Aktuální článek
Léčba konopím v pediatrické onkologii: mírnění příznaků

Léčba konopím v pediatrické onkologii: mírnění příznaků

  • Konopí pomáhá dětem trpícím rakovinovým onemocněním.

Lékaři a výzkumní pracovníci Manitobské univerzity v kanadském Winnipegu se v rámci studie, jejíž závěry byly publikovány na začátku května v odborném žurnálu Supportive Care in Cancer, zabývali využíváním konopí u dětských onkologických pacientů. V úvodu studie objasňují autoři svou motivaci: „O účincích a rizicích využití konopí při léčbě rakoviny nebo jejích symptomů v rámci pediatrické onkologie zatím neexistuje dostatek informací. Cílem naší práce je popsat trendy v této oblasti a faktory, které to přináší do péče o děti trpící rakovinou, a to během léčby i po ní.“

V rámci studie vyplňovali na pediatrické onkologické klinice dětští pacienti, respektive jejich opatrovatelé, anonymní dotazník o 40 otázkách. Celkem se tohoto průzkumu zúčastnilo 64 dětských pacientů. Čtrnáct z nich uvedlo, že užívají v rámci terapie konopí nebo přípravky z něj. Nejčastějšími důvody zařazení konopí jako léčivého prostředku byla snaha ovlivnit primární onemocnění nebo úleva od příznaků nemoci či konvenčních metod léčby – případně oba důvody.

Z dětí, jejichž opatrovatelé uvedli, že užívají konopí, trpělo nejvíce leukémií (9 pacientů), z nichž většina (5) stále aktivně podstupovala standardní léčbu. U všech pacientů, kteří užívali konopí, se příznaky nemoci zmírnily.

Co se týče samotných přípravků, většina opatrovatelů si konopí obstarávala nejčastěji ve formě extraktů od známých (12 ze 14). Měsíční výdaje na tuto léčbu se pohybovaly v rozmezí od 50 do 500 kanadských dolarů (v přepočtu 900 až 9 000 korun).

V závěru autoři konstatují, že konopím se v nějaké formě léčila pětina dětských onkologických pacientů – ať už v průběhu konvenční léčby, nebo po ní, což znamená, že je potřeba v této oblasti provést větší výzkum na celonárodní úrovni.

Zdroj: Medical cannabis in pediatric oncology: a survey of patients and caregivers

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!