelné fráze při debatě s odpůrci legalizace: „Chápu tě.“ „Před sedmi lety jsem si myslel to samé.“ „Pak jsem se rozhodl, že si o tom zjistím něco víc…“ 

Velká většina léčebných institucí a jejích představitelů by s podobným výrokem více než souhlasila. Organizace zabývající se veřejným zdravím stále vnímají užívání konopí jako velmi problematické. Střízlivost a abstinence pro ně tak zůstávají jedinou volbou. Tu a tam se však někomu podaří jisté prvky minimalizace rizik přeci jen prosadit.

Zdroj: Unsplash

OFICIÁLNÍ UZNÁNÍ SE POMALU BLÍŽÍ

Orgány ochrany veřejného zdraví v USA si dnes již uvědomují, že farmakologická léčba představuje pro závislé na opiátech velkou naději. Metadonová substituční terapie, která se začala ve Státech užívat na konci sedmdesátých let, nese lví podíl na snížení počtu úmrtí u uživatelů heroinu. Dnes se dostává na řadu nový druh farmakologické léčby, a to podávání naltrexonu s prodlouženým uvolňováním. Pacientům stačí pouhá jedna injekce této látky měsíčně, aby v jejich organismu došlo k zablokování opiátových receptorů a snížení touhy po droze. Naltrexon také dokáže zabránit relapsu. 

Minimalizace rizik s pomocí konopí může některým alkoholikům „napomoci s rehabilitací“, ne ale všem.

Některé programy, jež se zabývají léčbou závislosti na opiátech, využívají konopí jako substituční látku, přičemž současný výzkum považuje tuto metodu za vcelku úspěšnou. Závislí užívají konopí pod dohledem a jeho účinky jim pomáhají nejen s abstinenčními příznaky, ale taktéž jim dopřávají úlevu od problémů, které mnohdy v první řadě vůbec ke vzniku závislosti na opiátech vedly, tedy např. od chronických bolestí. Studie ukazují, že počet předepsaných opiátů je o 6 % nižší ve státech, kde je lékařské či rekreační konopí legální. Společnost Leafly se tímto fenoménem zabývá už od roku 2017. Za poslední tři roky přestal být koncept substituční terapie považován za pouhý „hloupý nápad“ a postupně se z něj stává čím dál tím více uznávaná forma léčby závislosti. 

VE STÁTECH S LEGALIZOVANÝM KONOPÍM MINIMALIZACI RIZIK FUNGUJE

Hnutí Cali Sober reprezentuje další krok při seznamování široké veřejnosti s minimalizací rizik. Dostupné informace naznačují, že někteří uživatelé konopí hnutí podporují, aniž by si to sami uvědomovali. Výzkum, který v roce 2017 provedla Connecticutská univerzita, zaznamenal až 12% pokles v prodeji alkoholu v amerických státech, kde došlo k legalizaci léčebného konopí mezi lety 2006 až 2015. Banka Cowen & Company ve zprávě za rok 2018 uvedla, že ve státech, kde je konzumace rekreačního konopí povolena, se ve srovnání se státy, kde je stále zakázaná, snížila míra alkoholismu o 13 procent. 

Některým alkoholikům nahrazení pití kouřením konopí může z lékařského hlediska pomoci.

Konopí však samozřejmě není žádný všelék. Sám doktor Mikuriya se na sklonku života nechal slyšet, že minimalizace rizik s pomocí konopí může některým alkoholikům „napomoci s rehabilitací“, ne ale všem. A tak je to v pořádku. Stejně jako v životě, tak i v případě medicíny často očekáváme, že se nám na každý neduh podaří nalézt to jediné správné řešení, jakousi definitivně platnou metodu pro zlepšení kvality zdraví a života obecně. Nicméně ani lidské tělo, ani naše životy takto nefungují. A je tady ještě jedna věc, o níž také vím, že nefunguje a nikdy fungovat nebude, a to ponižování a trestání těch, kteří se jako první rozhodnou vyzkoušet něco nového. Před několika měsíci jsem slyšel lékařského pracovníka zaměřeného na minimalizaci rizik, jak v jednom kontaktním centru ve Washingtonu popisuje svou specializaci slovy: „Při poskytování pomoci je stěžejní jednat s lidmi jako se sobě rovnými a minimalizovat rizika přesně tam, kde to potřebují nejvíce, a to jakkoli je to jen možné.“ 

Tento výrok se mi vryl do paměti, protože mi svým způsobem připomněl to, jak jsem se za ta léta naučil přimět ostatní, aby na legalizaci konopí začali nahlížet jiným způsobem. Jednejte s nimi jako se sobě rovnými. Nezesměšňujte je. Doporučte jim, ať si na problematiku udělají vlastní názor, ať se poptají svých známých, něco si o tom zjistí, a hlavně ať jsou přístupní novým myšlenkám. Za tu dobu jsem se naučil tyto tři fráze:

– „Chápu tě.“

– „Před sedmi lety jsem si myslel to samé.“

– „Pak jsem se rozhodl, že si o tom zjistím něco víc, a…“

Malými krůčky vstříc velkým změnám. V roce 2020 bychom mohli tím, že nahradíme alkohol konopím, zachránit tisíce životů. Proto vás prosím, šiřte tuto zprávu dál.

Zdroj: www.leafly.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!