Aktuální článek
Léčba konopím zlepšuje kvalitu života a pomáhá od bolestí

Léčba konopím zlepšuje kvalitu života a pomáhá od bolestí

  • Léčba konopím pod lékařským dohledem je spojena se zlepšením kvality života, zmírněním bolestí a neexistencí závažných vedlejších účinků.

Rozsáhlou prospektivní studii vypracoval mezinárodní tým renomovaných vědců ze Spojených států a Izraele (jedním z autorů je i nestor konopné vědy Raphael Mechoulam). Výzkumu se zúčastnilo zhruba 10 000 pacientů, kteří se oficiálně léčí konopím. 

Cílem bylo prozkoumat, jaké skupiny lidí se konopím léčí a zda je tato terapie bezpečná a účinná. Z toho důvodu vědci sledovali konopné pacienty po dobu šesti měsíců a zjišťovali, jaké se projevovaly vedlejší účinky, jak byly silné a jak je pacienti zvládali. Co se týče efektivity, jako základní měřítko „úspěchu“ léčby bylo považováno alespoň střední zlepšení pacientova stavu, aniž by muselo dojít k přerušení užívání konopí z důvodů závažnějších vedlejších účinků.

V závěru se dočteme mimo jiné následující: „Nejvíce pacientů trpělo onkologickými onemocněními (49,1 %) a nespecifikovanými bolestmi (29,3 %). Průměrný věk pacientů byl 55 let, obě pohlaví byla zastoupena stejně (s nepatrnou převahou mužů) a zhruba třetina uvedla, že s konopím má předchozí zkušenost.“

Po šesti měsících pozorování autoři konstatovali, že necelých 20 % pacientů zemřelo a dalších 17 % léčbu předčasně ukončilo. Vedlejší symptomy byly pozorovány celkem u 34 % subjektů, kdy se ovšem nejednalo o závažné projevy (závratě, zvýšená chuť k jídlu, ospalost a psychotropní účinky). Celkově byla léčba po 6 měsících hodnocena autory studie jako úspěšná u více než 70 % pacientů. Vliv na to měly mimo jiné faktory jako kouření cigaret, dřívější zkušenost s konopím, zda byl pacient aktivním řidičem, zda pracoval, a také věk. 

Autoři výzkum uzavírají slovy: „Zjistili jsme, že léčba konopím pod lékařským dohledem je spojena se zlepšením kvality života, zmírněním bolestí a neexistencí závažných vedlejších účinků.“

www.frontiersin.org

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!